2009-05-31

Pakistans talibaner


Mingora sägs nu åter vara under pakistanska arméns kontroll. Två och en halv miljon av dalens innevånare har flytt undan striderna. Ingen vet hur seriöst pakistanska armén tar på Talibanfrågan. Sympatier finns högt upp i arméledning och underrättelsetjänt. Skeptiker säger att armén bara gör tillräckligt för att det ska fortsätta regna amerikansk dollars från himlen. Armén saknar inte vapen, den tillhör världens top tio vad gäller utrustning. Men strategin är usel, helt uppbyggd för att möta hotet från Indien. Om man kan vinna kampen om själarna, utforma psykologiska operationer mot en fanatisk fiende i avlägset liggande dalgångar återstår att se. Tänker på vad Olof Palme sade: ..."Det är en illusion att tro att man kan möta krav på rätvisa med militära medel" ... Ytterst baseras talibanernas folkliga stöd på en urgammal dröm om att gudomlig rättvisa ska skipas på jorden.

EU-val

EUs 500 miljoner i 27 länder ska gå till val och utse 736 parlamentariker som för 92 000 Euro om året (plus diverse tillägg) ska styra. Samtidigt som väljarnas intresse drastiskt sjunker ökar EU-parlamentets makt. För att inte tala om EUs Högsta Domstol. Det avgörs allt. Omkring 70% av de beslut som idag fattas av svenska kommuner, landsting och regering baseras på EU-lagstiftning. Hur mycket av Reinfeldts tid som går till EU kan man gissa. 90%? Ordförandeskapet har ju redan börjat. Hör dessutom att till 70% röstar SAP och M likadant i de stora EU-frågorna. Bra eller dåligt? Själv är jag okunnig om EU. Vet inte ens om jag vill rösta.

Duvuppfödare


Här finns länkar till olika nordiska duvuppfödare. Här länk till debatten om poängsättning.

Darwin och duvorna


De flesta har hört talas om Darwins bok om Arternas Uppkomst. Ett fåtal har läst den och förväntantade sig kanske en livsomvälvande upplevelse men blev snabbt besvikna. Boken handlar ju om grönsaker, duvor och hästar? Förklaringen är att Darwin visste allt och ändå ingenting. Allt om 1800-talets framväxande vetenskap, ingenting om det som gjort evolutionen till vår tids främsta förklaringsmodell. Darwin visste ingenting om plattektonik, fossil, DNA, fotosyntes och cellen. Däremot kände han till domesticeringen av olika arter. Darwin rörde sig t ex bland duvuppfödare som tog fram den ena duvrasen märkligare än den andra. Arterna var alltså föränderliga. Och han umgicks inte bara med duvuppfödare utan också växtförädlare. Det urval som skedde i naturen kallade Darwin för det naturliga urvalet, detta i motsats till det människor avlade fram. Den art som syns på fotot, Brunner, ser ut som den vore förlängd.

2009-05-30

Kampen för tillvaron


Ett annat Darwinexperiment belyser växternas kamp för tillvaron. Ta bort det översta jordlagret i en rektangel. Gör det i januari, det gjorde Darwin. Fläcken får sen sköta sig själv, men kolla dagligen vad som sker. Då något börjar spira satte Darwin en tunn metalltråd där så skedde och så höll han på, dag efter dag, fram till höstkanten. Då räknade han ut, dels hur många arter som totalt börjat spira (alla trådar), dels hur många arter som lyckats etablera sig, undvikit att bli utkonkurrerade, uppätna av sniglar, insekter, kor etc. Totalt hade olika arter gjort över fyrahundra försök att gro, men bara strax under 200 hade lyckats. Vilka hade spritt sig från andra delar av trädgården? Vilka hade hamnat där av en slump - med t ex vindens hjälp eller avföring av fåglar som pickade mask? Darwin kollade arterna som etablerat sig och fick på det sättet en liten bild av kampen för tillvaron. Naturligtvis gick han djupare och noggrannare in på detaljer än vad jag skildrat, men i princip gick han till väga som ovan.

Darwins humlor


Idag har man testat Darwins teori om humlor, möss, kattor och klöver ( se nedan ). Humlebon sattes ut i närheten av bondgårdar med och utan kattor. Och resultatet blev det förväntade. Där kattor fanns fick humlorna vara ifred, där inga fanns tog sig möss in i bona och käkade upp dom. Vilket skulle bevisas. Här finns en bestämningsnyckel över våra "svenska" humlor. Bilden visar en stenhumla.

2009-05-29

Rödklöver


Vi har femton klöversorter: back-, vit-, alsike-, smultron-, brun-, gull-, jord-, tråd-, späd-, har-, strim-, alp-, skogs-, röd- och blodklöver. När jag ser den blomma tänker jag på en sann historia om Charles Darwin. När han vandrade runt på landsbygden kring huset i Downe, såg han att det växte mer rödklöver på vissa gårdsmarker! Varför? Nästa steg blev upptäckten att det fanns kattor där klövern frodades. Och vad gör en katt? Jo, tar möss! Och vad gör möss? Snokar upp humlebon och käkar humlor! Och vad gör humlor? Pollinerar klöver ... Problemet var löst och Charles började fundera på annat han såg. Smart kille ... Här intressant artikel, inte om Darwin, utan om klöver.

Uppenbarelse

Man lär så länge man lever. Det finns tydligen olika sorters uppenbarelser. Först den vanliga, s k "alternativ kunskapsgrund vid sidan om empirisk och rationalistisk kunskap, med gudomligt eller andligt ursprung". Sedan en "allmän uppenbarelse", att Gud har uppenbarat sig i naturen. Så "särskild uppenbarelse", som avser Guds speciella tilltal och handlande i särskilda situationer. De viktigaste sådana budskapen och händelserna är samlade i Bibeln. Till det kommer "den progressiva uppenbarelsen", att genomgripande och gradvis ökande information stegvis uppenbaras för mänskligheten av Gud. Så "profetior", budskap som en person tror sig ha fått från Gud. Inte sällan handlar det om budskap om framtiden. Sluligen "himmlesk vision", som övergår både tro och förnuft. Extas skildras som ett tillstånd i hjärnan, under vilket vissa föreställningar, mest av religiöst innehåll, rycker själen med sig, så den kommer ur sitt vanliga läge och blir mer eller mindre otillgänglig för yttervärlden. Låter som mer som ett psykiskt sjukdomstillstånd. Slutligen "vidskepelse", en tankevilla om verklighetens beskaffenhet, en slags vanföreställning som omfattar misstro mot vetenskaplig rationalitet och vetenskaplig metodik. Är inte det teologi i ett nötskal? I alla fall med vanliga mått mätt?

Hemma hos reportage


Här kan man live följa olika djur. Kamerorna har monterats strax intill bon. Och när det gäller säl är det stranden som gäller. Grodorna återfinns i sjö. Bra kvalité på bilderna. De bästa ugglereportagen finns samlade här.

2009-05-28

Religiös erfarenhet


I mina stapplande försök att förstå vad jag aldrig förstått, religiösa erfarenheter, besöker jag religiösa bloggar. Den här är ganska typisk. Upplevelser av vad vi kan kalla livets djupdimensioner - något mer och större än individen, omstörtande livserfarenheter, verkar tolkas som gudserfarenheter, förvandlar de religiösas språk till släkt med poesi. Eller musik. Inte minst när människor har det svårt, är i underläge, upplever nederlag, inte vet var de ska ta vägen. Då vänder de sig till, upptäcker Gud. Den store besegraren av psykets alla kaotiska krafter. (En uråldrig föreställning - egyptiernas faraoner hade samma funktion). Ur kaosupplevelserna följer ofta tankar på en gudomlig kärlek, känslan att vi inte älskar eller älskas för att vi förstår kärlekens väsen utan för att "vi besegrats, benådats och överraskats" för att tala med religiöst spårkbruk. Ännu ett tydligt exempel på hur lite vi vet / vill veta / kan veta om oss själva och vårt psykes alla egendomliga mekanismer. Vår hjärna är - och kommer för alltid att förbli - den sista stora outforskade kontinenten.

2009-05-27

Elsa Beskow


Att vi lever i en tid av dramatiska förändringar av natur och miljö vet vi, men har ändå svårt att se vidden av det som händer omkring oss. Vårt tidsperspektiv är för kort, vår geografiska utblick för begränsad, vår kunskap om natur och landskap för liten, det vi lärt oss att se är för begränsat. Ibland undrar jag över vilken roll Elsa Beskow spelat när det gällt att formatera oss? Än idag faller de flesta - likosm jag själv - i trance inför mossa på stenar och klipphällar, björkar omgivna av ett hav av vitsippor, solbelysta gläntor i skog och mark, ljusträd som tallar etc. Naturligtvis är det inte bara hon som lärt oss att se just detta av allt som finns att se - hela nationalromantiken hjälpte till. Men visst hör Elsa Beskow till de som lärt oss se det vi ser. Det gäller i alla fall mig. Frågan är om hon inte är vår mest underskattade naturskildare?

Vetenskapen inför rätta


Idag startar en unik konferens. Om Galileo. Det som gör den intressant är att det inte bara är ännu ett akademiskt möte utan en hybrid. Representanter för de katolska institutioner som en gång i tiden brännmärkte Galileo deltar. Om det kommer att gynna eller missgynna debatten återstår att se? Bl a kommer George Coyne, katolsk astronom, att delta. En lika spännande som svårbegriplig person som accepterar evolutionen och samtidigt tror på jungfrufödsel och återuppståndelse. I övrigt för mig okända personer. Här finns en utmärkt sammanfattning av hela historien och dess betydelse. Även denna artikel är bra.

2009-05-25

Storfrämmande


I förrgår fanns varken knipans eller sångsvanens ungar på plats. Idag var de där. Tiilsammans med svarthakedopping. Aldrig tidigare haft dom på besök.

2009-05-24

Maskros: i krig och fred


Nu blommar dom. Öppnar sig tidigt på morgonen, sluter sig under eftermiddagen. Maskros förökar sig utan vare sig befruktning, celldelning eller produktion av könsceller. Alltså jungfrufödsel. Bara i Norden finns 500 arter. På 1860-talet användes dom som kaffesurrogat. Och nödföda: maskrosbiff och maskrosplättar och rötterna maldes och så bakades bröd. Dom användes också som kreatursfoder. Tyskarna kallade maskros för koblomma.

I maskros ingår varierande mängder kautschuk. 1931 fann ryska botanister en art vars rötter innehöll flera procent. Den förädlades och siffran steg till 30%. Under andra världskriget massodlades den av ryssarna, men tyskarna erövrade maskrosfälten i både Ryssland och Baltikum. Himmler såg även maskros som ett vapen i det brända kriget eftersom partisanerna åt dom. Susanne Heim från Institut für Zeitgeschichte der Universität Freiburg är den första som sammanställt allt material. Bl a om Hitlers planer att låta plantera maskros på 400 000 hektar för att öka tysk däckproduktion. 1942 öppnades i Auschwitz en forskningsstation. Maskrosforskning som tvångsarbete i utrotningsläger. Ett 150-tal judiska kvinnor deltog.

Om detta vet mina maskrosor absolut ingenting. De fortsätter blint att föröka sig. Jungfrueligt. Öppnar och sluter sig morgon som kväll. Så punkligt att Linné använde dom i sitt blomsterur. Ingenting är som man tror. Namnet maskros kommer sig av att det brukar vara gott om skalbaggslarver i blommorna. Det gamla namnet var lejontand och syftade på bladens taggar. Det namnet gäller än idag över större delen av Europa.

Smultronblom

Det är med smultron som med fjärilar. Dom är solälskande och trivs bäst på öppna ytor. I backar, gläntor, slänter och dikesgrenar. Blommorna är redan här. Och smultron finns över större delen av Ryssland och centralasien och i sydeuropa finns smultronträd eller jordgubbsträd som de också kallas. Dom kan bli uppåt 5 m höga. Får en orangeröd, smultronlik frukt.

Våra jordgubbar är en korsning av flera smultronarter. En chilensk och en amerikansk. Sånt där kan dyka upp i skallen när man går där och tittar på smultronblom. Nån med fritidsproblem har roat sig med att räkna hur många smultron det går på en liter? Svaret är 1 400 stycken. Och fröna är så lätta att det går 2 000 / gram.

En del tycker att lukten är så ljuvlig att de tar hem bären och lägger dom i ett glas där dom får dofta. Förstår det. Smultron är sommar. Solig sommar.

2009-05-23

Britain got talent


Inte visste jag att det gick att fisa i takt med An der Schönen Blauen Donau? Eller att en 12-åring kunde rocka loss? Eller att bönder kunde vara så påhittiga med sina skottkärror? Eller att en karl kan sjunga som en kvinna? Eller att en irländsk folkdansare kunde dra ner ovationer? Det är bara att välja och vraka. Och ha skoj ...

Svalbard


Under några år reste jag till Svalbard. Gruvorna, livet i Longyearbyn, naturen, historien - allt lockade. Funderade ett tag på att bosätta mig där över en vinter och studera arktisk ekologi. Men så blev det inte. Gudskelov finns det människor som lever ställföreträdande liv och berättar om det i bild och text. Svante Lysén är en av dom. Hans senaste bok skildrar hans eget och fästmöns Lenas liv långt ute i Svalbards vildmark. Där bor de ensamma, långt bortom ära och redlighet, och lever av det naturen ger. En fantastisk bok som ger en lika lång som fin eftersmak.

Chelsea Flower Show


Trädgårdar kan se ut ur som helst. Det är med dom som med personligheter. Så här såg den svenska trädgård ut som vann årets Chelsea Flower Show. Inte min cup of tea precis, men det gav en del att fundera över varför.

2009-05-22

Behov

“I miss the God that inspired Italian painting and French stained glass, German music and English chapter houses, and those tumbledown heaps of stone on Celtic headlands which were once symbolic beacons in the darkness and the storm.” Barnes is not comforted by the contemporary religion of therapy, the “secular modern heaven of self-­fulfilment: the development of the personality, the relationships which help define us, the status-giving job, . . . the accumulation of sexual exploits, the visits to the gym, the consumption of culture. It all adds up to happiness, doesn’t it — doesn’t it? This is our chosen myth.”

So Barnes turns toward the strict regime of science and here is little comfort indeed. We are all dying. Even the sun is dying. Homo sapiens is evolving toward some species that won’t care about us whatsoever and our art and literature and scholarship will fall into utter oblivion. Every author will eventually become an unread author. And then humanity will die out and beetles will rule the world. A man can fear his own death but what is he anyway? Simply a mass of neurons. The brain is a lump of meat and the soul is merely “a story the brain tells itself.” Individuality is an illusion. Scientists find no physical evidence of “self” — it is something we’ve talked ourselves into. We do not produce thoughts, thoughts produce us. “The ‘I’ of which we are so fond properly exists only in grammar.” Stripped of the Christian narrative, we gaze out on a landscape that, while fascinating, offers nothing that one could call Hope.

Det är mot den bakgrunden som Göran Rosenberg talar om ett behov av religion.

2009-05-21

Meningslöst i riksdagen

Partiledningarna bestämmer allt och utrymmet för riksdagsledamöter att representera sina väljare är obefintligt. Det skriver moderaternas Anne-Marie Pålsson som idag meddelar att hon inte ställer upp för omval. Så långt har det alltså gått.

2009-05-20

Fåglar och rytm


Att fåglar har ett slags rytmsinne kan vem som helst höra. Det är bara att gå ut. Men fåglar kan dansa också - till den rytm som gäller. Det visade Snowboll då forskarna saktade ner eller ökade musiken. Visst tappar Snowball rytm här och var, men det gör även dansande människor.

Fågelsångens bakgrund


Erich Jarvis föreläste om hur det kommer sig att det finns ett så litet antal arter som kan härma. Varken hundar eller apor kan det. Bara sex djurgrupper kan konsten: tre fågelarter (papegojor, sångfåglar, kolibris. Tre däggdjursgrupper: fladdermöss, valar / dolfiner och människor. Alla andra arter är genetiskt styrda när det gäller ljud. Han skiljde mellan "auditory learning", dvs att en hund kan lära sig reagera på kommando. T ex "sitt". Alla vertebrater har den förmågan. "Vocal learning" är förmågan att härma ljud. T ex få en papegoja att säga "sitt". Jarvis trollband genom att berätta om sin jämförande hjärnforskning ljudhärmande fåglar / människan. De delar sju likartade hjärnstrukturer. Jakten är inledd på en gemensam anfader. Inom parentes trodde Jarvis att fågelsång uppkommit genom en kombination av fågelns rörelsemönster, koordination av andnings- och vingmuskulatur. Sångens syfte är att hjälpa arter att identifiera rätt sexualpartner.

Rose-Mary och Peter Grant


Är i Sverige och föreläser om sina 37 års studier på ön Daphne i Galapagos. Vill man se evolutionen i arbete kan man studera HIV eller de 14 arter finkar som finns på Galapagos. Alla härstammar från en och samma anfader, en fink i Ecuador, som för 2 - 3 miljoner år sen av någon anledning kom till Galapagosöarna. Där anpassade den sig snabbt till de olika ekologiska nischer som finns och av en fröätande art blev fjorton. Alla med olika sorters näbb beroende på åndamålet. En del specialiserade sig på insekter, andra på frukt, åter andra på löv. En av dom, woodpecker finch, har t o m utvecklat förmågan att med hjälp av taggar från kaktus fiska upp larver ur håligheter.

Vår

Teologi - vad är det


Kan ingenting om teologi. Hörde Göran Rosenberg argumentera för religionens återkomst, han menade att människor har svårt klara sig utan möjlighet av mening. Det talades hit och dit om liberalteologi. Fr a det folkliga fromhetslivet har vänt sig mot liberalteologerna. Det finns alternativ till verkligheten.

K G Hammar tillhör tydligen den riktningen. Så här har han sagt: ...Min språkfilosofiska förståelse är viktig. Påståendet "Jesus är Guds son" betydde till exempel inte samma sak för 2000 år sedan, för 1000 år sedan och för 500 år sedan som det gör idag. Vår världsbild är annorlunda och vi har andra erfarenheter. Vi kan inte komma undan problemen genom att bara upprepa gamla trossatser. Gudsmysteriet kan vi aldrig helt stänga in i formler. Det spelar ingen roll hur vi uttrycker det. Gud är. Och Gud låter sig ses och förstås i mer eller mindre omfattning" ...

Samma ståndpunkt, nästan ord för ord, intar Jonas Gardell. Ett annat namn som nämndes i debatten var Karl Barth. Han bröt med liberalteologin, skakades av första världskriget, tog ställning mot nazismen, bekämpade kristen antikommunism under kalla kriget, försökte få påven kontakta islam etc etc.

2009-05-13

Genom insektsögat


Än finns vitsipporna kvar utanför fönstret. Men dom är inte vita för humlorna eller bina för dom ser i ultraviolett. En annan färgvärld än vår. Bilden visar vitsippan som en humla eller ett bi ser den. Och här finns mer bilder som visar hur blommorna ser ut - i alla fall för humlor och bin.

2009-05-04

Unitaristen Darwin


Det finns ett otal kristna sekter. Tusentals räcker inte. En heter unitarism. Den bildades på 1500-talet och är är i princip utdöd i Sverige men lever i Danmark, Norge och Finland. Anledningen att jag tittat närmare på den är ingen mindre än Charles Darwin. Han uppfostrades i dess anda. Något som fått en del av vår tids teologer att driva tesen att anledningen till att Darwin, som 25-åring, inte längre kunde tro var att han var unitarier, dvs inte hade den rätta kristna tron. I motsats till våra högkyrkliga kristna, typ KG Hammar, som ideligen framhåller sin tro på evolutionen. Sin uppfattning om att tro, själ, kärlek och förnuft är samma sak. Tro kan alltså, i alla fall för Hammar, grunda sig på förnuft och beprövad vetenskap? Om nu Hammar har rätt, hur ska man då bedöma Jonas Gardells barnatro, nära den folkliga drömmen om att efter döden möta släkt och vänner som står vinkande på andra sidan floden? Gardell är baptist.

2009-05-02

Bruno Liljefors


Taube skrev sin havsörnsvals inspirerad av Bruno Liljefors tavla. Annars tvivlade Evert Taube på sig själv. I sin dagbok från 1920-talet skriver han förtvivlat att han upptäckt att han inte har "något tankedjup. Bara känslor och under det kaos. Men jag kanske kan lära mig skriva om natur, blommor och hav" ... Han hade då, närmare 30, ingen utbildning, inget jobb, inga fasta inkomster och hade varken slagit igenom som konstnär, författare eller sångare.