2012-03-30

Frihetslängtan


Watch Who's Afraid of Ai Weiwei? on PBS. See more from FRONTLINE.


von Wright skriver om vår obändiga frihetslängtan. Den som driver oss att göra det vi vill till nästan vilka pris som helst. Den här videon handlar om en kinesisk konstnär vars arbeten jag inte förstår, men vars mod jag beundrar. Han strävar efter att ge den vanliga kinesen röst.

Pinker, evolutionen och våldet

Han kom som en rockstjärna. Spred sitt budskap som en präst. Har han rätt? Känner mig skeptisk efter att ha följt den pågående rättegången mot Pol Pot. Vi har tyvärr inga svar på den sortens frågor som Pinker ställer. Ett lysande försvar för upplysning och humanism. Å andra sidan har jag just läst Georg von Wrights essä om Dostojevskij. Hans tes är den motsatta: ju mer civiliserade vi blivit dessto mer rationellt blir våldsutövningen, rent av industriell. Det är bara att hoppas att Pinker har rätt och Dostojevskij fel. Här finns del två som består av en uppföljande debatt och en strålande summering av Pinkers bok och betydelse av Peter Haldén. Bara hans inlägg är i sig värd att höra. Debatten fortsätter sedan här med del tre.  

Rättegången mot Pol Potregimen


Evidentiary Hearing in Case 002 | March 28, 2012 - Part 1 (English) from Cambodia Tribunal Monitor on Vimeo.

Av de folkmord som skett och sker intar det i Kambodja en särställning. Närmare 25% av det egna landets befolkning avrättades. Karln som förhörs är en f d matematiklärare som befodrades till chef för S-21, det största fägelset i Phnom Phem, där 16 000 avrättades. Bara 16 från detta fängelse överlevde.

Vänder Burma Kina ryggen

Kina har stort inflytande i Burma. För stort tycker många. Det kinesiska förslaget att bygga en stor damm längs floden Irrawaddy, landets största och viktigaste flod, verkar gå i stå. Dammen skulle förse Kinas Yunnanprovins med el trots att bara 20% av Burmas egen befolkning har det. Här ett fotoreportage. Tusentals människor tvingades iväg från området, ersattes bl a med TVapparater. här bakgrund och här sammanhang. Kina drar även pipelines för gas och olja genom Burma, allt för att slippa passage genom Malaccasundet.

De kineser som drar dessa pipelines bor i taggtrådsomgärdade bostadsområden. Kinas största oljebolag köper mark och träd längs vägen. När de är klara kommer Burma att få stora intäkter i form av royalties och avgifter. Anti-kinesiska attityder växer sig allt starkare, riktar sig mot Burmas kinesiska befolkning. Här. Kina har inte gett upp. Tillstår nu att den burmesiska befolkningen inte behandlats korrekt utan ska kompenseras bättre. Det var 2007 som Burma slöt avtal med Kina om sju dammar.

En annan sida av Kina visas här i en fotoutställning.

2012-03-29

FNs rättegång om Pol Pot-regimenDet finns grader i helvetet. Tolgfors i all ära. Nu pågår denna rättegång. Här finns dess hemsida. Det senaste vittnesförhöret ägde rum häromdagen. Här finns dagsaktuell information. Här New Yorks Times artikel från 8 februari 2012 om den perfekta syndabocken. Och här om denna rättegångs förhistoria. Här finns vittnesmål med engelsk översättning för den som vill. Och här förhör gällande massaker på 16 000 män, kvinnor och barn. Och här en artikel om den skyldige som nu förhörs och erkänner. Men ifrågasätter domstolen.

Den har kallats för en rättsskandal av det större slaget. I Kambodjas nuvarande regering sitter en av Khmerernas militära ledare. Han rörs inte. Domstolen anklagas för att vara korrupt. Den man som i dagarna  förhörs tillhör inte de ledande. FN har redan dragit slutsatsen att den här sortens juridiskt upplägg inte ska återupprepas. Pol Pot stöddes nämligen av bl a ASEAN, UK, USA och Kina. Pol Pots kamp mot det kommunistiska Vietnam ansågs värd att stödja.

Och inte förrän 2003 lyckades FN och dessa stater enas om rättegångens mandat. I klartext - fram till dess hade alla parter gjort vad de kunnat för att förhala och förhindra att relevant information om dessa staters inblandning i och stöd till Pol Pot skulle komma upp under rättegången. Men det gick ändå inte att förhindra. Det första vittnesmålet pekade nämligen omedelbart ut USA och sade att Pol Pot aldrig kunnat komma till makten utan USAs stöd.

Ovanstående video är juridisk exercis av det skamligare slaget. Allt för att dölja att Kejsaren faktiskt är naken. "Rättegången" har hittills kostat 160 miljoner dollar.

Att förstå sin samtid - och sig själv?

Vilka idéer, stämningar, personer och konflikter har format ens liv? Privat som allmänt? Någon sade att den ekonomiska historien - inte bakgrund eller föräldrar - formar ens medvetande mer än något annat. Klokt kan nog vara att förhålla sig skeptisk till den egna förståelseprocessen hur den än ser ut. För den egna berättelsen skiftar - ser olika ut vid olika stadier i livet. Men de egna kunskapsluckorna är ofantliga och växer med åren och sätter därmed en hel del av den egna logiken ur spel - den blir bristfällig.

Att ägna sig åt en slags uppgörelse med sitt förflutna kan vara givande, kanske nödvändig och kommer ofta förr eller senare i en människas liv. Ingen kan flyta ovanpå. Fast det är klart - visst vill man glömma. För det som kallats "elementarkrafterna" i våra psyken är partiska: egoism, sexualitet, kärlek och tvivel. Sen inte att förglömma. Den stora idéhistoriska influensen när det gäller kartläggning av det förflutna tillhör först och främst romantiken. Vilka fallgropar skapar det?

Var fräck så går det dig väl i livet


…”Dom bryr sig inte det minsta om vad som är sant utan försöker istället att fånga vårt oförnuft genom att locka oss med det för stunden retoriskt behagligaste. Och lurar oss därmed så att vi tror att det för örat behagligaste också är det mest värdefulla.” Allt enligt Platon. 


Att en och annan politiker avgår förändrar ingenting alls. Möjligen firas det lite extra i journalistkretsar. Och den person som överlämnat allt hemligstämplat material till Ekot går naturligtvis omkring med lätta steg. Vi får se hur länge. Han eller hon lär jagas. Brott mot sekretteslagstiftningen sätter många på krigsstigen. 

Dagens presskonferans var lite annorlunda upplagd. Mycket välregissserad. Skickligt gjort. Här vilade inga ledsamheter utan Tolgfors och Reinfeldt gick till storoffensiv. Först mot mediadrevet i allmänhet, sen mot försvarsmaktens röriga ekonomi i synnerhet innan det var dags för final = egna lovtal. Dels fick vi veta att Reinfeldt sedan länge funderat på att ersätta Tolgfors. Så egentligen avgick han inte. Sen att Tolgfors gjort en  storartad insats när det gällt att sanera det kaotiska svenska försvarets ekonomi. Och sen fick veta hur strålande Reinfeldt är som statschef. Av Tolgfors. Och Reinfeldt var inte sämre. Han svarade med att hylla Tolgfors. Vi var egentligen på en slags jubel- och klangtillställning.  


Man kan undra för vem eller vilka detta skådespel var tänkt? Var fräck, var fräck så går det dig väl i livet. 

2012-03-28

Mao´s Stora Språng

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Barcelona möter MilanVideon ovan fokuserar på lagets trianguleringar. Den här nedan tar även upp annat godis. Tyvärr skitmusik till men den går ju att stänga av ...

2012-03-26

Tomas Tranströmer


Varje problem ropar på sitt eget språk.
Gå som en spårhund där sanningen trampade!

Ska f d Röd-Gardister rehabiliterasDen nu sparkade Bo i Chongqing sågs allmännt som för mycket vänster. Här ett intressant inbslag från kinesisk TV som kastar ljus över saken.

2012-03-25

Kinas miljö - en tickande bombVar kriminaliteten slutar och partiet börjar är svårt att veta. Kinas miljöproblem är enorma. Enorma.

2012-03-24

Demokratins urholkning

Debatten om demokrati är ofta ointressant. De som talar om den lyfter sällan fram alla dess brister. Idag måste demokrati försvaras, inte minst i Sverige. Det har skett och sker en oerhörd urholkning av demokrati, inte minst mot bakgrund av EU-projektets framväxt. Demokrati har blivit ett honnörsord utan innehåll. Begreppet är ett mantra för politiker, inte minst när de yttrar sig om utrikespolitik. Oavsett om de länder de talar överhuvudtaget har haft eller har demokratiska traditioner att falla tillbaka på.

Vad som kan dölja sig bakom demokratiska retoriken lyfts sällan fram så grundligt som Mikael Holmström har gjort med sin bok om Den dolda Alliansen. I åtta år intervjuade han 140 beslutsfattare i fem länder. Allt för att belysa den svenska neutraliteten, dvs "den offentliga lögnen". Historien får nu skrivas om. Politiker och officerare ljög som hästar travade. Dags för den moraliska maffian att rycka ut? Nja, när det gäller denna svindel talar de inte om "lögner" utan om "hyckleri". Den som vill kan ju smaka på orden och fundera över skillnaden. Lögn eller Hyckleri. Grattis Mikael till ett storslaget arbete!

Nervkrig också ett krig

Ganska egendomligt. Krig går ut på att vinna lokalbefolkningens stöd och döda fiender. För att göra det krävs en hel del. En soldat jag intervjuat sade att det var värst att döda de fem - sju första, sen gick det lättare. Han kände sig tillvand ungefär som en missbrukare. En annan sade att han hade briefats av psykologer, men när han svärande började beskriva vad han tyckte om den civilbefolkning han haft i uppgift att skydda, hade psykologen glatt konstaterat att inte behövde han någon hjälp inte. - Du har ett bra psyke.

Å andra sidan. I Afghanistan fritas och då fängelsekunder. De som åkt in för mord gör sen ofta snabbt karriär under krig eftersom de där får ägna sig åt det de gillar bäst. Och soldater som dras med psykiska men - de flesta drabbas av det efter att ha varit utsatta för eldgivning i 30 minuter - ja, för dom finns korttidsterapier som går ut på att snabbast möjligt sätta dom i stridbart skick igen. Israelerna har varit duktiga på att utveckla metoden.

Så hej då Söndagskolan. Vad tror ni krig är för något? Och hur lätt tror ni det är att skilja agnarna från vetet? Den amerikan som det nu gäller är en f d börsmäklare som av "alla" - grannar och stridande kamrater - bedöms som "normal". Sen - de som en gång varit ute i krig återvänder gärna dig eftersom de har svårt anpassa sig till det civila vardagslivet. Och de som söker sig till s k fredsbevarande tjänst vill naturligtvis testa sig själva. De är inga söndagsskolegossar eller tjejer precis. Även om Försvarsmakten vill framställa dom så. Ett slags riddare som skyddar kvinnor och barn men låter krigsherrar och vapen- och knarkhandlare gå fria. Fight mot dom ingår inte i mandatet.

Inget är så lätt som att moralisera över försvarsmaktens psykologer. Nej, mycket av det som skrivs om krig och krigföring är tvättat, strykt och parfymerat. Verkligheten visas inte upp.

Vargar tränas att attackeraVad gör man inte för att få till bra action-filmer?

Den enda vägen

Länge sa man att Sverige var Europas mest amerikaniserade land. Extremt lyhörda för vad som hände och skedde i USA. Idag anser i alla fall en amerikansk tankesmedja - The Heritage Foundation - är Sverige tillhör världens mest avreglerade länder. Här.

Om någon undrar vad det är för typ av organisation så tillhör Heritage de djupt konservativa think-tanks som röjer vägen för konservativ politik, fritt företagande, begränsing av statens inflytande, traditionella amerikanska värden och ett starkt försvar. Årligen producerar organisationen ett slags globalt frihetsindex och det toppas av HongKong och Sverige kommer på 21:a plats ( 10:e i Europa ).

Här finns grafik över den svenska avregleringen och reformtakten. Både socialdemokrater och borgerliga är rörande överens om denna färdriktning. Arbetskraftsinvandring, skola och järnväg tas som exempel. De borde lagt till pensionssystemet och skötseln av statens finanser. Men hela undersökningen går ut på att understryka hur "den enda vägen" framåt måste se ut.

Allt med början i 1980-talets skuldkris. Den nya eran med Thatcher och Reagan. EU. Nya prisrelationer. Tjänstesamhälle. Under 1990-talet kom så informationsteknologin på bred front och nu den språngartadfe tillväxten i Kina och Indien. Sverige förlorade sin tätplats 1975. Då var kronan högt värderad, ekonomin gick för högtryck medan omvärlden gick in i lågkonjunktur. Så fick vi våra krisindustrier och statliga underskott som reglerades med utländska lån. I tillväxtligan hamnade sedan Sverige sist ända fram till 1990-talet. Sen kom Göran Persson.

Nu framhålls det reformarbete som skett som den enda vägen. Allt sett ur ekonomernas perspektiv.


2012-03-23

Vill Kina ta kontroll över HongKongÄnda sedan HongKong återgick till Kina, har principen ett land, två system styrt den f d kolonin. Dvs västerländsk demokrati har fått fortsätta. Nu - inför stundade fria val i HK - finns en oro för att Beijing beslutat sig för att återta styret över HK. Om detta handlar ovanstående intervju. Här finns andra detaljer.

Samtidigt rapporteras att 21 000 medlemmar ur kommunistpartiet gett sig in i Tibet för att styra upp skötseln av provinsens kloster. Alla munkar ska kartläggas. De som passerar testen belönas på en rad olika sätt, medan de som inte klarar sig sparkas från klostren.

Chaplin och Första VärldskrigetChaplin gjorde filmen 1918. Den älskades. Inte minst av soldaterna som förstod att uppskatta hans ironi över allt "heroiskt". Som denna scen ...

Moraliska maffian på krigsstigen

Vad jag förstått är Repalu en i Malmö ganska omtyckt socialdemokratisk ledare som säger vad han tycker och tänker och sen tar den debatt som följer. Att nu landets Israel-lobby återigen kastar sig över honom är inget att förvånas över. De kastar sig över allt utom Israels eget agerande. Här. Här. Här.

Sekten fortsätter ökenvandra

Christer Sturmark är miljonären som trodde sig kallad att förvandla Humanisterna från en liten hopplöst inåtvänd sekt till en bred folkrörelse med allmänpolitisk betydelse. - "Vi siktar på att få 100 000 medlemmar", sade trollet innan det sprack i solen. Dvs ungefär lika med Socialdemokraterna som har 105 000.

Humanisterna, en organisation som under årtionden vacklat på avgrundens rand och av och till sprängt sig själv med hjälp av inre uppgörelser, står än idag fortfarande och stampar med 4 - 5 000 medlemmar. Den har nu slutat att triumfartat utropa att den ökat med något hundratal medlemmar.

Organisationen borde byta nam och kalla sig "Rationalisterna" och inget annat. De medlemmar jag träffat har alla tillhört kategorin sökare som funnit svar. Idag driver rörelsen egna konfirmationsläger, håller sig med egen sångbok, egna dop-, giftermåls- och begravningsentreprenörer.

Sturmark, som ser sig som ett samtida svar på Ingemar Hedenius, lär knappast bli den folkrörelseledare han drömmer om att bli. Återstår att se vad som kommer att ske den dag då Sturmark lämnar skutan.

En kultur-krock av det dyrare slaget


"Att krocka med en lyxbil kostar flera hundratusen i böter. Och sker det med en finare företagsbuss kostar det mer än 200 000. Vi har inte råd med det, så nu vi lär vi våra busschaufförer att känna igen alla lyxbilars märken. Vi har inte råd att krocka med dom. Det skulle ruinera oss", säger numer busslagen i Kina.  
Annars kan man uppdatera sig om vad som skett i Kina under de senaste tio åren. På område efter område. Här. Bara klicka på det ämne som intresserar ( militär, internet, ekonomi etc ) så hamnar du i den ena artikeln efter den andra. Om just detta ämne. Alldeles utmräkt. 
Det finns bara en stor brist - och den är mycket stor. Inte ett ord om Kinas Kommunistiska Parti. Kittet i det kinesiska samhället. Den organisation som enligt klassisk leninistisk teori samlat och fortsätter samla all makt i sin hårda hand, som till- och avsätter chefer och beslutsfattare på centrala och lokala nivåer vare sig vi talar om näringsliv eller politik, inom- eller utomlands. Det är här vi har den riktigt stora kulturkrocken. Stefan Löfven - fågel eller fisk?

Sakta men säkert börjar bilden av Stefan Löfven att tona fram. I går satt han i SR P1 och berättade om sin syn på SAPs ideologi. Ni vet det där tugget som Juholt behärskade till fullo. Att Löfven försökte sig på det hela påminner om Clarck Kent och Stålmannen. Ena stunden lät Löfven som vilken representant som helst för näringsliv och politik, nästa som den lågmälde man som ska rädda Sverige från klassamhället och ställa allt till rätta ( dvs han lät som Reinfeldt / Borg brukar göra). Här. Men Löfven fortsätter vara pragmatisk, väl medveten om hur extremt litet svängrum som finns på samhällstoppen där det alltid blåser högervindar.

Men ännu återstår mycket för Löfven. Jobb - javisst. Men det är i stort sett omöjligt avgöra vad som skiljer honom från Moderaterna. Så intensiv är dragkampen om Medelklassens ljumma röster. Löfven säger inte ett ord om Moderaternas enorma privatiseringar. Och det han han hade att säga om ungdomsarbetslösheten var dimmigt. Faktakollen ger knappt utslag. Och skatterna? Alla ägg har lagts i Pagrotsky´s knä och han redovisar resultaten först i höst. Men nu handlar inte politik om fakta och kunskap, utan folk tittar på hur Löfven ser ut och är klädd och hur tonfallen är. Alltså om förtroende och ingenting annat. Och det väcker Löfven.

2012-03-22

Klimatsvindeln fortsätter

Det sägs ofta att den globala uppvärmningen avgörs av kineserna. Fortsätter de satsa på kol som de hittills gjort och gör kommer vi snart att i atmosfären uppmäta mer än 660 ppm och då tappa kontrollen över klimatutvecklingen ( om vi nu någonsin haft kontroll är tvivelaktigt ). WWF går nu ut med information om att pris Daniel och pris Carl Philip utmanar varandra om klimatet. De ska sänka inomhustemperaturen om den andre gör det. Kommentarer överflödiga.

Kina är idag till 70% beroende av kol för sin energiförsörjning och landet har som målsättning att minska beroendet till 60%. I Mongoliet har man nu gjort fynd av gigantiska kolmängder. De har köpts upp av kineser. I Indien är även framtiden svart - man satsar stort på det billiga kolet. Så har de rätt som hävdar att kolet avgör klimatfrågan, så är den redan avgjord. Förr sa man att allt går att sälja med mördande reklam. Klimatet är idag en stor inkomstkälla. Vad kan man inte sälja med dess hjälp?

Messi - kultur på högsta nivå
Säsongen 2008-09 gjorde Messi 38 mål. 2009-10 ökade han till 47. 2010-11 till 53. Hittills i år har han gjort 54 mål och har ytterligare 13 matcher kvar att spela. Totalt har Messi för Barcelona gjort 234 mål. Han står dessutom för framspelningar: 11, 10, 18 och 13 för respektive säsong. 
Av hans 234 mål har 184 gjorts med vänsterfoten, 38 med höger, 10 via nickar, ett med handen och ett med med bröstet. Om man jämför Messi, 24 år gammal, med hur många mål andra stora artister gjort vid samma ålder, ser listan ut så här: Maradona 196, Ronaldo 153, Henry 226, Cruyff 229 och Charlton 133. Det är bara att göra som Pep Guardiola säger: Försök inte beskriva Messi - titta bara och njut!  Videon visar Messi´s alla 234 mål och tar 14 minuter att se.  


2012-03-21

Sex och trohetsed

Kinas folkkongress har stiftat nya lagar. Den ena går ut på att undersöka alla kvinnor som nyanställs i statlig tjänst. Om de bär på någon sexuell sjukdom eller inte? Varför inte män? Jo, säger kineserna. För att partifolket och chefer ska känna sig säkra att de kvinnor de tänker lägra inte smittar ner dom.

En annan ny lag går ut på att landets alla domare ska svära en trohetsed mot Partiet: ... "I promise to faithfully fulfil the sacred mission of socialism with Chinese characteristics ... loyalty to the motherland, its people, and uphold the leadership of the Communist Party of China.”

2012-03-19

Kriget Kina och Vietnam 1979 - 1990Kriget pågick tills Berlinmuren föll och Sovjetunionen upplöstes. Först därefter normaliserades förbindelserna. Litteraturen på området är liten, t ex här, men illustrerar regionens historia och de månghundraåriga spänningarna mellan Kina och Vietnam.

2012-03-18

Riksdagsdebatt om sjukvård i glesbygd

Den finns här. Frågan är vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att garantera en god sjukvård även i glesbygd och i Norrlands inland? Och ställdes av Jonas Sjöstedt som blir ganska bra tilltvålad utan att tonen för den skull skär sig. Bra debatt. Lärorikt dessutom. 

Folkets Århundrade: televisionen

Moderaternas alla kattungar


En pojke berättade i skolan att de hade fått 8 stycken 
kattungar.
"Allihop är moderater" sa han. Två veckor senare kom 
statsministern och hälsade på i skolan.
Fröken bad då pojken berätta om kattungarna. 
"Jo, det är så att vi har fått 8 stycken kattungar och 
de är Socialdemokrater allihopa!"
"Men så sa du ju inte förra gången!?" sa fröken bestört. 
"Nej", svarade pojken. Men nu har dom fått upp ögonen''

SAPs och Löfvens opinionssiffror fortsätter att stiga
Hur det blir när han har något att säga återstår att se. 
Folk kan ju få upp ögonen då också? Nu glägs vi bara åt 
att pajasen Juholt är ute ur bilden. Klen tröst när svensk
ekonomi går som tåget.   

Afghanska perspektiv

ISAF-styrkor har stått för säkerhet och militära operationer till priset av folklig och talibansk vrede. Allt medan indier och fr a kineser skördar framgångar genom att skapa jobb genom att lägga under sig Afghanistans naturrikedomar. Här. Samtidigt fortsätter folk som känt massmördare att tala om dom som "normala". Och inte bara folk. Psykolgorna som granskade Breivik kom ju fram till samma sak. Breivik var normal. Men nu gäller det den amerikanen, f d börsmäklare, som gav sig ut för att skjuta 16 afghaner varav 9 barn. Patriotiska intressen skildrar honom som icke-psykopat. Folkhemskt så det förslår. Och tragiskt - här om hans fru. Hittar inget om afghanernas kvarlevande. De är ju också människor.

2012-03-16

Kinas 1950-talEn unik sammanställning av å ena sidan samtida kinesiska propagandafilmer, å andra sidan uppföljande intervjuer med de som då deltog i dem.

Drömlottning


Klicka på bilderna så förstoras de


Kinas kapitalistiska revolution

Den nya kristendomen


År 2050 kommer sex länder - Brasilien, Mexico, Filippinerna, Nigeria, Kongo och USA var och en ha minst 100 miljoner kristna. Europe har då ersatts av Sub-Sahara som kristendomens främsta center och bara Brasilien kommer att ha 150 miljoner katoliker och 40 miljoner protestanter. Mer än en miljard frikyrkliga, ofta de fattigaste, kommer att sprida sin kristendom till resten av världen. Och med den kommer kristendomen att få en karaktär som vi redan idag ser utkast till. Den nya kristendomen kommer att vara frikyrklig - styras av visioner, tungomålstal, extas och healing. Den kommer att avvika så pass från gängse protestantiska normer att den mer kommer att likna förkristna kulter än kristendomen själv. Så ser den kristendom ut som nu sprids även i Kina. Tungomålstal, extas och visioner. Nytt vin i gamla glas. 

Kinesisk censur- och propaganda

Under pågående kongress har censur- och propagandaenheter aktiverats. Det rör sig om tiotusentals personer och deras instruktionerna är klara. - Do not conduct interviews concerning or report on any sudden incidents", dvs rapportera inte om demonstrationer av vad slag vara må. Inte heller får man ifrågasätta påbud om kommande reformer. Det är inte första gången de utlovats. Do not cast doubt on medical reform, the construction of guaranteed housing, food safety or other problems". Inte heller får man rapportera om de bönder som i tusentals söker sig till Beijing för att överklaga expropiering av den mark de bor och arbetar på. Partikadrar, dvs kommunala myndigheter, gör enorma pengar på att först ersätta bönderna mycket lågt, sedan sälja samma mark till byggherrar för astronomiska belopp. Samtidigt uppmanas till ökad propaganda kring en av kulturrevolutionens stora hjältar Lei Feng. "Increase the intensity of propaganda about Lei Feng". En fantasifigur med övermänskliga egenskaper. Ett slags maoistisk helgon, eller sagofigur. Kolla här. 

2012-03-15

Champions Leauge

Imorgon vid lunchtid lottas kvartsfinalerna. Till dess - kolla in detta om Barcelonas taktik och strategi. Ikvälkl får vi se hur det går för de båda Manchester-lagen. Som Athletica Bilbao spelade sist så slår dom nog ut United. Och City är varken fågel eller fisk, men har å andra sidan hemmaplan. Ett litet plus. De har ju inte fått stryk där på evigheter.

2012-03-13

Beijingvåren och Tianmen 1989Wen varnar för landets inkomstklyftor är för stora, korruptionen galopperande och regeringens anseende mycket dåligt. Om inga reformer vidtas kan kaos utbryta fortsatte han och påminde om kulturrevolutionen. Hade nog passat bättre med en påminnelse om Beijingvåren och studenterna.

Studenter intar en långt framskjuten plats i Kinas moderna historia. 1895 var det studenter som demonstrerade mot det fördrag som ingåtts med Japan. 1919 var det studenter som startade den betydelsefulla Fjärde Majrörelsen. Mot slutet av 1940talet, under inbördeskriget mellan KMT och KKP, var det studenter som organiserade demonstrationer mot KMT. Och under kulturrevolutionen 1966 - 76 var det studenter som utgjorde den överväldigande delen av Maos stormtrupper. Och 1989 var det studenter som var den drivande kraften bakom demonstrationerna på Himmelska Fridens Torg. De inspirerades då av utvecklingen i Polen under Solidaritet och Ryssland under Gorbatjov.

Men demonstrationerna - mot utbredd partikorruption, för yttrandefrihet - begränsades inte bara till Torget. De skakade även KKP, skapade fraktioner inom partiet. Dess generalsekreterare, Zhao Ziyang, avgick när Deng Xiaoping gav order om att rensa torget från demonstranter. Han sattes i husarrest. Även mer än 800 seniora militärer motsatte sig. Sympatidemonstrationer pågick i 161 kinesiska städer. Beijings innevånare försökte stoppa de framryckande trupperna genom att bilda mänskliga murar, blockera truppernas infarter till både Beijing och Torget. Mer än 2 miljoner Beijingbor var ute på gatorna. De största människoffren den 4:e juni krävdes inte på själva Torget utan flera kilometer därifrån. I korsningen mellan Gongzhufen och Muxidi där soldater sköt in bland folkmassorna.

Studenterna hade beslutat lämna Torget senast 20 juni. Deng Xiao Pings tal från dessa dagar efter massakern:

..."Visst ska vi bygga en socialistisk demokrati, men det kan inte ske i en handvändning. Om en miljard människor skulle delta i ett fritt val med flera partier, skulle vi snabbt få ett inbördeskrig på halsen av samma slag som vi upplevde under kulturrevolutionen. Det behövs inte vapen och kanoner för att starta ett inbördeskrig. Det räcker med knävar och klubbor. Demokrati är vårt mål, men vi kan inte nå dit utan nationell stabilitet" ...

Här det tal Deng höll två dagar efter massakern i Beijing, den 6:e juni:

..."Vi kineser har självförtroende. Mindervärdighetskomplex tar oss ingenstans. Under mer än 100 år kände vi oss underlägsna, men sedan, under KKPs ledning, stod vi upp. Ingenting kan längre skrämma oss. Vi slogs mot japanerna i åtta år och vi slogs mot USA i Korea i tre år. Vi har en tradition av att alltid resa oss hur få eller obeväpnade vi än är! Vårt folk går inte och gömmer sig om det hotas och det kommer inte heller våra barn och barnbarn att göra" ...

..."Om folk ägnar sig åt att demonstrera 365 dagar per år och inte gör något annat, så kommer våra reformer och vår öppenhet mot omvärlden inte att leda någonstans. Låt oss göra klart - både för oss själva och för omvärlden - att vi vidtar våra åtgärder för att uppnå stabilitet, fortsätta vårt reformarbete och bygga upp ett modernt kinesiskt samhälle" ...

Efter massakern rensades 400 000 kommunister ut ur partiet. 417 illegala organisationer upplöstes. Hur många som arresterades, fängslades och dödades är ännu oklart. Myndigheterna talar om några hundra dödsoffer - mest soldater - medan oberoende bedömare talar om tusentals offer. Inget land bröt sina diplomatiska förbindelser med Kina.

2012-03-12

Ma Jian: Beijing Coma


I Beijing träffade jag intellektuella kineser som präglats av 1989 års massaker på Himmelska Fridens Torg. De berättade bl a hur de skaffar sig fri tillgång till Internet trots de kinesiska myndigheternas försök att strypa den. Program, tunnlar, tar dem förbi censuren. Ma Jian är den kinesiske författare som skrivit den bok om massakern som redan betraktas som en klassiker. Beijing Coma. Inte minst för att boken tydligt skilldrar studentrörelsens anarkistiska karaktär, sönderfall. Den inbjöd till sin egen undergång. Här berättar han om bokens tillkomsthistoria. Här en artikel han skrev för The Guardian 2009. Sedan juli 2011 tillåts Ma Jian inte längre att resa till Kina. Här.

En bra introduktion till dagens Kina ges här av PBS - USAs motsvarighet till BBC.

Kina, kärnkraften och den globala uppvärmingen

1949 sker kinesiska revolutionen. Då skulle socialismen rädda Kina.
1979 sjösätts DengXiaoPings politik. Då skulle kapitalism rädda Kina.
1989 äger massakern rum på Himmelska Fridens Torg. Då skulle Kina rädda socialismen från sammanbrott av det slag som ägt rum i Östeuropa och Ryssland.
2009 kom finanskrisen. Då kunde bara Kina rädda kapitalismen.

Kina är idag en lika säregen nation som den alltid varit. En byråkratisk kapitalism vilande på våldsutövning. När KKP talar om demokrati menar de den sorten som medför att KKP enbart kan stärka sin kontroll över sina  medborgare och ingenting annat. Partiets auktoritet vilar idag på tre fundament. För det första har det gett människor ett materiellt bättre liv. För det andra har det värnat om landets politiska och sociala stabilitet. För det tredje har Kina återtagit sin roll i världen. Nationalismen sitter i högsätet.

Många menar att den utvecklingsfas som Kina genomgått sedan 1979 - en våldsamt dynamiskt ekonomisk utveckling till priset av lika enorma klassklyftor och en lika enorm miljöförstörelse - ändå varit lätt jämfört med vad som komma ska. KKP står idag inför politiska vägval av ofattbara proportioner: socialt, ekonomiskt, politiskt, demokratiskt, miljömässigt och militärt.

Om den globala uppvärmningen står och faller med Kinas beroende av kol, många hävdar det, är frågan redan körd. Kina är idag till 70% beroende av kol för sin energi och målsättningen är nu att dra ner beroendet till 65%. Indien storsatsar dessutom nu på kol liksom Mongoliet. Framtiden är som kolet - svart. Kärmnkraft då? I Kina finns idag 14 och 27 är under uppbyggnad. Ytterligare hundratals behövs. Skulle Kina ha samma kärnkraftsberoende som Sverige, skulle Kina behöva 1 000 kärnkraftsverk.

Vad vill SAP?

Löfven gör nu samma sak som Sahlin gjorde i början av sin partiledarbana. Håller tyst och låter väljarnas drömmar forma bilden av honom och vad SAP vill. Har ingen aning om vad Löfven vill eller har för politik. Fyra tal ligger på SAPs hemsida ( här ) och de är så allmänt hållna att man kan göra vad man vill av dom. Inte mycket bättre blir då man klickar på de artiklar han sägs ha skrivit ( här ). Rösta på Palestina i FN och ett uppkast till en rad utredningar om den nordiska modellen. Intressant javisst, men bara ett uppkast. Rapporterna kommer inte förrän 2013 och 2014. 


Lena Mellin i AB förklarar Löfvens framgång så här: ..." Vad är det då Stefan Löfven har gjort? Det rör sig inte om raketforskning, snarare sunt förnuft. Han har hållit sig till ämnen han kan, sysselsättning och näringspolitik. Han har upprepat, med emfas, att det är jobben det handlar om, även för Socialdemokraterna. Han har framstått som stabil och leveransduglig, inte nervös och förvirrad".


Förklaringen är alltså att Juholt är borta. Så långt är jag med. Men det är inte mycket att hänga i julgranen. Ska Löfven ta röster från mittenväljare och den dästa medelklass som av Alliansen inte bara fått tusentals kronor mer i månaden, utan av marknadskrafterna få se miljonerna rulla in genom skenande priser på bostadsrätter och villor och sommarstugor, ja då krävs det nog mer än tystnad och passivitet från Löfvens och partiets sida. Sahlin är det tydligaste exemplet på vad den hållningen barkar åt för håll. Ta Jan Guillou´s senaste. ( Här ). Varför tiger SAP om åldringsvården? Och dess skandaler? Att Löfven tiger om den s k vapenaffären är bra. Den är en bagatell. 

2012-03-10

Kinas moderna historiaJu mer jag läser om Kinas kulturrevolution dessto mer häpnar jag. Som i Jonathan Fenbys bok History of Modern China 1850 - 2010. Och efter att ha mött rödgardister och lyssnat till deras och deras släktingars berättelser så förstår jag att de bittert ångrar vad de gjort. Tio bortkastade och förstörda år. Ofattbart. De flesta kineser vill inte tala om perioden, inte väcka alla spöken till liv. Det är mest författare och intellektuella som vill tala. Och de betonar att en anledning till omfattningen av förstörelsen var det urgamla kinesiska hatet mot överheten, byråkratin och militären. Och en del säger rent ut: ... "Hade Mao dött 1956 hade han varit odödlig. 1966 ... Fortfarande historisk trots den värsta svälten i Kinas historia under det Stora Spånget. Men nu dog han 1976, så det finns inget att säga om honom". Inte undra på att dagens kineser tycker att de har det bättre än någonsin.

2012-03-09

Vapenaffären - en obetydlig affär

Det var regeringen Reinfeldt som beslutade att ge FOI tillåtelse att skriva ett projektavtal för att hjälpa Saudiarabien med vapenfabriken. Beslutet togs på ett regeringssammanträde 20 november 2008, där Fredrik Reinfeldt satt ordförande, och där även statsråd från Folkpartiet och Kristdemokraterna närvarade. Reinfeldt satt alltså ordförande, som han brukar, och övriga närvarande var Odell, Leijonborg, Larsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Tolgfors och Björling. En hel del av dessa har paraderat i media och tvått sina händer som Pontus Pilatus. Ganska underhållande att se och höra


Å ena sidan har Ekots rapportering varit föredömligt skicklig och underhållningsvärdet som sagt mycket stort. Att se politiker sno sig som masken på korken är alltid kul. Men å andra sidan önskar jag uppriktigt att avslöjandet gällt en fråga av vikt. Jag kan inte se vapenaffären som sådan. Det nuvarande sabelskrammlet saknar alla proportioner. Är sensmoralen att politiker, affärsmän, konsuklter och tjänstemän alltid och under alla omständigheter, i stort som smått, ska uppträda som moraliska kronvittnen, går vi onekligen en intressant framtid till mötes. Moral hör hemma i den privata sfären, inte i den offentliga. Där gäller lagen om den offentliga lögnens nödvändighet. Det mesta som sker i maktens korridorer lämpar sig inte alla gånger för offentlighetens ljus. Här finns Ekots rapportering,  

Sicket pekoral ...

Ett pekoral är en text som kännetecknas av en inte avsedd komisk effekt som uppstår ur kontrasten mellan författarens aningslösa banalitet och misslyckade ansträngning att slå an högstämda toner och tankar. Uppgiften om makarn Reinfeldts separation hann knappast torka förrän Fredrik Mellgren - föryngrad och tillbakahållet flåsande av upphetsning - gör sitt för att underlätta sin framtida karriär, komma fram och upp. Styrd av sin pliktkänsla ser han i sin kristallkula i fru Reinfeldt en blivande statsminister och  höjer sig därmed i ett huj över den orediga massa av hjärnor som krälar fram över tidningens övriga sidotrottoarer och om vilkas tryckta tankar man icke kan vara säker! Men Fredrik Mellgren vet! Vilken trumvirvel av förvrängd samtidshistoria! Han lägger upp sig råmande som en oxe på slaktbänken, knäfaller med sitt bristande omdöme vid fru Reinfeldts altare, övertygad om den ljusnande framtid hon ska leda oss alla till. Vad är det man brukar säga? "Vår Herre söker människan på olika vägar". Fredrik Mellgrens artikel är ett underbart pekoral. Vilket knäfall inför fru Reinfeldts stövlar! Mycket roande läsning. Tack för det!  

Rappande poliserKina är inte som man föreställer sig. Den här rappande poliskåren från Sichuan exemplifierar den saken. Texten är naturligtvis propagandistisk. Typ ...Vi är lojala, vår moral leder oss till att offra våra liv. Ansvar, ansvar - vi kommer att fortsätta arbeta som vi gör resten av våra liv. För rättvisa och folkets väl, vi är polisens själ" ... Något för svenska kollegor?

Kinesisk slagdängaUngar är sig lika. Här i skolbussen sjunger de en slagdänga. Texten är den vanliga om längtan och trängtan: ... Det finns många tjejer, men du gillar bara mig. Men efter det att vi träffades så har jag inte sett dig. Du säger du har så mycket att göra, men jag vet du träffar en annan. Varför" ... osv. Nedan en annan version av samma sång.

Arbetslös

Arbetsförmedlingen gjort en specialkörning av den totala arbetslösheten, där även personer i olika åtgärder ingår. Den visar att av Sveriges 356.000 arbetslösa, mellan 20 - 64 år, saknar 140. 000 personer arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. 


Sedan alliansen vann regeringsmakten 2006 har andelen arbetslösa helt utan ersättning nästan fördubblats från drygt 20 till dagens 39 procent. En förklaring är att det i dag tar ungefär 14 månader innan arbetslösa kan ta del av åtgärder hos Arbetsförmedlingen. Möjligheterna att ta del av program, och därmed ersättning, före den tidpunkten är begränsade. 

2012-03-08

När spiltan är tom bits hästarna


.. "Det som gör den här affären så viktig är att den blottlägger förhållanden i den svenska politiska kulturen. Så här går det till i Sverige", säger Wilhelm Agrell, professor vid Lunds universitet. Precis. Men  i motsats till professorn tror jag inte den kulturen går att förändra. Den sitter i väggarna. Och det här exemplet är ganska oskuldsfullt vid en internationell jämförelse. Vi befinner oss i ett inledande skede i en inskolningsprocess till en annan värld. 


SvD ställer frågan hur regeringsdugliga våra ministrar är? Tja, frågar man folk som kan detaljerna - jävulen sitter som bekant i dom - så kan de nu inblandade ministrarna inte särskilt mycket. Lika mycket - eller lite - som en GD för ett statligt verk. De väljs ju inte p g a gedigna sakkunskaper utan oftast p g a politiska meriter. Och där är lydnad och lojalitet viktigare än något annat. Övriga sållas bort under resans gång. 


Det råder nu härliga tider för alla renläriga och moralister. Ett vanligt krav är att förbjuda vapenexport till odemokratiska länder och diktaturer. De forskare som tittat på den saken menar att det idag bara finns ett 40-tal länder som kan kallas demokratiska. Dessutom har våra renläriga glömt alla tidigare vapenaffärer. Från Boforsmutor till svenska vapen som i hemlighet användes i Irak. Världen styrs inte av visdom alena. Vi får trösta oss med vad Werthen brukade säga när det blåste som värst: ... " Det kommer en ny tidning imorgon" ...      
Me55i, Me55i, Me55i


Har aldrig sett någon göra fem mål i en och samma match och lär knappast få se det en gång till.

Attenborough om växternas hemliga liv


The mini-series Kingdom of Plants 3D, David Attenborough’s series, filmed over the course of a year at the Royal Botanic Gardens, Kew, is set to broadcast in May 2012 on Sky 3D and will be simulcast in 2D on Sky Atlantic HD. It provides a new look at plant life through the use of 3D time-lapse filming techniques. Här


Each of the three 50 minute episodes will cover a different area of plant life: "Life in the Wet Zone" looks at the adaptation of plants to wet and humid environments, while episode two, "Solving the Secrets," explores the behind-the-scenes lives of plant movement, scent and communication. "Survival," the concluding episode, features Kew’s Millennium Seed Bank, which houses almost two billion seeds of more than 30,000 species of wild plants.

En moderat socialdemokrat

SAPs ekonomiska talesperson är Magdalena Andersson. Hon  fostrades hos finanseliten och har en nyliberal som favoritekonom. Ändå är hon allt annat än en högersosse. Intressant. Mer här

Den offentliga lögnens nödvändighet

"Alldenstund samhället är byggt på brutna överenskommelser, det vill säga lögner, hava de ursprungligen enkla förhållandena blivit så invecklade, att den offentliga lögnen blivit en stående nödvändighet, en slags tyst samhällsöverenskommelse, som icke utan sina stora vådor kan brytas. Sålunda ser man vilka förfärliga rubbningar ett i rättan tid uttalat sant ord kan medföra, och det är icke på skämt man kallar en sådan indiskret person samhällsvådlig. Äro vi själva oskyldiga? Hava vi aldrig ljugit? Jo, vi hava det alla, ända sedan vi voro barn! Härmed mena vi icke det försynta förtigandet av obehagliga men likgiltiga saker, som icke kunna gagna uttalade  men öka trevnaden outsagda". 


Orden är August Strindbergs och inleder hans novell "Om den offentliga lögnen, kanoniseringar och festtal" i samlingen "Det Nya Riket. Här. Ekots föredömliga rapportering om vapenaffären med Saudi, är ett strålande exempel på just detta. Gapet mellan sken och verklighet blir underhållande stort. Politiker vrider sig som maskar för att varken säga ja eller nej. Politisk teater på hög nivå. Om någon funderar över hur det kan komma sig att vi har ett sådant gap som vi har mellan partiernas ansikten utåt och inåt, så kan kanske detta påpekande detta tillföras debatten


Enligt riksdagens utredningstjänst hade de sju riksdagspartierna 2008 omkring 250 000 medlemmar. Om medlemsavgifterna ligger på 100 - 200 kr / år disponerar dessa partier mellan 25 - 50 miljoner för partiarbete, utgifter, anställningar etc. Nu tilldelas även riksdagspartierna ett s k partistöd. Det tas av skattemedel och uppgår till 414 miljoner. Mot den bakgrunden hävdas ofta att våra partier inte behöver vara särskilt känsliga för sina medlemmars åsikter. Partimedlemmar är mycket idealistiska och styrs för det mesta av vad de kallar sin  ideologi. De har skådat ljuset och vet vad som ska göras och lever i tron att partiet ska göra just det. Med tanke på medlemmarnas tro ligger det i partiernas intreesse att upprätthålla diverse offentliga lögner. Ideologier är ett sattyg. Ett försök att med skohorn pressa in verkligheten i den egna åsiktsfällan. Principer är en annan sak, bättre verktyg än ideologier, men lika svårhanterliga i det kaotiska skeende som verkligheten oftast utgör. Det är lätt att säga tulipanaros. Så därför säger partierna det hela tiden. Oupphörligt. Inget parti vill göra sig impopulärt. Vare sig i de egna medlemmarnas eller offentlighetens ögon.   

2012-03-07

Vem bestämmer? Politiker eller tjänstemän?

Ungefär 50% av våra riksdagsmän har eftergymnasial utbildning. Om vi plockar ut dom med akademisk utbildning krymper den siffran till 10%. Eftersom de flesta riksdagsfrågor är komplicerade och rör juridik, statsvetenskap och nationalekonomi  är riksdagsmännen i händerna på regerings-, partikansli och alla  tjänstemän. Ofta är det inte politiker utan tjänstemän som bestämmer politikens inriktning. Tänk på det när du hör det politiska taskspeleri som nu pågår kring vapenexporten till Saudi. Dom vet knappt vad de snackar om, allt går ut på att ragga röster.

Kinas kommunistiska parti - ett parti för superrika

Ombud samlas i Beijing. Kinesiska media uppmärksammar lika mycket partimedlemmarnas klädsel som vad de har att säga. KKP är med sina 75 miljoner medlemmar världens största organisation. Idag är partiet vidöppet för de allra rikaste. De rekryteras. Korruptionen blommar som aldrig förr. Partiet inkluderar numer inte så mycket arbetare och böndre som Kinas motsvarigheter till Wallenberg, Kamprad etc. De superrika med andra ord. Det syns om inte annat så på klädseln. Kärringens handväska kostar 25 000. Den genomsnittliga årslönen för en kinesisk tjänsteman är 33 000. Och nedanstående väskor, av märket Hermes Birkin, kostar 100 000. Man kan bli retad för mindre.


Hittills har detta parti lyft 500 miljoner kineser upp ut fattigdom och går allt enligt plan - vilket det sällan gör - ska ytterligare 350 miljoner göra samma resa. Under de kommande tjugo åren. En ny generation kineser är på väg att ta över. 2015 finns i Kina 500 miljoner ungdomar under 30 år. De är inte särskilt intresserade av sina föräldrars liv och leverne. Inte heller historien. Kineser har generellt sett svårt att se bakåt, man vill bara fram och upp.

Affärer går alltid före moral

Spelet om Svarte Petter är igång. ...Å ena sidan: " Tack vare rapporteringen blir det politiskt mycket svårt att driva igenom affären, eftersom det inte finns någon folklig acceptans i Sverige för att assistera otäcka regimer militärt. Den andra positiva nyheten är att avslöjandet sätter ljuset på svensk vapenexport, vilket tvingar fram en debatt om Sveriges minst sagt dubiösa agerande på detta område". Å andra sidan: "det saknas fortfarande ett demokratikriterium för vapenexport" ..."Om Sverige ska exportera vapen ska det enbart ske till demokratier". Här DNs ledare.

Så SvD som lyfter blicken. Här. ..."Försvarsbeslutet 2004 – vägledd av samma ”fredsdoktrin” som nu gäller – lät en politisk slåttermaskin gå fram över det nationella försvaret. Det blev nästan inget kvar. Innan hon avgick efter valet hösten 2006 hann Leni Björklund sjösätta ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien ...Avtalet anmäldes till KU men utskottet ansåg efter vederbörligt förhör att saken var i sin ordning" ... "Självfinansiering är gällande doktrin och finns det inte svenska kunder är det den internationella marknaden som gäller: alltså hitta beställare. Alternativet har varit att avskeda forskare – och därmed säga adjö till spetskompetens". Och det ville man inte. Istället agerade man så här.

Lena Melin i AB skriver här. I grunden är S och M överens. "Följ pengarna, är en uppmaning som ofta ger obehagliga resultat. Saudiarabien håller, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri, på att rusta upp sin krigsmakt i rask takt. Det kan vara det land i världen som lägger mest pengar per capita på försvaret, mellan 260 och 290 miljarder kronor per år. Det är pengar som svenska vapentillverkare givetvis vill ha del av. Men gagnar det Sveriges säkerhetspolitiska intressen? Knappast. I Saudiarabien är partier och fackföreningar förbjudna, kroppsstraff som amputering relativt vanligt och kvinnor förtrycks. Den månghövdade kungliga familjen under ledning av kung Abdullah är despoter".

Visst är det så. För några år sedan föreslog en av Sveriges ledande debattörer, Jan Guillou, att västvärlden borde invadera Saudi istället för Iran och Afghanistan. 

Slutsats? Tja. Affärer och jobb går alltid före moral. Sverige exporterar krigsmateriel till Saudiarabien för nästan tre miljarder, en fjärdedel av Sveriges totala vapenexport.

2012-03-06

Rachmaninovs pianokonsert nr 2

Storm i vattenglas

Den överväldigande majoriteten av rikdagens partier vill ha en svensk försvarsindustri. Den överväldigande majoriteten av riksdagens partier vill att denna försvarsindustris "produkter" ska gå på export. Den överväldigande majoriteten av det svenska folket vill samma sak. Sverige var 2011 världens största vapenexportör i relation till folkmängden. Mellan 2001 - 2010 fyrdubblades den svenska vapenexporten till en försäljning på 13,6 miljarder år 2010. Och 2005 passerade andelen av svenskt krigsmateriel som exporteras 50%. Dessutom - glöm inte det - är svenska folket ointresserat av utrikespolitik. Det är Melodifestivalen som gäller ... Eller kändisar .... 


Den högteknologiska delen av svensk försvarsindustri har betytt och betyder mycket för civil industri. Stålkvaliteter som utvecklats i samarbete mellan SSAB och Kockums tillhör i dag SSAB:s största försäljningssuccéer. En miljardorder från Sydafrika på vägtullsystem som Kapsch Traffic Com i Jönköping tagit hem är ett resultat av Saabs robotutveckling. Ericssons samarbete med försvaret på radioområdet gav företaget ett avgörande försprång i utvecklingen av mobiltelefonin. För att inte tala om JAS Gripen. Listan på sådana effekter kan göras lång. SAPs Stefan Löfven tillhör de som vet mer om detta.  


SAAB har funnits länge i Saudi, och svarade så här på frågan varför de är där: - "Vår export går i linje med svensk säkerhets-, försvars- och utrikespolitik. Vi gör ofta affärer på statsnivå då krävs det att man följer det rigorösa regelverk som finns i Sverige för vapenexport". Allt enligt Erik Magni på SAAB, som för övrigt ( enligt uppgift ) inte kände till den affär som nu avslöjats. Fan trot. Här finns en klargörande intervju! 


Visst är det härligt när starka, nationalistiska särintressen blommar? Som opera i människobröstet. Eller visst är det härligt att rasa mot allt och alla ( som partierna nu låtsas göra - sicket taskspeleri ). Eller hävda att nedrustning är det enda raka. Men frågan är hur svensk den svenska försvarsindustrin egentligen är? Hur mycket är egentligen uppköpt av utländska intressenter? Den debatten borde föras och inte bara av särintressen. Som här. Men Marftin Lundmark på FOI har en del intressant att komma med ... här

Den ena handen vet inte vad den andra gör

Efter streckläsning av Anne Marie Pålssons bok om hotet mot demokratin ( se nedan ), kommer så nyheten om hemliga avtal med Saudi-Arabien som brev på posten. Ett strålande exempel på alla svåra frågor. Visst ska statsmakten hemlighålla mycket, men i detta fall har - trots affärernas storleksordning - insyn från riksdag och utskott tydligen varit lika med noll. Däremot har en rad stora svenska företag deltagit i den preliminära dansen kring den saudiska guldkalven. Vi lär få veta mer under dagen.

Ska bli mycket intressant se hur detta hanteras. Alla stora partier - och exportföretag - har fingrarna långt ner i syltburken. Visst har regeringen känt sig oroad av projektet men kommit kläm inför hotet av en saudisk bojkott av svenska företag. Vid ett möte på försvarsdepartementet 8 april 2008 summerades det hela så här: Industrin, bland annat Ericsson börjar känna sig hotad. Det här kan bli väldigt allvarligt”.

 Kolla här. Ett fantastiskt källmaterial. Borde användas på universitetsnivå som fallstudie av frågan hur det går till när beslutsfattandet glider ur de folkvaldas händer? Krishantering blir ordet för dagen. Det ska bli särskilt underhållande lyssna på Carl Bildt. Bra är ändå att personer med civilkurage lämnat ut alla hemliga handlingar. Fast det är klart man undrar över deras motiv? Det är ju långt ifrån ofarligt att göra det. Lagstiftningen är klar. Här finns Ekots inslag och DNs, SvDs, ABs och Expressens. Upprörd blir jag inte. Det är så här det går till.

Riksdagen och hotet mot demokratin

Anne Marie Pålsson har skrivit en bra bok om den svenska riksdagen. Läs den! Här finns en kort TV-intervju med henne och här en DN-intervju. Och här ABs recention. Moderaternas Lars Tobisson skriver om den här. Och här sammanfattar Anne Marie Pålsson själv sin kritik mot partistödet. Men Göran Rosenbergs, här, ger mest. Några citat:

- "Det svenska knapptryckeriet - riksdagsarbetet - är mera osjälvständigt, sämre underbyggt och mera toppstyrt än i snart sagt alla jämförbara länder".
- "Pålssons systemkritik bottnar ytterst i det slags ideologiska misstro mot politik och politiker som jag i första hand förknippar med den marknadsliberala högern i svensk politik".
- "Riksdagens jämförelsevis starka formella makt måste balanseras av starka formella motmakter; en andra (eller första) riksdagskammare, en starkare grundlag, självständigare riksdagsgrupper, självständigare ledamöter, mäktigare medborgare (med rätt att ta egna politiska initiativ, som i Schweiz".
- "Pålsson vill rentav avskaffa parlamentarismen till förmån för ett mera amerikanskt system med direktval av statsminister/president och majoritetsval i enmansvalkretsar till riksdagen".
- "rundandet av  grundlagen, det maktfullkomliga genomdrivandet av bindande EU-direktiv, den fortgående centraliseringen av makt till statsministern och hans kansli, den fortgående urholkningen av demokratins procedurer och institutioner".

Rosenberg avrundar sin recention: ..."hotet mot demokratin kommer mindre från en alltför maktfullkomlig statsminister i det lilla (riksdagsgruppen) än från en alltför maktlös i det stora (Europa).
Med detta sagt tycker jag att Anne-Marie Pålsson har skrivit en helt nödvändig bok för att om inte annat få syn på den urholkning av demokratin som pågår mitt framför ögonen på oss. Synd bara att sådana böcker inte kan skrivas, och sådana saker inte sägas, av andra än dem som lämnat politiken bakom sig."

Som sagt - läs den!

 

2012-03-05

Demokratiska ryska oppositionen

Media frossar i att Putin skulle varit tårögd. Det blåste hårt och inget annat. Men det säger en del om hur verkligheten beskrivs. Totalt röstade 60% av landets befolkning. Av dom gick 64% till Putin. Tvåa kom kommunistledaren Gennadij Ziuganov som kallade valet ”förfalskat och absolut orättvist” och fick 17,18 procent. Hans väljarbas är fr a pensionärer och landsbygdsbor. Mineralmagnaten Michail Prochorov, Rysslands tredje rikaste man, driver det affärsinriktade partiet Rättvis Sak och fick 7,7 procent, medan ultranationalisten Vladimir Zjirinovskij, tokhöger, fick 6,24 procent. Femma blev Sergej Mironov, med 3,84 procent av rösterna. Han driver ett anti-kapitalistiskt vänsterparti som vill återinföra socialismen. Detta är den opposition som media skildrar som kämpande för demokrati.

2012-03-03

Massakern i Nanjing 1937

Zhang Yimou tillhör Kinas främste filmregissörer. Hans senaste, Krigets Blommor, har gett upphov till en hård internationell debatt. New York Times skrev ner filmen och Zhang Yimou ger nu svar på tal. NY Times jämförde Krigets Blommor med andra klassiska kinesiska filmer om Nanjing, som City of Life and Death ( här ) och Nanjing ( här). Zhang Yimou menar att de skrev ner filmen för att skydda japanska intressen.

I Kina är hatet mot Japan totalt och när en japansk borgmästare nyligen inför en kinesisk delegation på besök i Japan, förnekade massakern i Nanjing ( "den har sannolikt aldrig ägt rum" ) och istället hävdade att hans farfar, som 1937 var där som soldat, istället hade välkommnats av den kinesiska stadsbefolkningen tog det hus i helsike.

Här finns NYTimes artikel, här Zhang Yimous attack på Hollywood och NY Times samt här om den japanska borgmästare, som på vanligt japansk sätt förnekade Japans krigsförbrytelser.  Nedan finns hela filmen med engelsk undertext. Även City of Light and Death finns på YouTube. Här.

Historiemissbruk

Att tro att dagens grek skulle vara ett slags släkting till Homeros, Italiens Berlusconi till Tacitus eller vi svenskar till vikingar, är förstås romantiskt nonsens och ingenting annat. Ett komiskt misstag om det inte vore ett så allvarligt och farligt. Sådana konstruerade sammanhang över tusentals år är helt enkelt ahistoriska. De hör hemma i mytens och sagans värld, redo att missbrukas av allsköns nationalister. Om inte annat visar de hur litet nationalisten förstått av historien som, censurerad och därefter friserad, spelar en så stor roll i hans föreställningsvärld. Men sagor och myter går hem. Rädslan för förändring tar över. 
Idag har den snäva och förvrängda nationalismen - hos oss fr a företrädd av SverigeDemokraterna  - ersatts med en retorik som går i takt med klassisk europeisk kolonialism och imperialism.  Dagens svenska stöd till EUs utrikespolitik kläds i humanitär språkdräkt. Ett eko av den vite mannens börda;, dvs "frihet och demokrati", " bildning och upplysning", "förmedling av västerländsk statsförfattning" etc. 
Retoriken går ut på att visa att Sverige och EU har skyldighet hjälpa andra länder även om de inte förväntas vilja ha hjälp. Ta Syrien. Eller än tydligare - Sveriges deltagande i NATOs invasioner av / attacker mot Afghanistan och Libyen. Ryssland och Kina - länder i total avsaknad av demokratiska traditioner - uppfattar - med rätt eller orätt - EUs / USAs agerande som försök att destabilisera dessa länder. En uppdatering av The Great Game.  
Till historiens ironi hör att EU och USA i årtionden höll Västasiens diktaturor - Saddam, Mubarak, Khaddafi - under armarna. Tänker på detta när jag möter studenter som inte vet av någon annan värld än den efter 1989. Och läser Robert Fisks reportage om Homsk. 2012-03-02

Antal biståndstagare - hur många är dom?


Socialstyrelsen har statistik över antal biståndstagare 1990–2010. Enligt den var antalet biståndsmottagare högst 1996, då 721 040 personer fick ekonomiskt bistånd. 
Perioden 1993–1998 översteg antalet konstant 600 000.
Det lägsta antalet biståndsmottagare noterades 2007 med 378 552 personer. Därefter har antalet åter ökat och låg 2010 på 437 050 personer.

Leif GW Persson om vårt behov av verklighetsflykt

Jag gillar August. Han säger saker i mitt ställe, säger dem rakt ut, saker som jag helst inte ens vill tänka på och varje gång jag hör honom så lättar mitt inre tryck. I den litterära värld, skapad av andra, där jag tillbringar goda delar av min vakna tid är han dessutom i gott sällskap. Till mina absoluta favoriter räknar jag således politiska idioter som Hamsun och Céline, vanliga alkisar, rasister och horkarlar, som Hemingway, Mark Twain och Simenon. Jag har till och med upplåtit rum i mitt hjärta åt J.D. Salinger och Truman Capote, trots att den förste inte verkar ha varit någon sällskapsmänniska direkt, och trots att den andre önskade livet ur mig i en hotellbar i San Francisco för snart fyrtio år sedan, den enda gång som jag träffade honom i levande livet. Hela artikeln r.

Putin och medias demokratiska önskedrömmar

Ska man tro svenska medias ryska rapportering drömmer ryska folket om demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter. Det går inte en dag utan att media rapporterar anti-Putin demonstrationer. Tyvärr förvrängs den ryska verkligheten. Media drömmer önskedrömmar.

Ägna tidigare ryska valresultat lite uppmärksamhet. Visst fuskades det. Självklart. Vi har att göra med f d KGB-folk, rysk nomenklatura och kriminalitet. Putin skulle haft 20% mindre antal röster. Men bortsett från det. Hur röstade ryssarna för övrigt? Jo, nästan alla röster gick till  partier till höger om Putin. Gammelkommunisterna och Livspartiet fick tillsammans närmare 40%. Båda partierna är ökända för sin extremism. Ryssarna vill alltså hellre ha dom vid köttgrytorna än demokratiskt lagda, liberala, västerländskt orienterade partier. Det har naturligtvis sina skäl. Den ekonomiska "chock-terapi" som genomdrevs under 1990-talet. Ryssland saknar dessutom allt vad demokratiska traditioner heter. Tsardöme, kommunistisk diktatur, inbördeskrig, världskrig och efter 1989 en nationell förnedring i större skala.  

Nej, dagens Ryssland får ses ur 1930-talsperspektiv. Det som skedde då, efter den liberala demokratins sammanbrott över stora delar av öst-, syd- och centraleuropa, var framträdandet av två högerledare som lyckades attrahera sina folk och dämma upp den fascistiska flodvågen. De hette Winston Churchill och Charles de Gaulle. Båda imperialister av det klassiska slaget. Churchill ville återupprätta det brittiska imperiet, De Gaulle det franska. 

Nu är inte Putin den sortens högerledare, långt därifrån. Han tillhör snarare de som då som nu vill sopa demokratin under mattan. Men de ryska alternativen, i väntan på en demokratisk ledare, är alltså inte demokratiska hur gärna än våra förstå-sig-påare slår på trumman. Den ryska folket vill ha rånationalister av grövsta slag. De som nu demonstrerar mot Putin är för det mesta gammalkommunister, dvs mer illaluktande än Putin, eller så tillhör de landets mest isolerade skikt, de intellektuella. Vore det inte klädsamt att påpeka dessa omständigheter?

Löfven trampar i klaveret

Knappt jag tror mina ögon. Löfven vill ge Juholt en framträdande position inom det socialdemokratiska partiet!?! Snacka om att frivilligt hänga en kvarnsten runt halsen. Vilken total brist på omdöme! Vad Juholt än gör kommer han att förbli en katastrofal belastning. Här. Ofattbart att Löfven inte fattar det efter den cirkus som varit. Löfven första felsteg.

2012-03-01

Attenborough tackar nej till TV-serie om människan


Varför? Jo, serien måste innehålla sekvenser med människor som älskar med varandra. Ovetandes om att de filmas. Det sexuella beteendet måste vara genuint. 
"But I didn't dare. The premise was people didn't know they were being observed on camera as, if they did, that wouldn't be genuine behaviour. So in the end I abandoned it." 
I intervjun sade han också att mentalt sätt känner han sig inte gammal. Omkring tjugofem. Här finns hela artikeln.