2009-06-29

Sommar


Harry Martinsson är naturfilosof. Ta t ex meningen: ... "En sommaräng är lika rik på tänkesätt och drömmar som ett gott bibliotek är rikt på tankar och drömmar uttryckta i tecken och ord". Jag tror inte jag förstår vad han menar, men gillar känsla och tonfall. Här finns samtalsämnen. Naturen framstår som en livsfond mot vars bakgrund våra liv utspelar sig: "Mycket av vildnaturen har i mänskan funnit en stor och otroligt sammansatt medintressent. För allt liv är kringrört med en artlagarnas förvillande slev. En gåta på nära håll. Vad du ser och tänker är för det mesta oöversättbart". I en annan essä kallar han årstidernas växling för exempel "på kosmiska andningsrörelser" och med det syftar han på hur jordaxelns lutning under årliga resan solen-runt får "trollstavar att svängas överallt i skogarna". Vintern följs av vår som följs av sommar som följs av höst. Såna där martinssonska formuleringar kan tina upp nedfrusna känslor. Ge lyckokänslor. "Mina texter", skriver Martinsson,"rör sig i ett gränsområde där det exakta, det realistiska och det poetiska löper samman". Naturen är en paradoxal ordning som tagit struptag på sig själv och som ingen kan uppleva på rutin.

2009-06-28

Vad har du för handikapp?


En lektion. Och vilken! Blev både rörd och glad. Killen är förlamad från höften och neråt men har ändå gett sig fan på att spela golf. Och som han gjorde det! Ett budskap med många betydelser. Tack för det!

Knipor


I våras slogs hanar om honor och honor om boplatser. Flygande, simmande och dykande angrep de varandra. Dom dyker för att bita varandra i simfötterna. Ett bo kan rymma 4-15 ägg. Rekordet lär vara 36. Flera honor lägger ägg i samma bo. Detta eftersom det finns fler honor än bon. I det fria häckar knipan i gamla bon av spillkråka eller i trädhålor. Sätter man upp en holk ska den ha trappsteg på insidan så ungarna kan ta sig upp och ut. I och för sig lär de kunna den konsten ändå. Man vet ungar som tagit sig upp ur en 74 cm djup bohåla. De har skarpa klor på fötterna och lär klättra nästan rakt upp. När honan ruvar och lämnar boet för att äta ordnar hon äggen i två lager och täcker dom med dun som hon plockat från sin egen kropp. Ruvningstemperaturen ligger kring +36. Efter kläckning stannar ungarna i boet max 1.5 dygn. Sen hoppar de. Ibland från 10 meters höjd. En gång vandrade 8 ungar i 9 dygn innan de kom till den sjö som mamman ville ha dom till. Många dog på vägen.

2009-06-27

Knipor, knipor och åter knipor


På golfbanan finns dammar och i dom simmar knipor. Som nån sade: "Det är lätt hamna i knipa". Bakom ungarna i dammen döljer sig en finstämt maskineri. Först ska äggen läggas. Honan börjar ruva dom först sedan det tredje lagts. Det för att alla ska kläckas samtidigt. Om boet tullas på ägg (förbjudet) kan honan lägga ett 40-tal innan hon ger upp. Äggen kläcks en månad efter det fjärde lagts. Då hoppar honan ut och flyger iväg för att sen smygsimmande, längs stränder och genom vassruggar, ta sig tillbaks nedanför boet där hon lockar. Hon gör allt för att lura kråkorna. När ungarna hör mamma locka så hoppar alla som kan och tar sig till vattnet. Honan borde sen ligga kvar och locka så länge som hon hör ungarna pipa i boet, men det gör hon inte. Om boet är för djupt har ungarna svårt ta sig ut. De som hoppade först klev på dom som låg underst, så många knipungar dör innestängda i boet. Eller hoppar så långt efter det att morsan och syskonen stuckit iväg att ungen blir ett lättfångat byte för kråkorna. Som är för jäkliga även på att jaga knipungar.

Sponsrad journalistik?

En svala gör ingen sommar, men frågan är om det nu som nu sker på Veckans Affärer bara är början på en trend eller inte? Tidningens sponsorer ska få "större uppmärksamhet". Här finns en artikel om näringslivets förhoppningar: ...."Senast har energibolaget Eon köpt sig ett ”energipris” och stort utrymme i Veckans Affärers pappers- och nättidning. En reporter sattes att under flera månader ägna sig åt att skriva artiklar till Eonkampanjen (och sa därefter upp sig). Pontus Schultz uttalade målsättning är nu att alla tidningens reportrar på samma sätt ska koncentrera sig på att producera material runt de ”event” som företagen sponsrar" ...

En annan väg går The Guardian i England som lagt ut 500 000 dokument som redovisar avdrag / bidrag som brittiska parlamentsledamöter yrkat på och fått igenom. The Guardian vädjar nu till allmänheten att granska sina lokala representanter / deras dokument och höra av sig om de hittar oegentligheter.

Naturens skönhet


Visste inte att religiösa under århundraden uppfattat naturens skönhet som ett Djävulens bländverk som förvänder vår syn och leder oss bort från de viktiga tankarna. Måste ha varit några få udda personligheter som drev den linjen. För redan i neanderthalgravarna hittar vi nedlagda rester av blommor. Visst har 1800-talets romatik och 1900-talets urbanisering lett till att många tappat kontakten med naturen, men å andra sidan vet vi att städernas folk flyttat Gud ut ur kyrkan och in i naturen. Stadsfolk använder ofta naturen som Sörgårdsidyll. Så Hieronymos Boschs målning handlar nog inte bara om naturens ondska utan lika mycket om människors. Och hur var det Harry Martinsson sade? Gränsen mellan oss och djuren går inte utanför oss utan inom oss. Inget djur kan vara så grymt som människan. Inget djur kan vara så kärleksfullt som människan. Visst finns det "ondska" även i naturen. I form av torka, stormar, bränder, missväxt, skyfall, jordsjukdomar, parasiter och annat. Med missväxt och svält för människor och djur som följd. Men det finns också en gammal konsttradition att framställa groteska djur, t ex i norska stavkyrkor från vikingatid eller romansk kyrkokonst från 1100-talet. Eller varför inte Sheila-na-Gig från Irland och England? Hon som visar sitt kön? Jobbade inte Bosch inom ramen för denna groteska tradition? Eller ska allt han gjorde tolkas utifrån hans medlemsskap i en ultrareaktionär religiös sekt? Inte vet jag.

Humanisterna om Gud


Begreppet Gud är så stort att det lever sitt eget liv. Debatten i DN är ett exempel. Göran Rosenberg fruktar att Humanisternas kampanj ska få folk att "associera till något helt annat än till frågan om Guds existens". Christer Sturmark svarar med att redovisa Humanisternas politiska ståndpunkter, medan Håkan Lindgren efterlyser debatt om ultradarwinisten Richard Dawkins idéer om religion och Ola Larsmo debatt om FN-konferenserna Durban I och II där muslimska länder eftersträvar att religionskritik ska jämställas med kränkning av mänskliga rättigheter. Intressanta frågeställningar alltihop, men själv är jag mest intresserad av att få veta vem som finansierat Humanisternas kampanj? Det kanske kan ge oss en tydligare vink om syftet? Finansiären vill nämligen vara anonym. Och om man sedan vill diskutera tro och vetande, en hart när omöjlig men ändå nödvändig debatt om livets mening och mål, en debatt med mångtusenåriga rötter, kan man kanske börja med Charles Darwins egen ståndpunkt: att det lönar sig lika lite för en människa, utrustad med däggdjurshjärna, att spekulera över Skapelsen som för en hund att spekulera över Newtons lagar. Darwin hade humor. Så hellre en debatt om Durban I och II än ytterligare en om Guds vara eller icke-vara. Den frågan har vi alltid pratat om och kommer att fortsätta göra till dess dom skottat ner oss. Utan att komma nånstans, men pratat gör gott. Vi har ju däggdjurshjärnor.

2009-06-26

Winston Churchill


Britain considered dropping millions of poisoned darts on German troops in the final stages of the Second World War, secret files made public have revealed. Created by British and Canadian scientists, the darts could have been packed into bombs and released from the air with the potential to kill or incapacitate anyone within 10,000 sq yds. Documents released by the National Archives under the Freedom of Information Act include letters and notes collected over four years that demonstrate how close the Government came to deploying the deadly darts.

2009-06-25

Scopes-rättegången 1925


De senaste kvällarna har gått till att täta luckan om den sk Scopes-rättegången i USA. Kreationister åtalade en lärare för att ha brutit mot delstaten Tenesse´s lagar och undervisat om evolutionen, dvs att människan delade förfader med aporna: ..."unlawful .... to teach any theory that denies the story of the Divine Creation of man as taught in the Bible, and to teach instead that man has descended from a lower order of animals" ... Närmare bestämt handlar det om Larsons Pulitzer belönade bok "Summer for the Gods". Till det kommer diverse nidvisor och karikatyrer. Inget nytt under solen. Annat än att dåtidens kreationister skiljer sig från dagens. 1925 års upplaga accepterade att Jorden kunde vara hundratals miljoner år gammal, dagens håller sig till 1600-talets uppfattning, dvs att Jorden skapades för 6 000 - 10 000 år sedan. Allt av intresse finns samlat här. Det var inget större fel på boken, men tonvikten låg på det juridiska. Detta för att skapa förståelse för den lagstiftning som så småningom växte fram som gjorde motsatsen, dvs förbjöd undervisning av kreationism.

2009-06-22

Stor dammsnäcka


Nere vid dammen såg jag först tiotusentals grodyngel samlade till dans. Värmen verkade göra dom vettvilla. De samlades i stora svarta klumpar kring något vasstrå för att sedan sakta börja rotera medsols runt strået. Aldrig sett något liknande. Påminde om en sakta roterande nebulosa. Vackert och suggestivt eftersom de rörde sig med hjälp av sina svansar. Sen såg jag stora dammsnäckor ligga flytande under vattenytan, upp och ner med foten vänd uppåt mot vattenytan. De har gälar men går då och då upp till ytan för att byta ut luften i lungorna. Den stora dammsnäckan används för studier av minne och inlärning. Man studerar snäckhjärnans neuroner. Vintertid ligger de på botten och andas då genom huden. Alla snäckor och sniglar är förresten avlägsna släktingar till bläckfiskar.

Påfågelsöga


Ser inte mycket ut för världen. Men ögonfläckarna på vingarna skrämmer bort talgoxar och blåmes! För påfågelögats vingar med sina fyra ögon påminner om sparvugglans ögon och den lilla dagflygande ugglan är blåmesens och talgoxens ärkefiende. Och ett påfågelsöga låter dessutom som en orm då den slår ut med sina vingar. Det är bara att lyssna så hörs väsningen då fram- och bakvingen gnids mot varandra medan vingarna slås ut. Och skogsmöss, som gärna kalasar på påfågelsögon, tänker sig nog för både en och två gånger då de hör den där ormlika väsningen komma från fjärilen. En annan fiende till påfågelsögat är bålgetingen som lätt tar ett påfågelsöga när det försvarar sig genom att slå ut sina vingar. Det försvaret funkar mot fåglar men inte mot bålgetingar. Men finns det gott om bålgetingar i närheten så lär sig andra påfågelsögon snart att känna igen bålgetingens kraftiga vingsurr när den kommer flygande som en B-52:a. Och mot en fjäril som tagit till flykten har en bålgeting inte en chans. Påfågelsögon är också revirhävande och försvarar sitt revir genom att duellera med sina rivaler. Då virvlar de runt varandra i luften i en slags utmattningstävling så pågår tills den ena ger upp och flyger iväg. En sån där duell kan hålla på i uppåt 45 minuter. Ett påfågelsöga kan bli 11 månader gammalt. En evighet för en fjäril som normalt bara får leva några veckor.

Darwinism efter Darwin


Problemet var att Darwins polare inte höll med. Om evolutionen i stort, jovisst. Men om det naturliga urvalet i synnerhet? Inte alls. Charles Lyell var troende och rädd om sitt anseende. Asa Gray var troende och värnade Skapelsen och design-problematiken. Thomas Huxley var inte troende men menade att det naturliga urvalet kunde inte förklara moralens uppkomst. Alfred Wallace var troende och hade samma uppfattning som Huxley. Och Joseph Hooker vacklade i frågan och Ernst Haeckel körde sitt eget race. Haeckel skrev på tyska som ingen behärskade fullt ut. Och Darwin skulle hålla sig väl med alla oavsett åsikt. Darwins teori om arternas uppkomst och det naturliga urvalet var alltså så betydelsefull att den omedelbart började leva sitt eget liv bland hans främsta anhängare. Och inte kunde Darwin bevisa att just han hade rätt. Det skulle dröja långt in på 1900-talet innan det kunde ske. Men alla hans polare var överens om att det var moral / medkänsla som skilde oss från djuren men oense om hur den uppkommit. Och när moral / medkänsla skulle tillämpas då? T ex vad gällde amerikanska inbördeskriget och kampen mot sydstaterna. Lyell stödde söderns slavägare. Gray stödde nordstatarnas kamp mot slaveriet. Huxley stödde sydstaterna av ekonomiska skäl. Alla detaljer om hur grabbarna såg på saker och ting finns i James Moore & Adrian Desmonds förträffliga biografi "Darwins Sacred Cause". Köp och läs!

Darwinism före Darwin


..."I hela naturen råder lagen äta eller ätas och människan är det blodigaste av alla blodiga rovdjur. Hon dödar för att skaffa föda. Hon dödar för att klä sig. Hon dödar för att smycka sig. Hon dödar för att anfalla. Hon dödar för att försvara sig. Hon dödar för att lära sig något och dödar för nöjes skull ... Hela jorden, ständigt dränkt i blod är ingenting annat än ett väldigt altare på vilken allt levande måste offras utan slut, utan gräns, utan vila, tills dess alla ting förtärts, till dess döden själv är död" ....

Man kan tro att orden skrivits av en darwinist, men så är det inte. De skrevs innan Darwin var född och innan han fyllt tio. Författaren vände sig mot 1789 års franska revolution och dess framstegstankar och hette Jospeh de Maistre. Han hade samma människo- som natursyn: ... "Vad människan behöver för att leva är fördomar. Förnuft skadar henne. Det finns inte två intelligenta människor som genom förnuftsresonemang kommer till samma slutsats. Att låta förnuftet styra är att öppna för anarki och godtycke. Vad samhället behöver är auktoritet och tro".

Slående likheter med det som sen kom att kallas för socialdarwinism. Formulerades alltså av en fransk reaktionär innan ens teorin sett dagens ljus. Är vi uppdragna speldosor? För nog känns tankegångarna igen på lössen?

2009-06-21

Sommarläsning


Först på 1930-talet skapades vad Julian Huxley kallade för "den moderna syntesen", dvs framväxten av modern evolutionsteori. Viktiga delar av det arbetet gjordes John Haldane, Ronald Fischer, Theodosius Dobzhansky, Sewell Green Wright och Simpson. Men fortfarande debatteras frågor kring evolutionens hastighet, utvecklingsmönster, slumpens betydelse jämfört med det naturliga urvalet, molekylärgenetiska rön, utveckling och uppkomst av socialt beteende. Sämre litterärt sällskap kan man för min sommarläsning kommer att utgöras av dessa killars memoarer och populärvetenskapliga böcker. De arbetade i USA och Europa. I Europa hade första världskriget dödat illusionen om Europa som framstegets vagga. Framväxten av nazism och fascism drev många vetenskapare över till marxismen där de kunde fortsätta att odla sin tro på människan och hennes framsteg. I USA, trots kraschen på Wall Street oc massarbetslösheten, levde fortfarande den amerikanska framstegsdrömmen och medan sekulära krafter bredde ut sig i Europa tilltog religiositeten i USA, en trend som kom att fortsätta under kalla kriget. Vilka böcker som speglar debatten?

Henri Bergson: Creative Evolution (1911)
John Haldane: The Causes of Evolution (1932)
Julian Huxley: Vad vågar vi tro (1932)
Julian Huxley: Evolution: The Modern Synthesis (1942)
Ronald Fischer: Creative Aspects of Natural Law (1950)
David Lack: Evolutionary Theory and Christian Belief (1957)
John Greene: The Death of Adam (1959)
Theosodius Dobzhansky: Mankind evolving (1962)
George Simpson: This view of Life (1963)
Theosodius Dobzhansky: The Biology of Ultimate Concern (1967)
Julian Huxley: Memories (1970)
Peter Bowler: Debates in early 20th century Britain (2001)

1930-talets biologiska samhällsanalys


Ett unikt ljudklipp från 1930-talet där geologen och författaren Beskow ger sin syn på vad framtiden bär i sitt sköte. Hans utgångspunkt är en för oss ganska främmande variant av evolutionen. Den moderna syntesen mellan Darwin, Mendel och populationsgenetiken föddes på 1930-talet. Men som samtidsdokument och vision ljudklippet fascinerande att lyssna till. På tio minuter hinner Gunnar Beskow ta upp det mesta: hormonforskning, brottslighet, en form av hormonterapi, geologi, klimatförändringar, Europas framtid, västerlandets undergång, kvinnans framtida bidrag till samhällsutvecklingen, avsaknaden av barbarer, kvinnan som annan människoart, driftslivets betydelse, yngelvårdsdriften, intelligenta fåglar, vårt aplika ursprung, altruismen, medkänslan - en ny människoras på gång genom kvinnan som är den sista stora människoreserv som kan föra den västerländska kulturen framåt. Missa inte heller vidoen med 1930-talets kroppsbyggare.

Pantersnigel


Sniglar och snäckor är avlägsna släktingar till bläckfiskarna. Till de mest spektakulära parningar som svensk natur kan uppvisa hör pantersniglarnas. De klättrar upp nånstans, träd eller annat, för att sen fira ner sig i en gemensam slemtråd så de hänger i det fria, slingrar sig sedan varv på varv runt varandra innan de skickar ut varsin penis ur skallen! De är hermafroditer, har både ägg och spemier. Även penisarna firas sen varv på varv runt varandra tills de bildar en ljusblå plattform inom vilken spemier överförs. I sydeuropa finns än mer spektakulära snigelparningar där snigeln är 15 cm lång men dess penis uppåt 60 cm. Även de snirklar sig runt varandra. Så ta med ögonen ut i skog och mark.

Det läsbara landskapet


Om eken under 500 år var Sveriges mest hatade träd, så är det nog enen som varit ett av de mest älskade. Ingen annan växt har använts till så mycket. Från salvor och dekokter över redskap och andra praktiska ting till värme och vällukt. Enen var mot kölden vad potatisen var mot svälten. I forntiden var trädet heligt. En en kan vara allt från 20 meter hög till en krypare på 10 - 20 cm höjd. Det finns ett 60-tal olika arter. När man träffar på ett bestånd är det som att flyttas söderut och omges av cypresser. Enen hör till cypressläktet. Trädet utvecklar 4-taliga barrkransar under sina två första år. Från det tredje formerar sig barren i tretal. Hartsgångarna ger lukten. Den är tvåbyggare, hanne och hona. Bären har trå åldersstadier. Från ljusgult till blå-svart som omges av tre kotteskal. Där de växer samman ser de ut som Tors Hammare eller Kristi Kors. Bara välj.

2009-06-20

Sune Jonsson 1930 - 2009


Minns inte hur det gick till, men någon gång under studentåren då jag höll på med Sveriges ekonomiska historia hittade jag Sune Jonsson och hans böcker. Helt unik i sin skildring av småfolk, bönder, väckelserörelse och arbetets och landskapets förändring. Mormor och morfars värld, människor och arbete. Det som kom att prägla en. Kolla det program som nu sänds i SVT. Eller ändå hellre, gå till bibblan och låna hans böcker. Dom tar aldrig slut.

2009-06-19

Nya EU-parlamentet och krisen

Varför röstar inte folk på vänstern? I kristider? För det första tycker folk att konservativa / liberaler har bättre kläm på ekonomin är vänsterpartier. För det andra skapar krisen nationalistiska känslor och dom återfinns högerut. För det tredje är det idag svårt att se ideologiska skiljelinjer. Tony Blair och Göran Persson bidrog båda var och en i sitt land till att utplåna skillnaden mellan liberaler och vänster. För det fjärde är vi idioter om vi tror att extremhögern har utplånats. Idag består EU till 15% av extrema högerorganisationer. Om inte den ekonomiska krisen kan lösas och medelklassen övertygas om markandsekonomins framtid kan extremhögern återigen tåga in på scenen. Lettland är ett exempel värt att följa. För det femte har EU misslyckats med att integrera sina invandrare, något som gett upphov till en alleuropeisk invandrarfientlig stämning; krisen beror på dom. Solidariteten lyser med sin frånvaro. Att USA lyckats bättre med sin integrationspolitik beror på att det inte är en välfärdsstat med välfärdsambitioner. För det sjätte går idag USA åt vänster (Obama) medan EU går åt höger. I USA har medelklassen upptäckt hur brutalt deras system är medan EUs politiker upptäckt det omöjliga i att hålla pensionärer, bönder, arbetslösa och banker under armarna.

2009-06-18

Patrick Kinna 1913 - 2009


Här finns minnesartikeln över Patrick Kinna, en av Winston Churchills sekreterare. Och här Krigskabinettet som jag besökte för några år sen. En stark upplevelse.

Det läsbara landskapet


Naturligtvis finns fler läs- och tonarter av landskapet än dom biologiska. Ta träd som ek och en. Det var först 1875 som svenska bönder fick rätten att fritt bestämma över sina ekskogar. Magnus Erikssons landslag från 1350 stadgade att alla ekar var kronans egendom. Genom århundradena var det alltså bara adel som fick hugga, bränna eller hugga ner ek. Och när ett träd fälldes var man tvungen planera två nya. Så folk hatade ek. Linné skriver i sin Skånska Resa att den hatades för den växte på åker och äng och mer än något annat träd brände bort grödan. Och en bonde som huggit ek kunde mista allt han ägde. 1614 stod Gudmund i Möcklehult i Småland inför Västra Härads Tingsrätt för ekhuggning och dömdes till 40 daler i böter. Straffet sattes "lågt" eftersom Gudmund "för stor fattigdom nödgas hugga dom". Samtidigt dömdes Nils i Slättö för samma brott till samma straff, "eftersom han var barfattig och fodernöd var för handen och han räddade sin boskap därmed". Bötesbeloppet, 40 daler, var vad en hel jordbruksegendom kostade vid den tiden. Kanske något att tänka på för alla som samlas under eken för att njuta av dess biologiska mångfald. Ek är vårt artrikaste träd med uppåt tusen arter levande i och kring sig.

2009-06-17

Det läsbara landskapet


Fredrik Sjöberg har skrivit en redan klassisk essä om "Det läsbara landskapet". Han menar att naturupplevelsen bottnar i ens biologiska läskunnighet. Påstår att naturen kan begripas som litteratur eller upplevas på samma sätt som konst eller musik. Ta exemplet fågelsång. Då skogen är full av rödhakar, järnsparvar, taltrastar, grönfinkar, trädkrypare och gärdsmygar som sjunger för allt de är värda. För den som då kan skilja dom åt, ta dom på sången, kan något om deras liv och leverne kan naturen börja läsas och förstås. När det gäller musik, konst och dikt finns det kurser och handböcker som lotsar tänkandet och upplevelsen fram i godkända traditionella banor och ger den intresserade all hjälp som behövs för att nå den känsla man vill väcka. Arméer av litteraturälskare och musikpedagoger lägger ner sin själ i att få oss att öppna våra ögon och öron och lära oss förstå det där som till en början bara känns fel, ful och helt jävla obegripligt. Samma sak gäller naturen. Ju mer man vet, ju fler glosor man lär sig, dessto mer kan man läsa i den ... och kanske förstå lite mer. Och ju mer finstilt texten blir, ju fler fotnötter upplevelsen får, dessto mer syresätts egna tankar och känslor. Undrar om han har rätt? För naturen erbjuder knappast någon uppbyggelselitteratur. Man får vara beredd på det mesta inombords.

Sommardikter


Letade förgäves efter dikter. Bara enstaka napp. Svårt hitta något som fungerar ...."Varför skulle Gud kontakta mig genom någon kyrkoherde och inte genom en hundloka, en ladusvala, något videsnår eller en björnspinnars larv prydd med vita och svarta vårtor", frågar sig poeten Werner Aspenström. Ett exempel på att numer har folk flyttat Gud från kyrkan ut i naturen. Men hos Nils Ferlin blir det napp. Texten kommer över en som ett kölddrag eller bakhåll. Plötsligt möter man sig själv. Under bar himmel bland blomster och dofter: ... "Jag går över ängarna där himmelen är vid. Säg mig, för händerna är tomma, vem ger mig sitt hjärta som en blomma? Vem ger mig sitt hjärta som en glädje och en tröst? Som en doft som ville leka mig om kinden? Att jag på mina stigar mot förgängelse och höst inte räds för den yttersta grinden" ...

2009-06-16

T o r söder om Sahara


Dom kommer hit från ett bälte strax söder om Sahara. Rekordet innehavs av en rödstjärt som flög 25 mil på ett dygn. Åldersrekordet i Europa är tio år och tre månader. Dom har hunnit med resan Sahara - Sverige några gånger. I Sverige är åldersrekordet sex år och två månader. Man räknar med att 25% av ungarna överlever första året och den årliga överlevnaden efter det tycks vara något högre. Något att tänka på när man ser Fantomen sitta i talltoppen och oupphörligt locka. Redan i augusti lämnar dom för att ta sig söderut och hoppa över Gibraltarsund till Afrika. Så njut så länge det går. För det är med rödstjärten som med dikten: ... "Jag såg att häggen blommade. Det kom en doft från den. Jag sade till min vän. Se och känn! Hon stod vid spisen. Hon sydde på en klut. När hon lyfte ögat hade häggen blommat ut" ...

Vinbergssnäckor


Dom är vackra urtidsdjur. Några hundra miljoner år gamla. Förspelet kan hålla på i timmar. De reser sig upp mot varandra och känner av den andre både med kropp och tentakler. Fr a de två nedre med lukt- och smaksinne. Längst upp på de två övre tentaklerna sitter ögonen. Genom att pressa kropparna mot varandra känner de av den andres kemi och gener. Det gäller att välja rätt sexualpartner. Vinbergssnäckan är hermafrodit, dvs har både spermier och ägg. Så när de valt partner hetsar de upp varandra genom att sticka en kärlekspil i den andres kropp. Det hetsar upp. Spermeirna sparas sen och ägg läggs någon gång i månaden. Ett trettiotal varje gång, i en grop några centimeter under jorden. Jordtemperatur och jordfuktighet avgör äggens utveckling. Under +12 sker inget. Ungarna kläcks med minimalt skal som sakta växer. Det tidigaste skalet sitter allra längst ut på det allt mer korkskruvsvridna skalet. Slemmet som snäckan glider fram på produceras av hundratals körtlar längs kroppen. Tungan består av tusentals små knivliknande raspar. Är det för varmt eller torrt går snäckan i sommardvala i väntan på fukt. Vinbergssnäckor kan bli uppåt 30 år. De odlas för försäljning på stora farmer i sydeuropa. Fiender? Skogsmöss. Igelkottar. Grodor. Ormar. Fåglar. Parasiter etc mm osv.

Sitta mitt i skiten


På första varvet på skogsrundan sprang jag förbi en mocka. I förbifarten hann jag se två tordyvlar som satt och käkade på den. Nästa varv var dom fem. Dom gillar skit. Både käkar upp och lägger ägg i dom och sen lever larverna inne i skiten. När man började med boskap i Australien - kor och får - fanns det inga dygnbaggar som kunde bryta ner ko- och fårskit. Dom inhemska baggarna käkade bara känguruskit. En massiv flugplåga blev resultatet. Till slut importerades dygnbaggar som gillade ko- och får.

Fantomen och Diana


Favoritbiotopen är höga bergsryggar, tallar med ljung och bärris på marken. Gärna någon mosse. Boet görs av mossa och gräs. Ofta ligger det på marken mellan tallrötter eller i ett stenkummel. Men dom kan också bygga i balkonglådor och fiskgjusebon. Göken lägger ofta ägg i rödstjärtens bo. Dom ruvar på äggen 13-14 dygn och ungarna är flygga efter 12 - 14. Då börjar dramat. En efter en hoppar de ut fast de inte kan flyga. Och vilka faror finns inte på marken där föräldrarna sen matar dom tills dess de kan flyga. Vi har gott om skator som brukar hålla sig framme. Men en vacker fågel är det. Och vi har döpt dom till Fantomen och Diana.

2009-06-15

Rödstjärten


Idag hittades boet. En holk ganska högt upp på en tall. Visslingarna har hörts i flera dagar. Nu vet vi att ungarna haft tak över huvudet. En klen tröst, då det snart är dags för dom 5 - 7 ungarna att hoppa. Innan de är flygfärdiga. För att sedan matas på marken av föräldrarna. Bland kattor, rävar och möss. Var det någon som sade att evolutionen var smart? Tänk på alla fågelungar som legat under öppen sky i regn och kyla. Insekterna försvinner såna dagar. Å andra sidan kommer masken upp. Ska vi gissa på att en av rödstjärtens ungar klarar sig? Eller kommer alla att gå åt?

I skog och mark


Efter två dagar har det upphört att regna. Här och där är stigen mättad av vatten. Skogen har börjat lukta igen. Är inte bara en stig för synen utan lika mycket för lukter från alla höjder och håll. Den är plötsligt byggd av dofter. Och den fragmenterade berggrund, ur vilken växterna tar sin näring, finns i alla kornstorlekar. Från partiklar så små att dom är svåra att urskilja med blotta ögat till större stenar och hela block. Hur många nedisningar och havsnivåförändringar har transporterat och omfördelat dessa vittringsprodukter?

I sniglarnas värld

Här angrips en snigel av myror och försvarar sig. I alla fall till dess myrorna avgår med segern. Genom att begrava sniglen under jord och den vägen göra den av med sitt lätt giftiga slem. Här finns en underbar sekvens av hur sniglar parar sig. Attenborough förklarar detaljerna. Vem annars.

VM för sniglar


Vi människor är som vi är. En del ordar VM för trädgårdssniglar. Starten sker i mittcirkeln och när någon av de tävlande korsat den yttre så vinner han eller hon. Banan kan ha olika längd. Världsrekordet på 36 centimeter är två minuter. Ready, steady, slow ... som startern säger. Hej och hå sade Grodan Boll.

2009-06-14

Israel välkomnar Ahmedinejad


100 mil från Israel finns 70 miljoner iranier. 46 miljoner röstade tydligen och en majoritet av dom på den sittande extremisten Ahmedinejad, förintelseförnekaren. Israelerna välkomnar nu hans seger enligt principen "better the devil you know", än någon mindre känd figur. Ahmedinejad har, enligt isrealerna, inte alls det inflytande över Irans kärnvapenprogram som man kan tro. Och den tidigare Mossad-chefen Ephraim Halevy, är av den uppfattningen att Ahmedinejad, som i väst uppfatts som knäpp, faktiskt gynnar Israels säkerhetsintressen. Robert Fisk är på plats.

Ultradarwinism


Att det finns ultranationalister, ultramarxister, ultraliberaler och ultrahumorister visste jag sedan tidigare. Det finns tydligen också ultradarwinister med Richard Dawkins i spetsen. Mannen som hatar religion så ur djupet av sitt hjärta att han vill förbjuda föräldrar uppfostra sina barn religiöst och kallar religion för en mental parasit som förvränger människors världsbild. Vad lever den karln i för värld? Själv är jag av födsel och ohejdad vana tondöv för religion men efter ett besök i Lourdes i sydfrankrike, där jag såg tusentals döende och sjuka, sade jag till mig själv att det är allt en jäkla tur att det finns religion så dessa människor har något att tro på. Ultradarwinisten Dawkins diskrediterar inte bara sig själv utan även drar även ett löjets skimmer över evolutionsbiologin genom att påstå att hans religionshat skulle vara vetenskapligt förankrat. I England har enligt opinionsundersökningar antalet troende ökat och en tolkning av resultatet är att folk protestsympatiserar tack vare Dawkins sanslösa angrepp på allt som luktar religion. Till bilden hör att Dawkins som ung var troende. Dom blir alltid värst och går alltid längst i sitt avståndstagande.

2009-06-13

Eric Gustaf Ehrström


Dagboken från 1812, Moska Brinner, överträffar alla förväntningar och leder vidare. Förstår att Ehrström är ett namn i Finland. Där utgavs förra året en annan av hans dagböcker från fälttåget i Österbotten 1808. Som 17-åring var han med och skildrar inte minst krigets grymheter, han blir tillfångatagen av ryssarna. Jämfört med de stora Napoleanska krigshändelserna i det centrala Europa, inte minst i Preussen och Österrike, var kriget i Finland en bagatell, ett krig som i praktiken var förlorat redan innan det börjat. Det var 1808 som Sverige förlorade kriget, inte 1809. Två slag i Österbotten, vid Jutas och Oravais, blev avgörande. Ett ögonvittne i Oravais var Eric Gustaf Ehrström. Kriget skapade ett flyktingproblem. De som lyckades fly tog sig till Stockholm, det finns förteckningar över finska flyktingar 1808-1810. I och med att ryssarna fick Finland började finlandssvenska studenter resa till Petersburg istället för Uppsala. En släkting till Ehrström är bosatt i Uppsala.

2009-06-12

Saudiska skolor


I England och USA har skolor finansierade av det suadiska kungahuset etablerat sig. Vad gör det då? Wahabism är deras version av islam och Jan Guillou kallar den för den mest primitiva formen av islam och förordar en invasion av landet. Här finns ett klipp om bråket i England och här en artikel om den gryende debatten i USA. Svenska moskéer erbjuds all oftare finansiering från Saudi kopplat till önskemål om inflytande över val av imam etc.

Groteskt var ordet


Man United säljer Ronaldo för en miljard till Real som redan köpt Kaka från Milan för 800 miljoner! 1.8 miljarder för två spelare. Till en klubb som redan har sex miljarder i skulder? Groteskt. Övermåttan groteskt. Ingen är värd såna summor. Det är vad klubbarna betalar varandra. Till det kommer att spelarna får en veckolön på 2 miljoner. Fy fan. Äckligt. Varför rasar inte debatten om det här när den gör det om företagsledare med motsvarande löner? Som det är idag går omkring 63% av klubbarnas intäkter till dessa fantasilöner. Här finns siffror och kommentarer.

2009-06-11

Moskva brinner


År 1812, då Napoleon tågar in i Moskva och staden sätts i brand, finns den finlandssvenske studenten Eric Gustaf Ehrström inskriven vid Moskvas universitet för att studera ryska. I sin dagbok, utgiven under titeln Moskva Brinner, skildrar han livet i staden, sin flykt och livet i Novgorod dit han tog sig. Två tredjedelar av Moskva brändes ner.

Tolstoys Krig och Fred


Det som griper mest är den lika illusionslösa som storslagna skildringen av det kaos som följer av Napoleons ockupation av Moskva, hur staden brinner och hela den värld faller samman som vi kallar vardag. Krigsreportern Leo Tolstoy skildrar en ofattbar tillvaro. Efter den kraftansträngningen orkar han inte fortsätta utan väver utmattad snabbt ihop ett lika konventionellt som lyckligt slut. Men vilken eftersmak boken ger.

2009-06-10

Peshawar, Pakistan


I tre år bodde vi i Peshawar. Det hotell som nu delvis sprängts av terrorister oc dödat elva och skadat ett femtiotal var en oas för där fanns stadens enda swimmingpool. Sommartid då temperaturen steg uppåt 40 grader var det ett sant nöje att då och då åka dit för att ta sig ett dopp. Visst kunde man göra samma sak i Indus, men där var strömmarna starka och klipporna förrädisk spetsiga under ytan. Något vi erfor. Det är inte utan att jag berörs illa av att läsa om terrordådet. Men talibanerna lär inte låta sig stoppas i brådrasket. Stammarna styrs av hedersbegreppet badal, dvs hämnd på alla de som skadar ens eget, familjens, stammens, dalens eller traktens anseende. Och nu har ju pakistanska armén dödat en hel del talibaner och då är det den hämnden som ska utkrävas. Men man kan hämnas för i princip vad som helst, t ex något som hände för 100 år sedan. Vi ska vara glada över att leva i ett civiliserat land. De som ägnade sig åt vansinnet ingår i en lika lång som primitiv tradition. Redan Winston Churchill skrev om dom.

På smultronstigen


Igår åt jag årets första smultron, denna solälskande och väldoftande växt som trivs på torra, solsteka ställen. Blomman är tvåkönad och har sju kromosompar. Bladen är trefingrade, fint veckade och silkeshåriga och blomman / frukten sitter på en kort, slank stängel. Bäret är en skenfrukt som bildats av den uppsvällda och köttiga blomaxeln. Dom egentliga fröna är dom många små nötterna som ligger inbäddade ytterst i fruktköttet. Det är dom som sprids av fåglarna. Lokalt förökar sig växten med rotskott. Det finns många vägar in i sommaren. Smultronvägen är en av de godaste. Att sitta på en klipphäll under tallar med golfströmsvärme i luften och skrikande tornsvalar från sydafrika svischande fram där det för några månader sen rådde snöyra är ett svindlande ögonblick.

Beethoven, Napoleon och Tolstoy


1804 skrev han sin tredje symfoni. Av dittills okänt slag. Känslan sprände wien-klassicismens formvärld. Först tillägnades den Napoleon, en av Beethovens hjältar, men när han hörde att Napoleon utropat sig själv till kejsare blev republikanen Beethoven förbannad och tillägnade den “minnet av en stor man.” 1811–12 skrev han sjunde och åttonde symfonin. 1813 den sk "Battle Symphony", skriven till äran av Wellingtons seger över Bonaparte vid Vitoria. Uruppförandet av sjunde symfonin blev en succé och när Wienkongressen samlades 1814 för att rita om kartan efter Napoleon hyllades Beethoven för sin musik. Beethoven firade sen Frankrikes fall med en patriotisk cantata, Der glorreiche Augenblick. Så vad är naturligare än att lyssna på Beethoven när man läser Tolstoys Krig och Fred? Musiken är som gjord för boken, framkallar den ena scenen efter den andra, skjuter in egna hugskott och känslor i de mest oväntade och skiftande sammanhang, ger fysiska reaktioner, väcker skratt, tårar i ögonen, upplevelser av gripande slag, förlösning av uppdämda känslor. Vilka likheter finns inte mellan kärlek, natur, vetenskap, religion, litteratur, musik, konst, dans och arbete?

2009-06-09

Europas bruna spöke


Ska man tro media är extremhögern på frammarsch och Hollands Geert Wilders en vink om vad som komma ska. Hans parti vill förbjuda Koranen, slöjor, moskéer, bygga ett holländskt Guantánamo för muslimer utan rättegång, stoppa invandring från muslimska länder och betala muslimer för att återvända hem. Liknande rörelser finns i en rad länder, inte minst i forna östeuropa. Finans-, arbetslöshets- och miljökris får väljarna att gå till höger, inte vänster. Vi har sett det förut. På 1930-talet då världsekonomin gick omkull och arbetslösheten steg, liberalismen var utmattad och vänstern krossad i större delen av Europa. Folk vände demokratin ryggen, valde den nya högern (Hitler/Mussolini) framför den gamla (Churchill/de Gaulle). Den parlamentariska traditionen var hotad. Folk tyckte inte att den speglade folkets vilja utan snarare sin oförmåga i ett kaos av etniska, religiösa och klassmässiga skillnader. Är dagens EU med sitt växande demokratiska underskott på väg åt samma håll? Tyvärr ingen aning. Min kristallkula är inte bättre än din. Men naturligtvis hoppas jag på en ljus framtid. Allt beror på världsekonomin, hur omfattande dess konsekvenser blir.

2009-06-08

Piratpartiets samhällsanalys

Enligt piratpartiets Rickard Falkvinge, som nu ska till Bryssel, är datafrågor "viktigare än vård, skola, omsorg, kärnkraft, försvarspolitik och skit som de har pratat om i 40 år". Här finns hela intervjun.

2009-06-07

Nalle Puh och Rolling Stones


Första gången Darwin hittade köttätande växter, sileshår, var under ett besök hos en svägerska i Hartfield i Sussex. Han strövade omkring i Ashdown Forest, sedemera känd som Sjumilaskogen i Nalle Puhs öden och äventyr. Författaren till Nalle Puh hette A A Milne (på fotot) och bodde i skogen och hans son hette - just det - Christoffer Robbin. Huset där Milne bodde hette Cotchford Farm och köptes så småningom av Brian Jones, gittarist i Rolling Stones. Verkligheten överträffar alltid dikten.

Vackra träd


Träd är för det mesta vackra. Ta t ex gullregn. Nästan lika vacker som tallar på klipphällar eller kaukasisk vingnöt. Bara njuta. Nöjet är gratis.

Nethanyahu

Om Benjamin Netanyahu skulle böja sig för USAs tryck och acceptere en tvåstatslösning betyder det inte att han kommer att arbeta för en sådan lösning. Förhoppningen är att ett "ja" till tvåstatslösning ska ge Israel rätten att fortsätta ed utbyggnad av sina bosättningar. Om inte det sker kommer regimen att spricka. Netanyahus position vad gäller Israels rätt att fortsätta med bosättningarna bygger på ett privat brev som George W Bush skickade till Israels dåvarande premiärminister Ariel Sharon år 2004. Där skriver Bush att ”det är inte tvunget att en framtida gräns (mellan Israel och Palestina) måste följa 1949 års vapenstilleståndslinje exakt”.

2009-06-06

Tolstoys religion


Han vill leva enkelt. Därför idealiserade han de "vanliga" människor han hade omkring sig. Analfabeter och okunniga. De som hade fullt upp med att leva för att klara livhanken. Han försöker identifiera sig med dom. Problemen började under en nattvard då prästen sade att Kristi kropp och blod delades ut. Han insåg att det var lögn och frågade sig hur religionen skiljde mellan sanning från lögn och kom fram till att religionens värsta fiende är religionen själv. Dvs som kyrkan förfalskat och förvanskat tron. Så han lär sig grekiska och översätter evangelierna. Upptäcker att man förfalskat översättningen. Uppståndelsen handlar om lärans fortlevnad och inget annat. Prästerna vill primitivisera religionen. Blanda den med vidskepelse oc moralisk låghet. Kristus var revolutionär och ville lära oss ta vara livet och göra det bästa av det. Inget mer eller mindre. Något liv efter detta fanns inte. Allt som inte är förenligt med vetenskap måste rensas ut ur religionen. Att försöka få en människa att tro på annat sätt än genom förnuft, är som att mata en människa genom andra vägar än munnens ....

D-day 1944


Landsättningen av 150 000 soldater på stränderna i Normandie ändrade andra världskrigets förlopp. År av planering, signalspaning, kodknäckning, motståndsmäns förberedelser, hemliga agenter på tyska sidan, civila som offrade sina liv. Deras insatser, offer, dagböcker, brev griper och har gjort sedan barndomen. BBC World News sänder direkt från minnesgudtjänster, ceremonier, intervjuar soldater som deltog. Den erfarenheten - och 1930talet - formade mina föräldrars politiska liv. Mitt formades av barndomen i fjällen, morfar, 1960-talets rekordår, den amerikanska medborgarrättsrörelsen, Palme, Vietnam, östeuropeiska dissidenter och koloniernas frigörelse. Ibland känner jag mig som en historisk avfallsprodukt med åsikter och värderingar som hämtade från Mars. För dagens generation är det EU-projektet som gäller. I alla fall för de som intresserar sig för politik. De flesta verkar inte göra det. Vi är för dästa för att bry oss. Undrar vad morfar tyckt?

2009-06-05

Iran - kamp mot klockan


Det talas om FN-sanktioner mot Iran. Sanningen är den att EU, i sin strävan att göra sig kvitt det ryska gasberoendet, investerat stort ( 100 miljoner euro) i tre gasanläggningar i Iran, som sitter på världens näst största gasfyndigheter. Än så länge är det bara européiska företag som har den tekniska know-how Iran behöver. Både Kina och Ryssland ligger på efterkälken. Gas från Iran går redan till flera av Europas gasimporterande länder. Frankrike, Italien och Grekland toppar listan.

Irans gasfyndigheter uppgår till 26.4 miljarder kubik enlig 2006 års uppskattning. Avsaknad av teknologiskt kunnande gör att bara 62 % av Irans gasreserver kan exploateras. Av den går 65 % till inhemsk konsumtion, 18 % till att driva Irans oljefält och resterande 17 % går av tekniska skäl upp i rök. Med modern teknologi är möjligheterna enorma.

Irans befolkning har tredubblats på 30 år. Bensin är en bristvara. F n produceras 10.5 million gallons bensin/dag, men dagligen konsumeras 18.5. 43 % av konsumtionen måste alltså importeras. På energiområdet är Iran sårbart.

Enligt Gal Luft på Institute for the Analysis of Global Security är motstrategin klar. 2015 ska alla Irans bilar gå på gas. Under övergångstiden ska bensin importeras från Venezuela. Landets bilflotta ska konverteras på fem år (1.2 milj bilar/år). Äldre bilar dras tillbaka 2010. Miljömässiga bilar nyproduceras. Iran är Västasiens största biltillverkare. Landets 10,000 gasstationer ska stå klara om fem år. Men än så länge saknar Iran egen modern gasteknologi. Den måste än så länge importeras från EU.

Obama i Buchenwald

Efter Kairo reste Obama inte till Jerusalem utan till Tyskland där han besökte koncentrationslägret Buchenwald. En av Obamas äldre släktingar, Charlie Payne, ingick i den soldatstyrka som befriade Ohrdruf, ett mindre läger tillhörande Buchenwald. Efter hemkomsten stängde Charlie Payne in sig i en vindskupa i sex månader. Behandling av posttraumatisk stress ingick inte dåtidens service. I Jerusalem rustar man nu för konfrontation med Obama och hans Palestinapolitik.

Robert Fisk om Obamas tal

Här finns Robert Fisks krönika. Och här Obamas tal. Och här en konservativ israelisk reaktion respektive en vänsterinriktad. Avslutningsvis Economists kommentar.

von Wright om Tolstoy


Georg Henrik von Wright skriver om Tolstoy att hans främsta förmåga är att sätta läsarens egna tankar och reaktioner i rörelse. Kanske därför jag känner mig skadeskjuten av att läsa Krig och Fred? Tolstoy serverar sina åsikter med vad von Wright kallar förfärande dogmatism och fullkomlig blindhet för invändningar. Tolstoy var omåttligt fåfäng och ofantligt sammansatt. Få har tvivlat så mycket som Tolstoy och funnit så litet. Tolstoy försökte lösa en livsgåta som ingen rått med. Det hemskaste med Tolstoy menar von Wright var att han bara kunde älska sig själv. Hans kristendom ska därför ses som ett försök att bota sig själv från detta lyte. Tolstoy led av dödsskräck men hans tro gjorde det möjligt att leva med den. Tolstoy hatade alla auktoriteter: generaler, domare, präster. Hans anarkistiska åsikter karaktäriserar von Wright som en förvirrad blandning av djupa insikter och orimliga formuleringar. Tolstoy var också framstående idrottsman - gymnast, ryttare och löpare. von Wright nämner Tolstoy i samma andetag som Platon, Shakespeare, Goethe och kallar Tolstoys intellekt för sällsynt starkt och självständigt. von Wright skrev sin essä om Tolstoy 1952 - 54, sju år efter andra världskrigets slut och under pågående Koreakrig. Den ingår i von Wrights "Att förstå sin samtid". von Wright dog 2003, 87 år gammal.

2009-06-04

Första jordbrukarna


De utvecklade jordbruket för 40 miljoner år sedan. Skär sönder blad som rensas från bakterier, tuggas sönder till en degliknande substans, tillsätter sen myrsaliv innan de sår jästsvamp på substratet. Fruktkropparna skördas. De lever av dom. Dessutom luftkonditioneras deras underjordiska bon och de håller sig med sopstationer för giftiga ämnen. Enbart de älsta medlemmarna får sköta den hanteringen; skulle de gå åt på kuppen drabbas inte boet. De har också kyrkogårdar dit de fraktar sina döda. Om de skulle fastna någonstans så sjunger de som gräshoppor för att be om hjälp att komma losse. De sjunger också när de behöver hjälp frakta bort jord när de gräver ut håligheter på 50 liters volym. De talar kemiska med varandra. Har ett 15-tal körtlar som avger varierande mängder feromoner, alltså en slags syntax, som utlöser specifika beteenden. Till bilden hör att myror inte bara var först med växtförädling. De utvecklade också förmågan att sköta boskap. I form av bladlöss. Det gör även svenska myrarter. Mjölkar bladdlössen. Den som vet allt heter Edward O Wilson.

Inte längre densamma


Med dom orden kan Tolstoys roman Krig och Fred sammanfattas. Det finns många sorters förnuft, än fler erfarenheter. För Tolstoy är det bara existensen av en allseende Gud som ger hans hjältar och hjältinnor moral. Är det sanningen? Så långt som vårt förnuft nu tillåter oss att upptäcka den?

2009-06-03

Sjukskriven

Under tio år, 1997 - 2007, kostade sjukskrivningar över 100 miljarder kronor. Omkring 15% av medborgarna mellan 16 - 65 fick sin försörjning via allmänna medel, därför att de hade intyg på att de var sjuka. Men svenskarna är också ett friskt folk, lever längre än i motsvarande länder. Nu har två etnologer undersökt det hela och konstaterat att antalet sjukskrivna varierar kraftigt mellan olika landsdelar och städer. Jämtland, Värmland och Norbotten hade flest antal sjukskrivna, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Kronoberg hade minst antal. Det är om denna variation som boken handlar. Intressant och kontroversiellt. Kan varmt rekommenderas. Här finns en bra sammanfattning.

Aspens löv


I Sune Jonssons Blombok står att asplövens lättrörlighet och oupphörliga darrande beror på att de långa bladskaften är tillplattade från sidorna, samtidigt som bladskivorna är kala, styva och tunga. Bladet faller därför ständigt över åt höger eller vänster utan att kunna stanna i ett jämviktsläge. Bladens långa hoptryckta skaft och lövets ständiga dallrande har tolkats som en försvarsmekanism mot skadeinsekter. Dallrandet får insekterna att ramla av. Men aspen har även stora löv med korta bladskaft, topparna från rotskott. De har vid bladskivans bas två små skålformiga honungskörtlar, extraflorala nektarier, som lockar till sig myror. Även de hjälper till hålla aspen fri från skadeinsekter. Det är mot den bakgrunden som man förklarat de små bladens långa, tillplattade skaft som en evolutionär ersättning för dessa nektarier. Det finns också en svamp som angriper asplöv och äter upp hela bladmassan. Bara nerverna blir kvar. Resultatet blir genomskinliga löv.

Mustafa Akyol

Så har Mustafa Akyol, en av Turkiets tongivande debattörer, satt ner foten och tagit avstånd från kreationism och Adnan Oktar. Han har länge vacklat i frågan och i december svävade han fortfarande på målet. Han är fortsatt troende muslim. Akyol började som anhängare till Adnan Oktar. Här hans tal i Boston.

Om lycka


Eftersom alla strävar efter lyckan och vrider och vänder på handlingar och åsikter med utgångspunkt från frågan om de kan leda oss dit eller inte? Principen om största möjliga lycka leder alltså indirekt till uppfattningar om vad som är rätt och fel. Frågan är vad som väger tyngst? Moraliska egenskaper eller intellektuella? Få verkar kunna förena dom. Detta med anledning av läsning av Leo Tolstoys roman Krig och Fred, som granskar lycka / kärlek i alla dess former - förkrympta, förvridna såväl som blommande - och dess betydelse för alla och envar. Tolstoys slutsats? Att vi visserligen verkar gjorda för att sträva mot lycka - oemotståndligt dras till den med hjälp av fantasi, nyfikenhet och förundran - men saknar förmågan att förstå varandras motiv. Bilden visar Tolstoy med familj.

2009-06-01

Musikens ursprung


Musik väcker känslor. Kan driva oss till tårar, sång och dans, lycka, marscher mot fronten, vyssa oss till sömns. En del tror musiken kom före språket (t ex Darwin i Människans Härkomst). Flöjten nedanför är 32 000 år gammal, men det finns ett fynd av något som kan vara ett instrument, benbiten är sönderbruten och har bara två hål som en del hävdar kan ha gjorts av ett djur. Men benbiten är 53 000 år gammal. I så fall, om det nu är ett instrument, höll sig neanderthalarna med musik. För då fanns det inga homo sapiens i Europa. De som menar att musiken kom före språket pekar på likheter i vår och andra arters hjärnor. Ta t ex knölvalens hjärna. De kan förnya sin sång, lära sig av varandra. Och sävsångaren. Varför varierar hannen sin sång som oerhört som den gör? Och härmar alla andra möjliga arter? Jo, vi vet att om ungarna drabbas av t ex parasiter, så minskar direkt deras förmåga att lära sig härma. Så när honorna väljer hane så lyssnar de på hannarnas sång och hör direkt vilka som är friska.