2011-10-31

Lars Calmfors - en nagel i ögat på regeringen

Det har snart gått fem år sedan regeringen införde de differentierade avgifterna i a-kassan.Regeringens a-kassepolitik får stark kritik av tunga forskare. De olika avgifterna till kassorna skulle påverka lönerna och arbetslösheten. Det blev tvärtom.

Det var inte regeringens uttalade ambition. Alliansen hade i stället två andra syften i samband med reformen, där a-kassor med många arbetslösa blivit flera hundralappar dyrare per månad än de med lägre arbetslöshet. En dyrare avgift till följd av hög arbetslöshet skulle få facken att hålla igen i löneförhandlingarna samtidigt som fler skulle söka sig till andra branscher där efterfrågan på arbetskraft är större.

"Men det där har inte gett den önskade effekten, snarare tvärtom. Lågavlönade med högre arbetslöshet har snarare fått högre löneökningar i avtalsförhandlingarna", säger Anders Kjellberg. Fast arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) håller inte med. "Man måste se arbetsmarknadspolitiken, både skattesänkningar och avgifter, som en helhet", säger hon.

Att de differentierade avgifter haft betydelse för arbetsmarknadens funktionsätt är hon övertygad om. "Försäkringen har blivit mer försäkringsmässig".

Men professor Lars Calmfors ser flera brister. Består en högre arbetslöshet inom en bransch hamnar dessa personer ofta i långtidsarbetslöshet. De lämnar därmed a-kassans system för att i stället landa i Arbetsförmedlingens. Det ger missriktade drivkrafter för lönebildningen eftersom "för höga" löner då ger ökad långtidsarbetslöshet som minskar a-kasseavgiften. "Detta är ett fundamentalt konstruktionsfel", skriver Calmfors i Ekonomisk debatt.

Dessutom har signalsystemet blivit helt fel, enligt Anders Kjellberg. Exempelvis har IF Metall fortsatt hög arbetslöshet i finanskrisens spår och en relativt hög a-kasseavgift.

"Samtidigt har det varit ett problem länge att ungdomar inte söker sig till industriprogrammen", säger Kjellberg. Regeringen har drivit på för att få fler ungdomar intresserade av industrijobb. På samma vis tar och ger regeringen i restaurangbranschen. Restaurangfackets a-kasseavgift slår nästan i taket. "Men nu vill regeringen själv med hjälp av halverad krogmoms ge fler möjlighet att söka sig till branschen", säger Anders Kjellberg.

I offentlig sektor är a-kasseavgifterna ofta lägre än i privat. "Regeringens signal blir då att jobb i offentlig sektor är att föredra", säger Kjellberg. Regeringens teoretiska modeller hänger heller inte ihop med hur den svenska lönebildningen fungerar. Exempelvis har industrifacken ett nära förhandlingssamarbete men helt olika a-kasseavgifter.

Kina gör tummen ner för SAAB

Den som går runt en staty vet att den ser ut olika ut beroende från vilket håll man betraktar den. Samma sak med SAAB-affären. I kinesiska media uttalar bilanalytiker negativt enligt DI.

Köparna Pang Da och Youngman anses sakna de finansiella musklerna som krävs och det är tveksamt om superdepartementet kommer säga ja, skriver Dagens industri.
Nyheten att bilföretagen Pang Da och Youngman vill ta över ägandet i Saab fick stort utrymme i helgen även i kinesiska media - men det som skrivs är långt ifrån bara positivt.

”Pang Da och Youngman saknar de starka finansiella muskler som behövs för att de ska kunna vända ett krisande bilföretag som Saab”, säger t ex bilindustrianalytikerna John Zeng på analyshuset JD Power till Shanghai Daily.

Han menar dessutom att de kinesiska köparna kommer få svårt att övertyga det så kallade superdepartementet NDRC. Orsaken är, enligt John Zeng, att NDRC redan oroas över överetablering på den inhemska bilmarknaden och i det läget inte vill släppa fram ett högriskprojekt som Saab.

En annan invändning är om Pang Da och Youngman verkligen har kompetens att tillgodogöra sig det tekniska kunnande som finns inom Saab.

”Även om köpeskillingen verkar vara mer fördelaktig än tidigare, så kommer köpet av Saab fortfarande att innebära en enorm utmaning för de två kinesiska ägarna att kunna hantera bolagets skulder och komplicerade tekniska problem”, säger den oberoende bilanalytikern Tian Yongqiu till Shanghai Daily skriver Dagens industri.

Mer än dubbelt så många på 60 år

På 1950-talet var vi tre miljarder. Idag är vi sju. En fjärdedel av jordens befolkning är idag mellan 10 och 24 år. Tänk på det nästa gång du talar med eller lyssnar till dom.

2050 är vi tio miljarder. Redan idag bor hälften av jordens befolkning i städer. Ju mer jag läser och hör om frågan, fr a ur ett kinesiskt perspektiv, dessto mindre förstår jag. Skallen räcker inte till, omfattar inte frågans vidd. Tur det finns andra som greppar ämnet. Som Hans Rosling. Här en miniföreläsning på fyra minuter.

Juholt - renoldlad missnöjespolitiker

... Min enda uppgift är att vinna valet 2014, varje socialdemokratisk partiledare har som primär uppgift att vinna regeringsmakten. Det känner jag starkt att vi kommer att göra. Det är slagläge för Socialdemokraterna nu ...

Och statsvetaren Ulf Bjereld (S) rapporterar från det välbesökta mötet i Göteborg att ”Starkast applåder fick Juholt när han påstod att han aldrig funderat på att avgå och när han lovade att återreglera elmarknaden, järnvägstrafiken och apoteken."

Återreglera elmarknad och järnvägstrafik?! Till vilka ekonomiska och juridiska kostnader? Rättsliga processer, skadestånd, EU-domar etc? Står SAP bakom kravet? Eller är Juholt ute och cyklar? Som med pensionssystemet? Eller har SAP idag så få medlemmar att partiet rullar ut vilka populistiska krav som helst? Och det i ett läge där den offentliga sektorn ser ut bli Alliansens nästa marknad?

Gåt man in på Socialdemokraternas hemsida och läser SAPs rapport om SJ, Sverige på rätt spår, står ingenting om återreglering. Och söker man på uttalanden om elmarknaden, står att den måste ses över och effektiviseras. Ganska långt från Juholts löften. Hur står det till med hans förhållande till verkligheten?

Riksdagens kammarkansli / riksdagens utredningstjänst har nu gått igenom de runt
2 100 beslut som riksdagen fattat sedan valet och slutsatsen är SverigeDemokraterna röster spelat roll i 11 procent av omröstningarna. Det menar Moderaterna är långt ifrån de "nio av tio" gånger som Håkan Juholt pratar om.

Samtidigt säger Jonas Sjöstedt: – Jag tror det finns ett underlag på 10–15 procent för oss, säger Sjöstedt. Underförstått, Juholt ger oss de väljarna. Inte undra på att Ulf Bjereld vill ha ett delat socialdemokratiskt ledarskap. Det skulle minska skadan om den parten får gå. Intressant om epoströstning här.

2011-10-29

Skavlan och Stoltenberg

Skavlan kom in på frågan om Stoltenberg drömde om Utöya? Nej, det gjorde han inte, men jag har drömt om Stoltenberg.

Drömde att jag, i strumplästen, satt och intervjuade Jens Stoltenberg i Oslo. Han sitter nedhukad över ett nattduksbord där han har ett litet anteckningsblock där han skriver ner dikter. Rad efter rad med olika rim. Han läser upp det han skrivit medan han förklarar svårigheten med att få dikt och rim att bli bra. Dikten handlar om Utöya. Han talar också om mordet på Olof Palme.

Pressekreteraren, en äldre strikt kvinna, kommer in och säger att intervjutiden är slut. I släptåg har hon en utländsk delegation. Tar min reporterväska som står på bordet i ett hörn och upptäcker, då jag ser kameran orörd stå kvar på bordet, att jag glömt fotografera honom. Leds ut ur rummet, irrar genom långa korridorer tills jag kommer fram till två trappor som går åt olika håll. Kvinnan pekar road på den högra, mindre fina, trappa jag ska ta för att komma ut på gatan. Ger mig av nerför, men stiger ut på gatan ett annat ställe än där jag kom in. Känner inte igen mig. Ger mig av i strumplästen i folkvimlet för att leta rätt på den ingång där skorna finns.

Bortsett från drömmen. Jämför Stoltenberg med Juholt ...

Grekland

I Kroatien, en stat med drygt 4 miljoner invånare, är omkring en halv miljon (!) av befolkningen registrerad som veteraner från krigen 1991–95. Ur statskassan betalas de frikostigt med understöd och pensioner av regeringspartiet. Alla vet dock att bara en bråkdel av dessa “veteraner” egentligen vore berättigade till någon sorts ersättning, att det handlar om ett klientel där de flesta aldrig ens varit i närheten av ett skjutvapen, men vars röster regeringen köpt i utbyte mot materiellt understöd. På goda grunder vägrar regeringen att publicera listan över dem som får pengar, trots att detta strider mot lagen.

Också den grekiska krisen kan med fördel beskrivas i liknande termer. Den politiska klassen – egentligen två familjer, förklädda till partier – har med den grekiska staten som virtuell pant lånat pengar utomlands som sedan mot röstsedlar i valurnan delats ut till olika grupper. Nu finns inga pengar längre att dela ut, men klientelet vägrar att avstå från de sinekurer, virtuella jobb eller pensioner de vant sig vid. I stället anser man att regeringen inte längre uppfyller sin del av ”kontraktet”.

I Grekland regleras ett stort antal yrken – som advokat, arkitekt eller chaufför – direkt av staten, inte av behov och över en marknad. Mot betalning beviljas i stället tillstånd; den som kommit över ett har sin försörjning tryggad och kan låta det gå i arv eller sälja det vidare, ofta till svindlande summor, när han vill sluta eller går i pension.

Bland demonstranterna mot den politik som Grekland nu påtvingats finns säkert ömmande fall: men också ett stort antal statsanställda utan vare sig arbetsuppgift eller kontor, därtill ett stort antal personer från yrkesskrån som också med våld tänker försvara sina privilegier.

2011-10-28

SAAB-affären långt ifrån klar

Det som nu skett är att man kommit överens om en icke-bindande avsiktsförklaring. Innan affären är hamn ska alla SAABs vinklar och vrår gås igenom med lupp. Inte minst ska SAABs balansräkning, företagets åtaganden och garantier sättas under mikroskop. Det
kommer att ta månader innan det skett med SAAB´s patent och förpliktelser gentemot andra parter.

Expressen tror att GM:s försäljningsprocess av SAAB gick ut på att dumpa SAAB hos någon som inte klarade av att driva en bilfabrik. Först hette han Koenigsegg, sen blev det Muller. GM slapp kostnaderna för avveckling av fabriken samtidigt som men kunde vara ganska säker på att Saab i framtiden inte skulle utgöra något hot mot GM:s bilmärken.

2011-10-27

Hur ska eurokrisen lösas

Lars Calmfors är ekonom. Frispråkig och kunnig. Alltid intressant. Även att läsa. Här.

Kinas villkor för att hjälpa EU

EU är Kinas största exportmarknad. 22%. De har tidigare sagt att de är villiga att hjälpa EU men bara på vissa villkor. Kravet är att EU godkänner Kina som en marknadsekonomi före Världshandelsorganisationen 2016 tar upp frågan. Skulle EU göra det stärks Kinas möjligheter att handskas med en rad handelstvister.

Det var Frankrikes president Nicolas Sarkozy som ringde Kinas president Hu Jintao för att diskutera om Kina ville nu delta i ett planerat investeringsupplägg i euroområdet. Antagligen gick han med på kinesernas tidigare villkor. Vi får se.

Tidningen Financial Times rapporterar att Kina är redo att pumpa in pengar i eurozonens krisfond om Europa kan övertyga landet att investeringarna är säkra. Tidningen har intervjuat företrädare för Peking-regeringen och en av dem säger att Kina kan bidra med 70,5 miljarder euro (640 miljarder kronor).

Här finns bakgrund och sammanhang till den kinesiska strategin. Intressant läsning. Inte minst här. Financial Times har en bra hemsida om euron här.

Grekland går till "money-heaven"

... Att vi i Sverige numera lämnar ifrån oss nära hälften av våra inkomster till staten utan att nämnvärt knota innebär en mental revolution som inte har stort mer än ett halvt sekel på nacken. Det är samtidigt ett högt betyg åt vår demokrati eftersom det moderna samhällets grundbult är no taxation without representation. Många sådana stater finns inte i världen. Inte ens i Europa. I Öst- eller Sydeuropa betalas ofta inga skatter alls. Eller bara sporadiskt och godtyckligt, nästan alltid till småinkomsttagarnas nackdel. Många av mina vänner i Östeuropa har tjugo år efter kommunismens fall fortfarande aldrig sett en skattsedel" ...

Sån är verkligheten som Richard Swartz känner den. Idag får vi veta att Grekland kämpade "väldigt hårt" för att få en 50%-ig skuldavskrivning. Papandreou sade att Grekland siktar på en skuld på 120 procent av BNP till år 2020.

Var tog de 10 000 miljarderna vägen? För de har utbetalats? Vilka stoppade dom i fickorna? 10 000 miljarder ... På börsen rycker man på axlarna inför frågan. - Pengarna har gått till money-heaven, säger man där.

Här är EU-politikernas fullständiga uttalande i frågan.

För att få tyskarna att svälja medicinen tog Merkel till brösttoner. - "Europa har haft fred i femtio år. Ingenting som säger att det förblir så. Allraminst om vi inte tar ansvar för Europa och euron. Det som är bra för Europa är bra för euron".

2011-10-26

Ond, ondare, ondast

When Osama Bin Laden was killed, some commentaries ranked him alongside Hitler and Stalin as the epitome of evil. Bosnian Serb general Ratko Mladic has been accused of being in charge of unbelievably evil things. Killers or child abusers are often labelled evil by judges and the media. But what do people really mean when they call someone evil? Is anybody inherently evil, rather than just committing evil deeds? And what does the existence of evil say about God? Michael Ford examines the issues surrounding evil with the help of experts from the world's largest faiths, and people who have been on the receiving end of evil. Klicka här för att höra inslaget.

Juholts förlåt-mig-resa

På sin "förlåt mig-resa" genom Sverige försöker Juholt få svar på om Socialdemokraterna ute i organisationen kommer att kunna lyssna på honom igen?

- När jag kommit underfund med det kommer jag att bestämma om jag ska sitta kvar eller ej. Hade jag gått direkt hade det varit fritt fram att kasta sig över nästa partiledare också, förklarade Juholt inför 30 fackligt förtroendevalda kommunanställda i Södermanland, Östergötland och Gotland.

- Ni behöver inte gilla mig, men ni får inte tvivla på mig och partiet, sa Juholt också.

Det första låter förnuftigt, det andra dumt. Det kommer att tvivlas på Juholt mycket länge.

Även Bildt har goda sidor

Om Carl Bildt kan man tycka mycket och det görs. Tål därför att påpekas att även han har goda sidor:

- Var var Human Rights-grupperna när Sovjet skickade in sina Spetsnazsoldater i Vilnius? Eller när serberna besköt brödköerna i Sarajevo? Det vete fan. Men för Carl Bildt var detta verklighet. Och han handlade.

Världshistoria enligt M

Gilla läget säger man. Nu ger smartskallen Reinfeldt sken av att ha gjort det: – Vi har ingen lust att förvränga något eller att ta åt oss äran för något som vi inte har anledning att ta åt oss äran för.

Nej, naturligtvis inte. Underförstått är att det finns så mycket annat som moderaterna anser sig ha anledning att ta åt sig äran av? Jag skulle gärna vilja veta vad? Inte bara när det gäller svensk historia, för det är ju vad Arkelstens magplask handlar om, utan även internationell historia? Lyssnade inte journalisterna på vad han sade? Hade ingen en följdfråga till honom?

För vad som nu sker lite språklig putsning, inget mer eller mindre. Det gäller att vara noga när man väljer sina strider. Annars går det en illa. Som här. Roa dig med att kolla Twitter vad folk tycker. Som en skriver. "Märkligt att moderaterna inte tar avstånd från sin historia? De har väl alltid argumenterat för att vänstern ska göra det?"

Även om de inte tar avstånd från den vore det intressant höra hur de ser på den? Bra och dåliga sidor? In- och utrikes? Eller hur?

2011-10-25

Arkelsten, komsi-komsi och älgen

I England vet inte många ungdomar vem Churchill var. I Kina har de knappt en aning om kulturrevolutionen. I Berlin är kalla kriget och Berlinmuren en enda röra. Så vegetarianen Sofia Arkelsten är inget annat än ett lysande moderat exempel på kollektiv minnesförlust. Skulle vara kul att testa hennes kunskaper på andra områden? Göra en mindmap av hennes medvetenhet? Gissar att hon har tumnnelseende.

Allt karriärrelaterat finns nog där, men sen är det nog med henne som med göteborgaren som lockade älg med "komsi, komsi" och ville mata den med knäckebröd.

Skillnaden mellan dom två är uppenbar. Han står i alla fall för vad han gjort och lägger filmen på nätet. Arkelsten lägger benen på ryggen, skyr medias alla frågor om svensk historia. Hon ser fallgroparna kring sig. Klicka här för att läsa och se Arkelstens själsfrände. För resten. Kan någon se adligare ut än Adelsten gör? Här.

Arkelsten - en lysande representant

Sofia Arkelsten skulle svara på kritik som hävdade att Moderaterna var emot fri och lika rösträtt för 90 år sedan.
– Nej nej nej, det där är inte korrekt. Vi var ju med och genomförde det, sade hon till DN.se.
Någon timme senare tog hon tillbaka uttalandet men hänvisade då till att Allmänna Valmansförbundet var med och röstade igenom beslutet. Hon hävdade också att det för 90 år sedan inom högerpartiet fanns folk som var drivande. Troligen en förtrupp till De Nya Moderaterna?

Bilden är mer nyanserad än den gängse, svarade Sofie Arkelsten eftersom hon vet hur saker och ting ligger till. Som lyssnande, nyfiken moderat har hon ju lånat sitt öra åt sina uppdragsgivare!

I ett mejl till TT, skickat via en pressekreterare, förtydligades sedan uttalandet:
- När det gäller frågan om rösträtt tidigare i dag var mitt svar förhastat och det blev fel. Jag är ledsen för det.

Förhastat?

Tror inte alls hon var ledsen. Det är moderater för fåfänga för. De har ju rätt! Och vem bryr sig om vad som skedde för 90 år sedan? Barbro Hedvall (här) tycker att Arkelstens uttalande är genant? Jag håller inte med. Sofia Arkelstens svar är tvärtom mycket upplysande. Så ser de nya Moderaterna på sig själva och sin historia. Vi vet alla att det var Moderater som drev igenom ATP-pension och stod bakom Tage Erlanders framgångar osv. Moderaterna har alltid älskat Det Svenska Folket.

Barbro Hedvall citerar även Moderaternas nya partiprogram: ”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”

DN frågar sig om inte detta idéprogram skulle kunna vara uttryck för samma sak? Historieförfalskning. Här. Tvärtom tror jag. Det har kläckts av partiets skarpaste hjärnor och dom tycker varken att de åstadkommit någon illaluktande deg eller grävt upp historien ur graven. De menar vartenda ord.

Nej då, fortsätt vara fräcka, så går det er väl. Varken idéprogram eller Arkelsten är genanta blunder. Här. De nya Moderaterna följer Folket i spåren och behöver därför inte gå före det!

2011-10-24

Arkelsten - en lysande företrädare för de nya Moderaterna

Sofia Arkelsten skulle svara på kritik som hävdade att Moderaterna var emot fri och lika rösträtt för 90 år sedan.
– Nej nej nej, det där är inte korrekt. Vi var ju med och genomförde det, sade hon till DN.se.
Någon timme senare tog hon tillbaka uttalandet men hänvisade då till att Allmänna Valmansförbundet var med och röstade igenom beslutet. Hon hävdade också att det för 90 år sedan inom högerpartiet fanns folk som var drivande. Troligen en förtrupp till De Nya Moderaterna?

Bilden är mer nyanserad än den gängse, svarade Sofie Arkelsten eftersom hon vet hur saker och ting ligger till. Som lyssnande, nyfiken moderat har hon ju lånat sitt öra åt sina uppdragsgivare!

I ett mejl till TT, skickat via en pressekreterare, förtydligades sedan uttalandet:
- När det gäller frågan om rösträtt tidigare i dag var mitt svar förhastat och det blev fel. Jag är ledsen för det.

Förhastat?

Tror inte alls hon var ledsen. Det är moderater för fåfänga för. De har ju rätt! Och vem bryr sig om vad som skedde för 90 år sedan? Barbro Hedvall (här) tycker att Arkelstens uttalande är genant? Jag håller inte med. Sofia Arkelstens svar är tvärtom mycket upplysande. Så ser de nya Moderaterna på sig själva och sin historia. Vi vet alla att det var Moderater som drev igenom ATP-pension och stod bakom Tage Erlanders framgångar osv. Moderaterna har alltid älskat Det Svenska Folket.

Barbro Hedvall citerar även Moderaternas nya partiprogram: ”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”

DN frågar sig om inte detta idéprogram skulle kunna vara uttryck för samma sak? Historieförfalskning. Här. Tvärtom tror jag. Det har kläckts av partiets skarpaste hjärnor och dom tycker varken att de åstadkommit någon illaluktande deg eller grävt upp historien ur graven. De menar vartenda ord.

Nej då, fortsätt vara fräcka, så går det er väl. Varken idéprogram eller Arkelsten är genanta blunder. Här. De nya Moderaterna följer Folket i spåren och behöver därför inte gå före det!

Reinfeldt, Dr Phil, Ganna och om konsten att inte lyssna

På moderaternas partistämma talade - eller halvskrek - Reinfeldt. Ganska komiskt. I år fick partikamrater inte höra att de kunde välja mellan att förändras eller försvinna! Nej nu demonstrerade han sitt intresse för psykologi. På sitt sätt. Uppmanade sina partigängare att lyssna, bli mer nyfikna, mer jämlika etc. Vilka politiker säger inte sånt? Carl Bildt?

Vad han inte talade om var när det inte är värt att lyssna. Det har han klargjort tidigare. T ex när det gällde utvisningen av den 91-åriga Danna. Då påminde Reinfeldt faktiskt om SverigeDemokraterna i sin analys. Så här lät det:

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till sjukvården. Om diskussionen förs så - att man är öppen med det - då är jag alltid öppen med att diskutera reformer i Sverige. Men då vill jag höra av de partier som tycker att lagen ska ändras, att det kommer före annat, sade Reinfeldt.

Miljöpartiet anser att den restriktiva tolkningen av bestämmelsen som nu styr den 91-åriga kvinnans öde, gör Sveriges lagstiftning inhuman. Socialdemokraterna efterlyser en lagändring, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är inne på samma spår. Till bilden hör att Socialdemokraterna tidigare utrett frågan men lagt frågan i malpåse. Migrationsminister Tobias Billström tyckte inte heller att man skulle lyssna utan akta sig för att ropa på lagförändringar utifrån ett enskilt fall som Gannas.

- I stället måste man titta på vad det är för politik som vi har valt i Sverige. Vi har valt att i första hand erbjuda människor skydd. I dagsläget ser jag det som uteslutet att över huvud taget överväga att återinföra sista länken med tanke på det mycket stora antal asylsökande som Sverige har i dagsläget. Det skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till, säger Tobias Billström.

Detta om konsten att lyssna, dvs slå dövörat till när det inte passar. Vad hände med nyfikenheten? Det är lätt att säga tulipanaros. Eller hur?

2011-10-23

Guillou om den svenska drevmaskinen

En mycket bra krönika. Här. Om Juholt, Bildt och Uppdrag Granskning.

Juholt har en enig och samverkande borgerlig medieapparat emot sig som ­utvecklar en förskräckande blodtörst om man får in siktet på politiska motståndare. Expressen gick till exempel igenom Juholts alla reseräkningar under de ­senaste fem åren, måste ha rört sig om ­tusentals papper, och hittade bara två fel, varav det ena inte ens var fel. Sådan nit skulle ingen borgerlig tidning visa när det gällde Carl Bildt. Till detta kommer ­ännu en stor skillnad mellan de båda.
Juholt har fiender i det egna partiet som förser pressen med sant eller falskt skvaller som håller elden vid liv. Det problemet har inte Carl Bildt. Och när det gäller Bildt är det för närvarande bara enstaka kulturjournalister som är på hugget. Det är en västanfläkt jämfört med den enigt samverkande journalistkår som ­ville fälla Juholt.

Så djupt begravd som den kan bli ...

Ingen har tydligare än Artur Lundkvist skrivit om begreppet hora. 1936 besökte han en bordell i Barcelona. Skildringen ingår i reseskildringen "Drakblod" från samma år.

Kärleken, skriver han, är en hos alla människor djupt nedlagd dröm. I bordellen är den drömmen, så djupt begravd som den någonsin kan bli. Detta ang detta. Här.

Fotboll - världens största teater

Det blev en godbit. City spelade skjortan av United som råkade ut för sitt värsta nederlag på hemmaplan sedan 1955. 1 - 6. Trodde knappt mina ögon som matchen utvecklade sig.

Mario Balotelli, ingen begriper sig på honom, fyrade igårkväll av ett fyrverkeri i sitt badrum i sitt hus ( här ) och brände ut delar av kåken. Idag sätta han två mål.

Outgrunderliga äro Herrans vägar. Bara ta av hatten och buga för City. Å andra sidan har ägarna plöjt ner uppåt tio miljarder i klubben. Men om det har jag skrivit i andra inlägg så det får vara idag. Kul match, sköna känslokast. Här alla målen.

DN, SvD, AB, Expressen, Guardian, Independent och Manchster Evening News.

Finns det humor i Bibeln

Frågade ett gäng troende om saken och det blev mycket tyst. Man kunde höra den berömda knappnålen falla. De lovade att höra av sig, men gick bet på uppgiften. Nu hänvisas jag till detta svar från Svenska Kyrkan. Här. Inget som får en skratta precis. Nu undrar jag förståss hur det är beställt med humor i de övriga världsreligionerna? Ett liv utan humor kanske finns, men det är i så fall inget för mig. Kolla här. Eller här. Som Eco är man ju intresserad av offentligfa lögner av olika slag. Här.

2011-10-22

Montaigne, Shakespeare och John Florio


Det fanns en kontakt mellan dessa tre och han hette John Florio (här). Hans mamma var engelska, pappa protestantisk italienare som gått i landsflykt i England. När det blev religionsbyte på den engelska tronen - katoliken Mary Tudor tog över - gick familjen Florio i landsfykt och flyttade Europa runt. Det var så sonen John lärde sig många språk.

Som vuxen återvände John sedan till England där han bl a undervisade i engelska och franska. På uppdrag av hertiginnan av Bedford översatte han sedan Montaigne´s Essäer till engelska. Vi vet att Shakespeare och John kände varandra. Shakespeare "antas" varit en av de första som läst John´s översättning.

Shakespears "Stormen" och "Hamlet" innehåller nämligen partier som en del tror kan ha influerats av Montaignes essäer. Att "Hamlet" skrevs före den första engelska utgåvan av Montaigne låg på bokhandelsdisken, har tolkats som att Shakespeare rent av kan ha haft tillgång till Johns översättningar allt eftersom de såg dagens ljus.

Grå är all teori ...

På madrass i en köttfrysSaddam hängdes, Ben Ali gick i landsflykt, Mubarak står inför rätta och Khaddafi ligger i en köttfrys. I Afghanistan beväpnade väst de fundamentalister som sedan fortsatte de stam- och klanstrider som präglat landets politiska skeenden i århundraden. Vad som kommer att ske i arabvärlden återstår att se.

Vi kan inte föreställa oss vidden av det oerhörda att i ett musklimskt land inte begrava en person samma dag som han / hon avlider.

Manchester United - Manchester City


Imorgon väntar en godbit. Mancheste-derby! Bara hoppas på bra fotboll, att lagen inte låser varandra utan spelar ut. De senaste årens matcher har varit bra. Avspark imorgon 13:30. Matchen kan ses gratis på nätet, den streamas av folk som satsar på att serva oss som inte är på plats! Stort tack för det grabbar!
Manchester Evening News skriver lite inför matchen, här, liksom alla de stora drakarna. Guardian, Independent, Telegraph etc.

Stoiker, epikuré eller skeptiker?


Alla vill vara det. Lyckliga. Veta hur vi ska leva för att bli det? Men det är lätt att säga tulipanaros. Ta Leif GW Persson som exempel. Rik, framgångsrik, omtyckt men trasig som oss alla. I Leifs fall handlar det om mardömmar. Fritt fall natt efter natt. Knappt tabletter hjälper. Inte sprit heller. Kolla den här intervjun på SVTPlay.

Dagens lyckojakt är inget nytt. Reklamen klår oss på pengar och säljer livstilar, resor, kläder med lyckoargument typ - gör det innan du dör. Åk transsibiriska för 46 000. Eller bygg swimmingpool för 81 000. Eller köp en Iphone.

Det som gör dom gamla grekerna intressanta, är att de lägger sig i våra irrande samtal. De var lika vilsna som vi. Det gör att jag undrar om vi är uppdragdragna, förprogrammerade speldosor eller inte? Pyntar oss med lånta fjädrar? Eller är bara ett snöre som håller ihop buketten?

Inte bara vanliga egyptier eller greker brottades med frågan om meningen. De fann naturligtvis olika svar. De grekiska filosofer förde upp frågan på en abstraktare nivå och kallade sin debatt för den om "eudaimonia" = lyckan, glädjen, självförverkligandet.

Det gällde att leva så väl som möjligt. I alla avseenden. De var överens om en del. Att vägen gick genom "ataraxia" = ett liv utan ångest, ett liv i balans. Gick det en väl skulle man inte förhävas, gick det illa skulle man inte förtvivla. Det gällde att uppnå kontroll över, balans i det egna känslolivet.

Syftet var att undvika att ångesten tog över, kastade en hit och dit som en kork på vågorna. Men när det kom svar på frågan hur man skulle leva och föra sig för att uppnå "ataraxia", skilde sig vägarna åt. Vi fick tre klassiska, grekiska, filosofiska skolor: stoiker, epikuréer och skeptiker.

Vilken sort är Leif G W? Expressen, Sydsvenskan, UNT, Norrköpings Tidningar, DN,

2011-10-21

En Fjollträskare i Naturen


Stadsbor har för det mesta tappat kontakten med naturen. Det här klippet visar en karl som vet att älgar är skitmysiga ... Klicka här

Vem finansierar Moderaterna?

Europarådets organ för korruptionsbekämpning (GRECO) har uppmanat Sverige både en och två gånger att fastställa regler om öppen redovisning av partibidrag och att besluta om effektiva och avskräckande sanktioner om dessa regler inte följs. Hur svarar Reinfeldt? Jo, han och partistyrelsen menar att lagstiftning inte behövs?! Här.

Är du förnuftig?


..."Vilket förunderligt och osäkert redskap det mänskliga förnuftet är. Det falska ligger så nära det sanna att en klok människa ska akta sig för att ge sig in på ett område med så farliga djup. Sanning och lögn har samma ansikte, likadan hållning, smak och gång. Vi betraktar dom med samma öga. Vi älskar att trassla in oss i något tomt och fåfängligt, som står i samklang med vår natur.

Det finns ingenting vi människor är så inriktade på som att få våra egna åsikter att tränga igenom. Inget är så utbrett som oförnuftet. Jag har aldrig sett något mera uppenbart monstruöst och mirakulöst än mig själv här i världen. Ju mer jag lär känna mig själv, dessto mer förbluffas jag över min formlöshet och dessto mindre förstår jag mig själv. Tänk om det är så att det sannaste inte alltid är det som passar människan, så vild som hon är till sin läggning? Det finns inget så smidigt och oberäknerligt som vårt förstånd", sade Michel de Montaigne.

2011-10-20

Delförklaring till fraktionsstriderna i SAP?

Socialdemokraternas 350 ombud är fördelade över landet efter hur människorna bodde för 50 eller 100 år sedan. Som det nu är har partiet missat 1900-talets stora folkvandring från land till stad: urbaniseringen.

Partidistrikten norr om Dalälven vid extrakongressen där Juholt valdes hade 82 ombud, jämfört med 46 för Stockholms län. Befolkningen i skogslänen är 1,4 miljoner människor. De hade alltså nästan dubbelt så många ombud som två miljoner människor i Stockholms län.

Varje kongressombud från skogslänen representerar ungefär 17 075 invånare, medan varje ombud i Stockholms län representerar 43 895. Ju glesare befolkning. Hur vore det att låta antalet kongressombud per partidistrikt följa invånarantalet, i stället för som nu partidistriktens medlemstal?

Att sedan Juholt öppnade falluckorna under de personer som förknippades med Göran Persson eller Mona Sahlin gjorde knappast stämningen på toppen bättre. Gamla auktoriteter försvann, en del under förödmjukande former, och sen blev det som det blev. Hela havet stormar, Juhult svänger kappan efter vinden och nu ska 76-årige Ingvar Carlsson upp på scenen och sätta överrock på Juholt. Vilken soppa ...

Här finns hela artikeln.

Husbondens röst

Att 400 000 personer sedan slutet av 2006 har lämnat a-kassan känner vi till. Så här säger Reinfeldt om detta:

– Jo, men många stod utanför redan tidigare. (Skulle gärna vilja veta hur många?) De stora grupper som har lämnat är de som har upplevt att de har mycket låg arbetslöshetsrisk. ( Förbryllande utan underlag: den gängse bild som presenterats är ju att folk som haft dåligt med pengar är de som lämnat A-kassan? Eftersom de inte haft råd betala den kraftigt höjda avgiften?)
Fråga: Hur ska de försörja sig nu när krisen står för dörren?
– Det är ett skäl till att vi ibland talar om ett obligatorium för att få det heltäckande. Men det som händer är att människor hittar andra grunder för sin försörjning om det inte blir genom a-kassan. (Ganska intressant om man kunde få ta del av det underlag som tyder på det? Låter ju knappast som det längre rör sig om människor med låg arbetslöshetsrisk?)
Fråga: Hur menar du?
– Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem ( det sociala men även för ungdom kriminalitet ) som fångar upp människor. Men den här situationen är inte ny med oss.
Fråga: Så ni har inte med era förändringar påverkat situationen?
– Vi har gjort att fler har gjort bedömningen att det inte är värt att stanna i den a-kassa vi har. ( Ett minst sagt svårtolkat uttalande ).

LO-tidningen har här en artikel om A-kassan. Inte helt lätt att samköra med Reinfeldts synsätt. Forskarna menar att regeringens teoretiska modeller inte hänger ihop med hur den svenska lönebildningen fungerar.

Sånt tog inte Reinfledt upp på partikongressen.

Att läsa de nya moderaternas idéprogram med det talande namnet ”Ansvar för hela Sverige” är ungefär som att läsa en kioskdeckare eller se något av de mer lättsmälta underhållningsprogrammen på tv – inget fastnar. Det är bara en stor mängd positivt laddade ord staplade omkring varandra lite hur som helst. Det saknas en röd (eller för den delen en blå) tråd. Mål och medel blandas ihop men efteråt blir man inte så mycket klokare på vad Moderaterna egentligen står för. Och nej, att säga sig stå för ”allmänintresset” och vara ”samhällsbärare” är inte att tala om vad man tycker. Här.

En helt annan men intressant fråga: Högsta förvaltningsdomstolen prövade i onsdags för första gången vad som krävs för sjukersättning enligt de nya reglerna. Den avvisade Försäkringskassans tolkning. ”Det finns (…) i varken lagtext eller motiv stöd för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern”, heter det i domen. Domstolen påminner också om att ”arbetsförmågan ska utredas på nytt minst vart tredje år”. Det kan ses som ett sätt att mildra kravet att nedsättningen ska bevisas ”en gång för alla”. Här hela artikeln.

http://lotidningen.se/2011/10/19/fk-har-tolkat-regler-om-sjukersattning-for-strangt/

12-miljonersfrågan

Uppdrag Granskning har tagit fram ett bra underlag som utgångspunkt för en rad besvärande frågor. Inget annat. De har inga svar eftersom Prioritet Finans vägrar ha med dom att göra. Här finns reportaget.

Nu måste IFK Göteborgs styrelse fatta ett besvärligt beslut där 12 miljoner ligger i potten. Vad är det man säger? Gå dit pengarna finns?

SvD, Expressen, GP och Prioritet Finans.

Bara Lundin Oils styrelse kan få dimman att lätta

Bildt har upprepade gånger fått frågan om hans engagemang i bolaget påverkar hans förutsättningar för att få de fängslade svenska journalisterna frigivna. Hans svar är alltid nej. För drygt en vecka sedan var Bildt med i talkshowen Skavlan. Han förnekade då att Lundin Petroleum fanns i Ogaden då han satt i styrelsen. Om detta har skrivits en hel del. Här finns den mest klargörande artiklen.

Det som enda som förvånar är att Bildt, som tidigare sagt nej till att låta sig intervjuas av SvD Näringsliv, nu ställer upp för Ekot i samma ärende?

Tveksam om Ekots uppgifter ska kallas för nya eller inte? De presenteras som det både i DN och Expressen. SvD menar att kritiken mot Bildt än så länge är substanslös och jag, vad det nu är värt, är än så länge benägen att hålla med.

Det enda som nu kan klargöra vad som skett under Bildts tid är Lundin Oils styrelse. Bara den och/eller företagets ledning kan avgöra vad som ska ska offentliggöras.

Enligt bolagsverket lämnade Carl Bildt formellt Lundin Petroleums styrelse den 18 oktober 2006. I november samma år köpte Lundin Petroleum rättigheterna att leta efter olja i västra Ogaden av den etiopiska regeringen. Avtalet nämns i en kvartalsrapport daterad till den 15 november 2006. Det slöts alltså mindre än en månad efter det att Bildt hade lämnat styrelsen.

För att få reda på hur förberedelserna inför förvärvet såg ut får man gå till årsredovisningen för 2007. Under rubriken ”Samhällsansvar” beskrivs hur Lundin Petroleum genomförde en granskning av landet utifrån ett kulturellt, ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv. Det beskrivs att ”man gjorde ett antal besök på fältet” och rådgjorde med experter. Lundin Petroleum har senare tagit fram ett dokument som syftar till att klargöra fakta. Där skriver bolaget: ”Innan Lundin Petroleum förvärvade tillgångarna i Etiopien, konsulterade Lundin Petroleum många intressenter för att bedöma den sociopolitiska och ekonomiska situationen i landet”.

Lundin Petroleums styrelse hade elva möten under 2006 varav Bildt deltog på åtta. Om styrelsen informerades om ledningens planer på en etablering i en region där det var inbördeskrig framgår inte av dokumentationen. Det är inte heller något som varken bolaget eller Bildt vill svara på. Lundin Petroleum vill inte ens berätta när de elva mötena hölls.

2011-10-19

Skolan i klassamhället

PISA-undersökningen 2009, som väckte så mycket rabalder, sammanfattades av Skolverket så här:

"Dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökat och dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor ökat. Dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.”

Sven-Eric Liedman har läst en bok ( här ) som borde ha stor sprängkraft i Sverige. En ledande amerikansk skolforskare menar att vinstdrivna skolor både sänker kunskapsnivån och förstärker klassamhället.

Återbördad till fadershuset

– På grund av vänsterns intolerans och högerns tolerans är det bättre för mig att bo här på Östermalm. De som kallar sig vänster på Söder anser att jag inte är socialist på rätt sätt, inte feminist på rätt sätt. Och vi ska inte prata om vad djurvännerna tycker om mig.

Guillou återbördad till fadershuset. Här.

Påminner inte Reinfeldts svar om SverigeDemokraterna?

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till sjukvården. Om diskussionen förs så - att man är öppen med det - då är jag alltid öppen med att diskutera reformer i Sverige. Men då vill jag höra av de partier som tycker att lagen ska ändras, att det kommer före annat, säger Reinfeldt här.

Miljöpartiet anser att den restriktiva tolkningen av bestämmelsen som nu styr den 91-åriga kvinnans öde, gör Sveriges lagstiftning inhuman. Socialdemokraterna efterlyser en lagändring, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är inne på samma spår. Till bilden hör att Socialdemokraterna tidigare utrett frågan men lagt frågan i malpåse.

Migrationsminister Tobias Billström tycker att man ska akta sig för att ropa på lagförändringar utifrån ett enskilt fall som Gannas. Här. Och här.

– I stället måste man titta på vad det är för politik som vi har valt i Sverige. Vi har valt att i första hand erbjuda människor skydd. I dagsläget ser jag det som uteslutet att över huvud taget överväga att återinföra sista länken med tanke på det mycket stora antal asylsökande som Sverige har i dagsläget. Det skulle generera kostnader inom äldrevård och medicinsk vård som Sverige inte har några resurser till, säger Tobias Billström.

För ölvrigt får SverigeDemokraterna en riktig taskspark här. Och här går Alliansen till attack mot SAP.

Ett större sammanhang - vad det nu är


Vi lever i ekologins, biologins och evolutionens århundrade. Många, inklusive mig själv, använder vetenskapliga argument när det gäller att förklara hur man hur ser på tillvaron. Vetenskapen blir lätt till en livsåskådning utan att jag för den skull menar samma sak som forskarna gör.

I skogar, berg, sjöar, stränder, bland växter och djur får många med mig kontakt med något varaktigare än oss människor. Vi får dessutom skönhetsupplevelser av olika slag, ser fysiska och kemiska krafter skapar mönster. Och vid sidan av naturen har vi musik, litteratur och konst som klangbotten för för mer eller mindre starka existensiella upplevelser. Det som kan saknas i vardagen kan återfinnas där utan att det för den skull går att klä i ord vad det är för upplevelser som jag söker? För hur det nu än är, så finns ges knappast vägledning för sånt i vetenskapliga formler eller argument.

En av alla de som funderar över frågor av det här slaget är David Attenborough. I den senaste intervjun - här - med dennne 85-åring berättar han om naturens betydelse. Hans fru dog för 14 år sedan efter ett 50-årigt äktenskap och Attenborough säger att han i skog och mark, musik och arbete finner det han saknar hemma. Attenborough är pianist och arbetar oförtrutet vidare. Inom kort visas den senaste TV-serien, The Fozen Planet. Om Arktis och Antarktis.

Slutsats? Att vetenskapen inspirerar mig till världsbilder som inte kan kallas vetenskapliga. Vetenskapen som den kommer till uttryck i mitt liv är något helt annat än det som kommer till uttryck i forskarnas rapporter.

2011-10-18

Occupy Wall Street

Analysen är glasklar. Först spelar bankerna bort insatta pengar, sedan kliver skattebetalarna in och räddar dom. Men sen tar det stopp. Rörelsen är anarkistisk. Men populär. Enligt en dansk artikel har rörelsens konto nu över miljonen på kontot och donationer väller in. Här.

Inget är lättare än att vara efterklok

här går det till när man raggar kunder. Inget är lättare än att vara efterklok.

Utvisa Billström och Larsson

En 91-årig dement kvinna ska utvisas. Knappt fattbart, inte ens värt att fatta. Önskar att himmel och jord revs upp. Håller med det som sagts om migrationsminister Billström (M) och äldreminister Larsson (KD):

– Tobias Billström, Maria Larsson – de här människorna har fan inte blod i ådrorna, de har bara isvatten, så länge det inte gäller den egna täppen. Man har skyldighet att hjälpa äldre. Är lagarna så jävla inhumana att det här är enligt reglerna, så är det för jävligt.

Billström försvarar sig så här: - Har man inte gjort den bedömningen i det här fallet så har man inte gjort det. Det görs en samlad bedömning av skälen och därefter fattas beslut. Detta görs individuellt i varje fall. Får man ett nej måste man respektera beskedet och återvända hem.

Har dom hört talas om något som kallas människovärde? Och anständighet?

Här finns en del av dokumenten i ärendet.

DN, AB, Expressen.

Greker, skatter, EU och nationella stereotyper

Läser gärna Richard Swartz. Hans senaste krönika handlar om konsten att inte betala skatt. Så här skriver han:

... Att vi i Sverige numera lämnar ifrån oss nära hälften av våra inkomster till staten utan att nämnvärt knota innebär en mental revolution som inte har stort mer än ett halvt sekel på nacken. Det är samtidigt ett högt betyg åt vår demokrati eftersom det moderna samhällets grundbult är no taxation without representation. Många sådana stater finns inte i världen. Inte ens i Europa. I Öst- eller Sydeuropa betalas ofta inga skatter alls. Eller bara sporadiskt och godtyckligt, nästan alltid till småinkomsttagarnas nackdel. Många av mina vänner i Östeuropa har tjugo år efter kommunismens fall fortfarande aldrig sett en skattsedel" ...

Så är det.

En annan skribent jag gärna läser är Jens Liljestrand. Det efter att ha läst hans bok om Wilhelm Moberg, Mobergland. Liljestrand skriver här om Arja Sajonmaas memoarer, men polemiserar mot Swartz som hävdar att den grekiska ekonomin är omöjlig reformera, eftersom den mer liknar ett skråväsen än en modern marknadsekonomi, ”bygger på egoism snarare än solidaritet”. EU kommer att bli blåsta på sina miljarder i stödpaket.

Ingen, menar Liljestrand, skulle på ett liknande sätt offentligt våga skylla konflikten i Israel på den judiska eller arabiska ”naturen”, svältkatastroferna i Somalia på den afrikanska ”mentaliteten”. Men det grekiska kaoset är legitimt att förklara med själva karaktären hos invånarna. Tänkvärt, men jag håller med Swartz. För Liljestrand har fel.

Swartz skriver att ... "bara sällan förfogar staten över en apparat som kan fastställa och sedan driva in skatter. En ordentlig registrering av skattskyldiga saknas ungefär som det inte finns några fullständiga fastighetsregister. Det senare gör det ibland omöjligt att veta vem som äger vad, knappast till fogdens fördel..."

För övrigt torpederar Sajonmaas memorarer en gång för alla allt skvaller som under årtiondena skvalpat kring henne. "Alla" visste att hon varit Theodorakis älskarinna. Det visar sig nu inte vara annat än lögn och förbannad dikt. Eller som vanligt med andra ord. En del har gjort sig skitviktiga genom att påstå att de visste mer än Sajonmaa själv.

Folkdomstolar ...

2011-10-17

Människans planet: Ett liv i tunn luft


Inte undra på att jag älskar BBC. Som grabb sprang jag ivrigt i fjällen. Mellan stugor och båthus hos morfar och mormor. Fick lära mig arbeta. Respektera väder och vind. Göra rätt för mig.

Denna dokumentär förflyttar mig bakåt i tiden, blandar upp gamla fjällminnen med nya från resor när och fjärran. Dras in i filmen så jag glömmer mig själv. Bättre än så kan det inte bli. Önskar att filmen och de praktiska och moraliska frågor den väcker kunde användes i undervisning om människans villkor. Så brett, hårt är livets spann. Här.

David Attenborough: The Frozen Planet

Imorgon börjar David Attenboroughs senaste TV-serie att sändas. Här finns en artikel som berättar om en av alla de nyheter som kommer att visas.

Hur späckhuggare först kringränner ett isflak där en säl ligger, sen tillsammans skapar en jättevåg genom att samtidigt slå kraftiga slag med stjärtfenorna. Slutresultatet? Sälen sköljs av flaket och späckhuggarna får sitt lystmäte. Totalt filmades 22 attacker av detta slag. Tre nya forskarrapporter skrev om beteendet som hittills varit okänt.

Här en annan sekvens. Om hur en flock myskoxar räddar en kalv som vargarna tagit.

Teamet låg ute i Arktis och Antarktis i sammanlgt 2,356 dagar. Det sista och sjunde avsnittet handlar om de klimatförändringar som Attenborough sett under de årtionden han av och till besökt Arktis och Antarktis.

Percy Barnevik

Bra intervju som väcker många intressanta frågor. Bara läsa Barneviks memoarer. Här.

Bildt och Lundins Oil

Det mest sakliga jag hittills läst om frågan. Mer sån journalistik!

Bildt har upprepade gånger fått frågan om hans engagemang i bolaget påverkar hans förutsättningar för att få de fängslade journalisterna frigivna. Hans svar är alltid nej. För drygt en vecka sedan var Bildt med i talkshowen Skavlan. Han förnekade då att Lundin Petroleum fanns i Ogaden då han satt i styrelsen.

Enligt bolagsverket lämnade Carl Bildt formellt Lundin Petroleums styrelse den 18 oktober 2006. I november samma år köpte Lundin Petroleum rättigheterna att leta efter olja i västra Ogaden av den etiopiska regeringen. Avtalet nämns i en kvartalsrapport daterad till den 15 november 2006. Det slöts alltså mindre än en månad efter det att Bildt hade lämnat styrelsen.

För att få reda på hur förberedelserna inför förvärvet såg ut får man gå till årsredovisningen för 2007. Under rubriken ”Samhällsansvar” beskrivs hur Lundin Petroleum genomförde en granskning av landet utifrån ett kulturellt, ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv. Det beskrivs att ”man gjorde ett antal besök på fältet” och rådgjorde med experter. Lundin Petroleum har senare tagit fram ett dokument som syftar till att klargöra fakta. Där skriver bolaget: ”Innan Lundin Petroleum förvärvade tillgångarna i Etiopien, konsulterade Lundin Petroleum många intressenter för att bedöma den sociopolitiska och ekonomiska situationen i landet”.

Lundin Petroleums styrelse hade elva möten under 2006 varav Bildt deltog på åtta. Om styrelsen informerades om ledningens planer på en etablering i en region där det var inbördeskrig framgår inte av dokumentationen. Det är inte heller något som varken bolaget eller Bildt vill svara på. Lundin Petroleum vill inte ens berätta när de elva mötena hölls.

Carl Bildt säger också nej till att låta sig intervjuas av SvD Näringsliv. Via mejl från sin pressekreterare skriver han:

”Jag har som princip att inte redovisa diskussioner som förekommit på möten i styrelser jag har suttit i. När det gäller frågor om styrelsearbetet måste styrelsen och/eller företagets ledning få avgöra vad som är offentligt.”

Här hela artiklen.

Juholt är död - Leve Juholt

När han tillträdde som partiordförande öppnades falluckorna under de personer på ledande poster som förknippades med Göran Persson eller Mona Sahlin. Många av dom hade maktpositioner inom partiet. Med dom försvann en rad auktoriteter som partiet lyssnat till. Tomas Bodström var en av dom.

Under Perssons tid hölls fraktionerna på mattan, partiet innehade regeringsmakten. Nu vittnar Bodström om hur skvallerkulturen blommar inom partiet. Och Carin Jämtin håller med. Här.

Däremot tar vare sig Bodström eller Jämtin upp den för SAP allvarliga utveckling som innebär att karriärsugna, begåvade intellektuella inte längre söker sig till partiet utan hellre går till de nya moderaterna. Men det gör Håkan Arvidsson här.Här
finns en artikel som förklarar uttrycket Kungen är död, leve Kungen!

Bodström, SvD, AB, DN, Expressen, SvD, GP, SR.

2011-10-15

Nu vet vi inte längre vad vi ska tro ...

Det har gjorts många försök beskriva vad politik är. Här ett klassiskt:

…”Dom bryr sig inte det minsta om vad som är bäst eller sant utan försöker fånga oförnuftet genom att locka med det för stunden behagligaste och lurar det så att det tror att det behagligaste är det värdefullaste.”

Politiker som bondfångare. Som vänder kappan efter vinden. Den vanligaste vulgäruppfattningen.

Gäller samma sak journalister? Man kan undra. Idag är det knappast bakgrund och sammanhang som sitter i högsätet utan det gäller att sälja - och underhålla.

Expressen ( här ) skriver att under gårdagen lovade Håkan Juholt att sparka flera nära medarbetare för att rädda sitt eget skinn. Två som ska lämna är Tommy Waidelich, ekonomipolitisk talesperson, och Sven-Eric Söder, kanslichef.

SVTs Aktuellt ( här ) är inne på samma tema. Enligt uppgift ska Håkan Juholt fört enskilda samtal med VU:s ledamöter, bland dem Helene Frizon. Efter det samtalet ändrade hon sig och ville inte längre att VU skulle uppmana Juholt att avgå. DN (här) åberopar Ursula Berge, S-märkt samhällsdebattör och samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, som den som vet vad händer och sker. SvD ( här ) drar in en professor i debatten. Expressens ledare sopar golvet med Juholt.

I TV4s Nyhetsmorgon säger så Juholt Waidelich ska sitta kvar.

Enligt en artikel av Daniel Suhonen, chefredaktör för den socialdemokratiska tidskriften Tiden, ( här ) gillras alla Juholt-fällor inte bara av honom själv. De kommer innifrån partiet, gillras av den nyliberalt orienterade högersocialdemokratin i Stockholms län. De vill ha bort Juholt eftersom hans linje enligt Suhonen skär som en svetslåga i de stelnade maktstrukturer som sedan 80-talet haft kontrollen över det socialdemokratiska partiet. En som hakar på den tesen är Dan Josefsson i AB. Här.

I Nyhetsmorgon sade också Juholt att han innan han blev partiordförande enbart bodde en - två dagar / vecka i Stockholm, resten hos sonen i Oskarshamn. Därför har han ömsom kallat sig särbo, sambo och kulbo.

Vem som står för det inledande citatet? Ingen mindre än Platon, den grekiske filosofen. Återfinns i dialogen Gorgias. Bra läsning för politiskt intresserade. Kanske även för journalister?

2011-10-14

Jan Guillou - det sista jag gör i livet

Ser fram mot detta. Här finns aptitretare.

Vi lär få se Jan Guillous vardag med förläggaren och hustrun Ann-Marie Skarp, jakt, trofésamlingar. Filmen handlar om hans skapande av romanen Brobyggarna, den första boken i en släktkrönika. Guillou berättar om hur han har utforskat sin egen släkthistoria.

Zaremba, Juholt, Polen och Frankensteins monster

Tidningen Resumé hävdar att ingen känner till Juholts Polenresor. Här. Träffade själv Juholt i Polen i samband med ett möte organiserat av den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet. I samband med att Juholt valdes till partiordförande skrev Zaremba i DN att även han träffat Juholt i Polen. Den artikeln verkar inte finnas tillgänglig på nätet. Av och till förvandlas media till ett Frankesteins monster. Idag auktioneras friskt i vad som ska ske. Vi vet bättre besked ikväll. Gissa kan vi allihop. Min kristallkula är inte bättre än din.

Lena Melin sammanfattar: ..."Tvärtom verkar Juholts specialgren vara att uttala sig spiksäkert innan han vet vad han pratar om. Det började redan i installationstalet och har fortsatt med oförminskad styrka. Exempelvis sade Juholt i fredags att han brutit mot ”solklara” regler när han kvitterade ut bidraget till hela hyran. Men det finns inga regler. Det finns muntliga, ganska oklara, riktlinjer. Det är närmast tragikomiskt. S-ledaren erkänner att han brutit mot regler som inte finns" ...

Här. Här. Här. Här. Här.

2011-10-13

Juholts rådgivare från Oskarshamn / Kalmar / Västervik

Ska man tro Nyheterna (här) utgörs den inre kretsen kring Juholt av åtta personer. Alla från Kalmar län. Det kan jämföras med vad SvD skrev i mars i år. Här. Och Expressen vid samma tid. Här.

INFORMELL RÅDGIVARE: Peter Akinder, politisk chefredaktör
INSPIRATÖR: Laila Naraghi, Palmecentret, SSU
KUNGAMAKARE: Johan Persson, kommunalråd, Kalmar, Kriskommissionen
UNGDOMSVÄN: Peter Wretlund, kommunalråd, Oskarshamn
FIXARFRASSE: Mattias Adolfson, S-ombudsman, Kalmar
ORDNINGSMAN: Anders Henriksson, landstingsråd, kassör i distriktsstyrelsen
BOLLPLANK: Tomas Kronståhl, oppositionsråd, Västervik
PARTIMORSA: Lis Lyrbo, kommunpolitiker, Oskarshamn

Kalmars kommunalråd Johan Persson, en "Sahlinare", som bytte han sida när han såg vad som höll på att hända. Persson är en av dem som agerat mest aktivt för att lansera Juholt som partiledarkandidat.

I Stockholm ingår Juholt inte i några politiska nätverk utan är mer känd av partivänner utanför Stockholm.

Bara två personer i den inre kretsen är kvinnor. Laila Naraghi, som jobbar på Palmecentret. En SSU-are från Oskarshamn som växt till sig under Håkan Juholts vingar. Lis Lyrbo är den andra kvinnan.

Att Håkan Juholt inte är särskilt populär bland S-kvinnorna centralt är ingen nyhet. Inte heller att han är slarvig. Här. Och här. Och här.

Mer här.

Juholt i Ulf Lundells senaste roman

I Ulf Lundells 450 sidor tjocka nya roman, ”Allt är i rörelse”, dyker Håkan Juholt upp mot slutet av boken. Handlingen utspelas från sommaren 2010 till våren 2011.
Lundell skriver:

”Juholt. Jag följde kongressen på tv. Vilken uppenbarelse. Mannen vars motto är Domus ska heta Domus. Men en kraft. En mustasch. Hur många skägg ryker nu i hipsterskretsar? … Men Mona Sahlin. Så blekt det var. Hennes partiledarskap. Och nu denna sprängkraft från Oskarshamn som bara lyssnar på Elvis, men tydligen Johnny Cash också. Det nämnde han i sitt invigningstal. I Won´t back Down. Med Cash alltså. Inte Tom Petty. Varför? Var det så viktigt att ta låten från den slimmade blonde upphovsrättsmannen till den nästan nerbrutne, ärrade Cash? Man vill ha en förklaring" ...

Om Juholts invigningstal som partiordförande skriver Lundell:

.. ”Men att han inledde sitt tal med att prata kultur. Det var djävligt begåvat. Reinfeldt borde ligga lite sömnlös. En fryntlig frejdig rot-sosse, det är en urkraft. Han kommer inte att tveka. Redan inledningsvis att tala om att det kanske inte var så djävla smart att avreglera Statens Järnvägar och elmarknaden, det är kraftfullt. …Särbon nämns också

Lundell siar om Juholts framtid:

…”Juholt. Genialiskt. Eller så blir det pannkaka. Det visar sej framöver, det visar sej i nästa val. Men det skulle inte förvåna mej om det efter det valet är Socialdemokraterna och miljöpartiet som bildar regering ...

Lundell skriver också om Juholts "kulbo" Åsa Lindgren och hennes bedrägeri:

”Åsagate. 45 papp. Hur ska det hanteras? Var det var så smart att sätta särbon på första parkett på kongressen? Förlåter folk? Har han stövlat på i ullstrumporna lite väl frejdigt och frodigt, smålänningen, eller går det helt enkelt hem? Alla har vi väl fifflat lite här och där, eller?”.

Resume granskar Juholts självbild. Här. Och DN skriver om Lundells roman här. ABs recention här. Och SvDs här. Och här.

2011-10-12

Juholts gamla kompisar känner igen honom

När han jobbade som journalist hände det att Juholt kunde inta fullkomligt omöjliga ståndpunkter. Spelade ingen roll vad andra sen sade. Juholt svarade alltid att han måste lära sig försvara även omöjliga ståndpunkter. Så den sidan av Juholt går nu igen. Inget nytt under solen.

2011-10-11

Attenborough om framtidens TV

Det fortsätter regna utmärkelser över karln. I samband med den senaste beskrev han framtidens TV:

When asked for predictions on the future of television, he replied: 'Smell-o-vision is a definite possibility and the idea of hologram TV, where an animal can hop out of a television set and you can see all the way round it, is a mind-blowing concept.'

Tomas Tranströmer till Håkan Juholt

Ser att han ska tala om lustfyllt lederskap. Här. Vilken ironi! Just nu ger nog denna Tranströmers dikt Juholt något att tänka på:

... Två sanningar närmar sig varann. En kommer innifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat: Stanna! Vad som helst bara jag slipper känna mig själv ...

Politiskt ledarskap är svårfångat och sällsynt. Utan det skadas demokratin. Oavsett vad man tycker om Ingvar Carlsson, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg så spelar de i en helt annan division är Juholt. Han är varken tillräckligt smart eller omdömesgill för att fylla ut en statsministerroll. Här och här. Och här och här.

Nej, frågan är om han sitter kvar efter 2014 års val? Här.

Så ska en slipsten dras ... Borg vs Juholt

Medan Juholt fortsätter vara ett hattigt, självspelande piano kan Alliansen bara sitta still i båten. Det behövs inga kommentarer. F n sköter sig Juholts cirkus på egen hand. Tidningen Fokus kallar det för en studie i sönderfall. Här. I samma nummer finns en i det närmaste innehållslös intervju med Reinfeldt. Här.

Men tillbaks till kampen om opinionen. I motsats till Juholt kommer nu Anders Borg med ett icke-kostsamt, politiskt populärt utspel. Borg träder i motsats till Juholt fram som nationen Sveriges riddare. Det gäller bankerna. Klicka här:

... "I finanskrisens förra våg 2008 och 2009 tvingades Riksbankens kliva in och låna ut som mest 30 miljarder dollar till svenska banker. Som beredskap för en ny kris har Riksbanken byggt upp en stor valutareserv på cirka 300 miljarder kronor. Eftersom Riksbanken bara kan trycka kronor och inte dollar måste pengarna lånas upp till en kostnad. Anders Borg vill nu att bankerna betalar denna kostnad.

– De svenska bankerna har alldeles för mycket av sin likviditet i utländsk valuta. Det vi får göra i en kris är att använda staten Sveriges goda namn så att vi kan säkra att det finns en dollarfinansiering för svenska banker och svenskt samhällsliv. På sikt måste vi komma bort från det här. Vi måste ha kapitalregler och likviditetsavgifter som gör att bankerna finansierar sig på ett mer hållbart sätt, säger Anders Borg" ....

Skickligt. Nationens intressen kan för den som vill ställas mot Juholts självförvållade halka. Senaste nytt från Juholtsfronten gäller icke-återbetalda respengar. Då med "kul-bon" som bisittare. Klicka här. Han kallade dessutom resan för semester och beskrev den så här i maj i år för Expressen: ..."Och på vår första semester drog jag med henne till Vitryssland. Hon klarade det också och då klarar hon allt" ... Klicka här. Behövs ytterligare självmål?

En eloge till Johanna Graf, socialdemokrat i Solna där hon ligger i krig med moderaterna om påstådd korruption. Hon inser vikten av att socialdemokraterna sopar rent framför egen dörr. Klicka här.

Ser att Riksdagens arvodesnämnd höjer med 1 000:- / månad. Samt att riksdagsmän har rätt till att dra av 26:50 för egna bilresor varav 18:50 är skattefritt. Här. Pikanta detaljer som sätter hjärtan i brand.

Slutligen här Lena Melins sansade bedömning av läget.

2011-10-09

Människans Planet: tropikerna


Ännu ett program som ger svindel. Klicka här för att se det på SVTPlay. Påminner om olika sätt att leva, om vår egen bakgrund, hur vi anpassat oss till osannolika förhållanden. Påminns också om Winston Churchill som sade att människans hela känsloliv vilar på ett och samma fundament. Mod, mod och åter mod. Å andra sidan. Efter att ha läst brottaren Frank Anderssons memoarer står det klart att mod behöver kompletteras med annat än bilar, brudar och sprit.

Titta här på den man som med risk för eget liv jagar honung. Han visar mod av ett slag vi knappt kan acceptera. Likadant här när det byggs ett hus fyrtio meter upp i ett träd. Vilket mod ....

Tomas Tranströmer

Ser på Babel på SVTPlay (här) hur utvalda delar av landets kulturelit faller varandra i armarna och samfällt vittnar om hur de alla grät av glädje när de fick höra att Tranströmer fick priset eller gråter av glädje då de läser honom. Jag måste vara en grobian jämfört med dom? Visst gråter jag ofta av medkänsla med levande människor och även då jag ser dokumentärer eller filmer. Men så mycket har aldrig en dikt eller författare betytt att jag gråter av det han / hon skrivit? Förvirringen tilltar under läsning av artikeln "Men träd tänker ju inte" (här).

De medverkande i Babel förmedlar också intrycket av att Tranströmer är en världskändis, berättar att hans verk finns översatta till ett 60-tal språk. Vore intressant veta hur stora upplagor som sålts av Tansströmers verk? Både i och utanför Sverige? I hyllorna på mitt stadsbibliotek står fortfarande hans diktsamlingar orörda och när jag gör en sökning på Google Trends av svenska artiklar om Tranströmer dyker en intressant bild upp. Det är fr a i Stockholms, Göteborgs och Malmö-området som det skrivs om honom. Resten av landet är blank, dvs det skrivs så litet om honom att det inte går att fånga upp! Kolla här. Och gör sedan egna sökningar.

Annars har Sveriges Radio P1 lagt ut en hel del material att begrunda för en grobian som mig själv. Klicka här. För visst är det otillfredställande att vare sig begripa 98% av det Tranströmer skriver eller kunna förstå vad det är man så entusiatiskt talar om? Det är alltid kul att vara med i gänget.

2011-10-08

Optiska illusioner


Det sägs att vi gärna ser och hör det vi vill se och höra. Perception är intryck plus tolkning. Så rigida är vi tydligen. Vare sig vi vill eller inte. Gäller principen även jakten på ett gott liv? Ta stadsbon och naturen som exempel. Ju mindre man vet om naturen dessto enklare kan den fyllas med nästan vilka egenskaper som helst. Just för att den är obekant och lite skrämmande. Sommarstugetillvaron blir lika med verkligheten.

Drömmen om det goda livet börjar numer ofta i förorten. När livet där blir för trångt förläggs drömmen om ett bättre liv gärna till landet och landsbygden.

Och när den illusionen en dag avslöjas tas nästa steg: naturen utsätts för en ideologisk uppfinning där varken samhällets eller människans brister existerar!? Naturen står över kulturen! I skog och mark finns lugn och ro. Naturupplevelsen blir eftersträvansvärd!

Vad gör vi då om även den illusionen avslöjas? Om vi upptäcker att det knappast finns något grymmare och våldsammare än naturen? Att det inte går att kommunicera med den och att den är fullständigt likgiltig inför hur den hanterar oss? Då tänker jag inte i första hand på våra gener. Inte ens mygg bryr sig om oss.

De som kan tar då det slutliga steget. Över tröskeln in i religionens värld. Där ges förklaring, tröst och inspiration. Även den upplevelsen, de inre rösterna, uppenbarelsen, kommer innifrån dem själva. Känslor blir bevis på Guds existens.

Och om religionen lindrar lidande och tröstar, det gör den, gör det den också sann? Eller är religion bara en av alla psykiska modeller som vi omger oss med? Byter ut, bygger om alltefter ständigt skiftande behov och finjusterar med hjälp av sinnesdata? ... Tonårsfrågor. Inget annat. Utan svar. Välkommen till förvirringens underbara värld.

Martin Luther sa att "den som vill vara troende bör klösa ögonen ur sitt förnuft".

Kommen så långt uppför illusionernas stege är det dags åka hem igen. Från naturen på landet till förorten!

...Två sanningar närmar sig varann. En kommer innifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat: Stanna! Vad som helst bara jag slipper känna mig själv! .... ( Tomas Tranströmer)

Håkan Juholt på slak lina

Juholt sade i går att han trodde att riks­dagen skulle ersätta hela hyreskostnaden.
Sambon skulle alltså bo gratis.
- Det föresvävande mig inte att detta var fel. Det jag har missat är att om man är två i lägenheten så ska bara halva ersättningen utgå, det visste jag inte, säger Juholt.
Fan tro´t ... Aftonbladet hävdar att han informerades redan 2009.

2011-10-07

Guillou ogillar att Zlatan jagar

Vad ska man säga? Klicka här.

Sitter Juholt kvar efter 2014

Nya pikanta detaljer ur Juholts liv och leverne. Han verkar ha delat synfält som en häst.

Hej Håkan, vad jag förstår flyttade du in i Åsas lägenhet för fem år sen. Nog pratade ni om att hon efter det skulle slippa hyra? Att skattebetalarna skulle stå för den? Eller är ni så krokade att den tanken aldrig slog er?

Mystikens förtrollade värld

Livet är en gåta utan svar. Våra hjärnor är begränsade, däggdjurshjärnor utvecklade under hundratals miljoner år. Livets gåta kan belysas på många sätt. Naturvetenskapligt som att vi lever på botten av en djup gravitationsbrunn. Jorden snurrar. På ytan av en gastäckt planet som kretsar kring ett nukleärt eldklot 145 miljoner km bort. Att vi tycker det är normalt är ett tecken på hur skeva de perspektiv är som vi håller oss med. Som tur är kan vi inte annat.

Poesi är svårt. Går över mitt huvud. Under många år sade jag att tyckte om Gunnar Ekelöfs dikter. Men så satte jag mig ner och prickade av de dikter som talade till mig och upptäckte att de utgjorde 4% av hans diktning. Gjorde likadant med Fröding och Ferlin och kom till samma resultat. Kring 5% förstod jag, resten rörde mig inte.

När Tranströmer fått Nobelpriset gick jag till biblioteket för att låna hans dikter. Inte hade någon lånat dom inte. De stod där i hyllan. Satte mig sen och bläddrade och läste och förstod knappt någonting förutom enstaka meningar och några rader här och där. Det här säger mer om mig än Tranströmer. Ingen skugga över honom. Gläds åt att han får erkännandet och tio miljoner. Men visst fastnade jag här och var. Som för de här raderna:

... Jag stod och rakade mig en morgon framför öppna fönstret en trappa upp. Knäppte igång rakapparaten. Den började spinna. Den surrade starkare och starkare, växte till ett dån, växte till en helikopter och en röst, pilotens, trängde fram genom dånet, skrek: Håll ögonen öppna! Du ser det för sista gången...

Och kanske ändå mer de här raderna:

..."Två sanningar närmar sig varann. En kommer innifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat: Stanna! Vad som helst bara jag slipper känna mig själv!"

Till sist håller jag med Göran Greider som skrev att "i min värld är det och förblir det en dygd att ett författarskap också har farliga sidor, oberäkneliga dimensioner, retliga tonfall. Och det har inte Tranströmers poesi. Den elake Lars Norén kallade i sin lika elaka dagbok hans dikter – och då ska man veta att även Norén är en stor beundrare av Tranströmer – för mystik i lyxförpackning, om jag minns rätt. Det ligger något i det. Det finns inget riskabelt i Tranströmers poesi".

Klicka här. Och här. Här. Här. Här.

2011-10-06

Steve Jobs - mästarnas mästare

En ovanlig människa. Ta hans syn på den egna förmögenheten som antas ligga kring 50 miljarder. "Vad har jag för glädje av att vara den rikaste på kyrkogården? Nej, det gäller att varje kväll när man går till sängs kunna säga att man den dagen fått uppleva något meningsfullt och vackert ... Det är vad som gäller för mig". Och så lade han till. “För det mesta vet folk inte vad de vill ha, uppleva eller göra förrän de ser, gör eller upplever det".

Här det tal som han höll år 2005. Om sitt eget liv och vad det lärt honom. Hur han bortadopterades, hoppade av college, om kärlek och förlust och sist men inte minst om sin cancer och mötet med döden.

2011-10-05

Mina foton i Nationalnycklen

Sitter och bläddrar och försjunker snabbt inte bara i egna utan även i andras foton. Och därifrån till Nikons tävling av foton av den lilla världen. Här.

2011-10-04

Manchester City vidgar gapet mellan fattig - rik

Här finns artikeln. Fotboll = money-ball. Och här finns Sir Alexs kommentar till Manchester City´s satsning på fotboll. Ägaren från Abu Dahbi har investerat upp tio miljarder i klubben.

Och vad gäller Carlos Tevez och vad han sade när han vägrade spela, så har Sky låtit proffs översätta intervjun och enligt dom sade Tevez: ..""It's just that I didn't want to go in because I thought I was unwell. I wasn't emotionally well, and I thought it better not to. I felt that it wasn't suitable that I go on because my head wasn't in the right place." Ganska solklart. Men han blånekar och säger att han är missförstådd.

Här finns artikeln. Och här den som visar att Manchester City´s ägare är rikast i fotbollsvärlden med en privat förmögenhet på över 200 miljarder.