2012-08-31

Montaignes förrymda tankehäst


På samma sätt som vi ser feta och fruktbara jordar myllra av tusentals vilda och onyttiga växter om de ligger för fäfot, jordar som vi måste tämja och utnyttja för bestämda grödor för att de ska göra sin plikt i vår tjänst. På samma sätt är det med själarna. Om man inte sysselsätter dem med ett bestämt ämne som tyglar och tuktar dem kastar de sig ostyrigt än hit än dit på fantasiernas fält. I det upphetsade tillståndet kan de frambringa vilka galenskaper och tokigheter som helst. En själ som saknar ett fast mål går vilse, ty att vara överallt är att vara ingenstans, heter det.


När jag nyligen drog mig tillbaka till min egendom, besluten att så gott jag kunde inte ägna mig åt annat än att tillbringa den korta tid jag har kvar av livet i lugn och avskildhet, tycktes det mig som om jag inte kunde göra min själ en större tjänst än att låta den vara helt sysslolös, sköta sig själv och stanna upp och vila i sig själv, något som jag hoppades att den hädanefter skulle ha lättare att göra eftersom den med tiden blivit tyngre och mognare. Men jag finner att den tvärtom beter sig som en förrymd häst och ger sig själv hundra gånger friare lopp än vad den förut brydde sig om andra och att den framföder åt mig så många chimärer och inbillade monster, de ena efter de andra, utan sammanhang och utan mening, att jag för att i lugn och ro begrunda deras fånighet och besynnerlighet har börjat föra bok över dem, med en förhoppning om att med tiden få själen att själv skämmas över dem.

2012-08-30

Ej ska med klagan det minnet firas

Det här med släkt är intressant. Sedan 20 år tillbaka bygger en släkting på nätet upp en släktdatabas. Hittills omfattar den 19 000 personer. Från 1700-talet till idag. Det ger det perspektiv.

2012-08-29

Dansk-norska byn Ede i Lockne, Jämtland 1613


  • Seborg Nn, levde änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; maken Helge Olofsson hade skjutits av svenskarna, då han inte ville svära dem trohetseden; änkan Ingers i Haga jordsdel om 1 tunna i gården var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Zeborigh, encke i Eedt; Ingier, enncke i Hagge).
  • Olof Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på gården; hade 7 bröder, varav 5 hade förbrutit sina andelar; 3 tunnor och ½ fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark och 3 ½ skilling; (Olluff Pederssen paa Eedt).
  • Östen Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade 1 tunna av jorden för sin del; (Esteen Pederssen ibidem; ingen landskyld upptagen).
  • Guttorm Jönsson, hade dragit till Sverige; 1 tunna kunde sås på jorden, som var pantsatt före fejden till Jon Nilsson i Bye för 23 ½ daler; gården var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Guttor Jensen i Engestad; Joenn Nielssen paa Bye).
  • Nils Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 tunna kunde sås på hans andel av gården, som var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; Niels Nielssenn ibidem).
  • Erik Olofsson, levde 1613; 2 tunnor kunde sås, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; Erich Oelsenn i Angsted). 
  • Här finns mer information. 

Frågor till slottsherren Montaigne


M: .... Jag kan inte föra bok över mitt liv med hjälp av mina handlingar, ödet placerar dem för lågt.
S: ... Vad menar du? Har du komplex för att du inte är Einstein eller vad då? Har du ingen familj? Inget jobb? Låter skitviktigt på något sätt. Ödet placerar dom för lågt. Vem inbillar du dig att du är?
M: ... Jag för bok över mitt liv med hjälp av mina tankar.
S: ... Humor har du i alla fall. Men vad säger fru och barn om det då? För bok över mitt liv med hjälp av mina tankar? Lever du helt i det blå?
M : ... Jag kände en som redovisade sitt liv enbart med hjälp av sin mages funktioner. I hans hem stod en rad pottor för de senaste sju åtta dagarna uppställda för begrundan. Detta studerade han och reflekterade över, alla andra ämnen stank för honom. Hos mig finner man, en smula snyggare presenterat, tankar, en gammal mans exkrementer om du så vill. Än hårda, än lösa, alltid osmälta.
S: ... Ironisk är du också. Varför ser du så här på saker och ting? Är det ålderdomen och det blodiga inbördeskriget som du håller upp som spegel? Speglar dig i? 
M: ... Var och en av oss lämnar sitt särskilda bidrag till samtidens förfall: somliga bidrar med svek, andra med orättfärdighet, gudlöshet, tyranni, girighet, grymhet efter vad de mäktar; de svagaste bidrar med dumhet, fåfänga, sysslolöshet och till dem hör jag.
S: ... OK
M: ... Det är en fördel för mig att det bedrövliga tillståndet i det här landet sammanfaller med min bedrövliga ålder och sjukdom.
S: ... Så det är därför du tänker lämna landet? Rida till Italien? Dö där borta? 
M: .... Mmm ... Trots att jag är okunnig och ointresserad är min närvaro till stor nytta för driften av min gård. Jag ägnar mig åt den, men motvilligt. Härhemma är det alltid något som går snett. Än den ena, än den andra familjens affärer får du på halsen. Du observerar allt på alltför nära håll; klarsynen blir en pina för dig själv, här som i så många andra fall. Jag undviker tillfällen att bli irriterad och vill inte veta om sånt som går galet, ändå stöter jag hela tiden på sådant härhemma som jag ogillar. En svärm av små plågor skadar oss mer än en enda våldsam, hur stor den än är.
S: ... Inte lätt att få klart besked av dig inte. Som att ta i en ål. Man måttar åt skallen men får tag i arschlet. Det sägs att Far din gjorde dig arvslös? I alla fall i sitt första testamente. Var det för att du inte gillar att sköta det du har för händer?
M: ...Vad min personliga läggning beträffar är jag inte särskilt road av att vare sig bygga, vilket påstås vara
så lockande, eller jaga eller sköta trädgårdar och inte heller road av lantlivets övriga nöjen. Folk som hör mig
tala om min oduglighet som lanthushållare och viskar i mitt öra att det där är en föraktfull inställning och som påstår att orsaken till att jag inte lär mig jordbrukets redskap, dess årstider och arbetsordning, inte vet hur mitt vin framställs och hur ympning går till, inte kan namn och utseende på örter och frukter, inte vet hur man tillreder maten som jag äter och inte vet namn och pris på de tyger som jag klär mig med är att jag har ett högre vetande inom mig – de irriterar mig till döds. Det är bara dumt: det vore mer enfaldigt än inbilskt. Jag skulle hellre vilja vara en god ryttare än en god logiker.
S: ... Det sägs att du är bra ryttare. Men det är väl inte så konstigt att folk tror att du går omkring med ett högre vetande inom dig när du säger sånt som att du registerar ditt liv med hjälp av dina tankar? Du får skylla dig själv. I mina öron låter det i alla fall som far din tyckte du var en jävla latmask?
M: ... Jag skulle önska att min far i stället för någon annan del av sitt arv hade fått mig att överta den lidelsefulla kärlek som han på sin ålderdom hyste till driften av sin egendom. Jag nöjer mig med att glädjas åt världen utan att engagera mig i den, och med att leva ett liv som åtminstone är ursäktligt och i alla fall inte är en börda för vare sig mig eller andra. På de arton år som jag har skött egendomen har jag inte orkat sätta mig in i vare sig ägardokumenten eller mina viktigaste affärer, som jag borde vara insatt i och ta mig an.
S: ... Har du inte någon som kan ta över förvaltningen då? Om nu det är vad du vill?
M: ... Just nu skulle jag önska att jag hittade en svärson som kunde pyssla om mig på min ålderdom och vyssja den till ro: i hans händer skulle jag lägga den fulla rätten att bestämma över min egendom och tillgodogöra sig den, så att han kunde förfara med den som jag gör och få samma utbyte av den som jag nu får, förutsatt att han kom med ett verkligt tacksamt hjärta och som en vän. Men herregud, vi lever i en värld där lojalitet är något okänt för våra egna barn .... Men anledningen till att jag reser till Italien är att jag inte kan förlika mig med den mordiska situationen i vårt land. Utövandet av dessa ohyggliga ondskefullheter
vittnar lika mycket om energi och själsstyrka som om förvillelse och laglöshet ...

2012-08-24

Järv, lo, varg, björn och kungsörn


Rennäringen ersätts för dokumenterad förekomst av järv, lo och varg och antalet föryngringar av respektive art inom samebyarnas betesområde. 

Samebyn ersätts för varje dokumenterad järv- och loföryngring med 200 000 kronor. Regelbunden förekomst av järv och lo ersätts med 70 000 kronor. Tillfällig förekomst ersätts med 35 000 kronor.
Föryngring av varg inom en samebys betesområde ersätts med 500 000 kronor. En vargföryngring ger större skador och vargen har ett högre "naturvårdsvärde" än järv och lo. Regelbunden förekomst av varg ersätts med 80 000 kronor. Tillfällig förekomst ersätts med 35 000 kronor.

För björn och kungsörn gäller en arealbaserad ersättning som utgår ifrån storleken på samebyns barmarksbete. Förekomst av björn ersätts med totalt 1,5 miljoner och örn med 1 miljon kronor.

Sametinget tar beslut om ersättning för rovdjursförekomst till samebyarna i juni månad varje år. I november månad tas beslut om resterande ersättning för förekomster som konstaterats, genom t.ex. DNA-prover, senare än juni månad. Hur samebyarna bestämmer sig att fördela ersättningen är samebyarnas inre angelägenhet. 
För några år sedan skjöts två vargar i Tossåsen och en flyttades till Örebro.

2012-08-06

Evolutionen på spårenEnastående. Så är astrobiologin igång igen. Under de kommande två åren ska Curiosity leta efter spår som tyder på att det en gång - för tre miljarder år sedan - fanns liv på Mars. Kommer att tänka på vad Edward O Wilson, en av vår tids tongivande biologer, skrev i sina memoarer. Han växte upp som baptist, men fick en chock i tonåren då han upptäckte att Bibeln inte nämnde inte ord om evolutionen. Så han tappade sin tro och ersatte den med att bli troende Darwinist. Ska bli intressant följa Curiositys öden och äventyr. Inte för att jag tror på några svar på frågan om liv på Mars, men vi kommer att lära känna Mars miljö på ett annat sätt än tidigare. Här NASAs hemsida om denne upptäcksresande ... Och här en video om hur man kommunicerar med Curiosity.  Det tar 14 minuter i vardera riktningen.

2012-08-04

Kulturrevolutionens långa skuggor

Economist pekar här på sammanhangen. Och amerikansk expert på kinesisk lag kommenterar skeendet här. Och den som inte tror att man i Kina kan låta en annan person än den dömda "hyras in" för att sitta av straffet kan läsa detta. I Kina är allt en fråga om pengar. Där äger 0.1% av landets befolkning 41% av Kinas samlade rikedom. I sanning proletariatets diktatur. Här. Inte undra på att allt fler superrika lämnar landet, oroliga för vad som komma skall.

Montaigne: så beskrev han sig själv

En tysk forskare, Hugo Frierich, har sammanställt porträttet:

..."Han är undersätsig, något som förargar honom eftersom det drar bort uppmärksamheten från hans breda panna, de vänliga ögonen, de välbehållna tänderna, det bruna skägget och den präktiga mustaschen, den friska hyn. Hans hår är grått och han är kal på hjässan. Har rör sig raskt och har kvicksilver i benen. Han behöver inga glasögon men vid starkt solljus dämpar han papprets lyster med en glasskiva. Han samtalar gärna, även under måltiderna, dock inte efter. Han hetsar lätt upp sig under samtal. Han äter hastigt och biter sig lätt i tungan. Han äter det som ställs fram på bordet men helst fisk. Han kan tänka sig att äta utan duk på bordet men ogärna utan servett. Han dricker rött och vitt vin, alltid blandat med vatten. Han kliar sig gärna, helst i öronen. Sover helst på hårda bristar, gärna ensam. Drömmer sällan.

Drar sig i sängen på mornarna och äter hellre sent än tidigt. Kan inte tänka sig att älska på morgonen, inte heller stående, beklagar sig över sin lilla och olydiga kuk. Har silkesstrumpor på benen, sommar som vinter, men föredrar vinterkyla framför sommarhettan. Bekymrar sig om sin matsmältning och pratar gärna om den. I ungdomen var han lat, senare äregirig, till sist slapp. På gamla dagar övar han sig i utsvävningar för att inte glömma sin kropp. Han verkar ömsintare mot husdjuren än mot hustru och barn. Han gruffar ofta med tjänstefolket men glömmer snabbt alla oförrätter. Han härleder de flesta av sina goda egenskaper från sina svagheter.

2012-08-03

Liv på Mars?


         

Om de lyckas med denna operation - nog är de mer än de flesta värda ett Nobelpris? Bakgrund och sammanhang ges i nedanstående PBS-dokumentär.

En politikers toalettstudier

Under en tågresa till Paris skrev August Strindberg brev till en kompis. Han hade studerat toaletter: ... - Den mest glänsande uppfinningen träffade jag i Hamburg. Där träckade man i något som liknande en soppskål och när man tittade sig om så var där ingenting att se, oaktat man kunde svära på att man nedlagt ett par meter. Skålen var så fin efter förrättningen att man kunnat äta äkta sköldpaddssoppa ur den. Dock det hördes intet vattenskvalp såsom i Stralsund där fjölen gav efter när man satt sig och ett strömmande vatten började gå. Det var ett fullständigt trolleri. 


Av någon anledning kommer jag att tänka på detta brev då jag i bladet läser om Annie Lövs nervtrassel:   
– Jag är både frustrerad, arg och besviken att man inte följer riktlinjer oavsett om det handlar om upphandling eller skatteregler, säger hon. 

2012-08-02

Ja till kärnkraft

Det är bara att hoppas på en blocköverskridande energiöverenskommelse. Här DNs ledare och här Vattenfalls inlaga. Det brinner inte precis i knutarna även om frågan är central för samhällsutveckling, industri och forskning. -"Att uppföra och ta en ny reaktor i drift är en lång process med prövning i flera steg. Det krävs tillstånd av regeringen och mark- och miljödomstolen. Hela processen kommer att ta 10-15 år, från att vi fått in ansökan till dess att en eventuell reaktor kan tas i drift, säger Lennart Carlsson, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Och här finns bakgrundsmaterial. Naturligtvis ylar vargarna. Högt

2012-08-01

Ätliga örter i naturen

Jäkla trevlig hemsida med diverse information om mycket. Här.