2007-11-19

Ikonens egyptiska bakgrund I


En ikon är en helig avbildning inom den ortodoxa kyrkan, vanligtvis i form av en på trä målad bild. Ofta framställs Madonnan med Jesusbarnet. I hemmen sitter ofta familjeikoner i ett speciellt hörn, ett "fönster mot himlen" eller "vackra hörnet", tillsammans med en brinnande lampa. Ikonen uppvisar en stiliserad konvention vad gäller komposition och hållning.

Traditionen har sina rötter i kristet måleri från 300-talet, i synnerhet i de målningar som förekommer i katakomber i Egypten. Bilden kommer från Fayoum, ett 10-tal mil söder om Kairo. Ökensand och hetta är utmärkta konserveringsmedel. På många av dessa målningar håller de kristna det egyptiska korset, ankh.

Vilket skojeri har vi inte utsatts för i skolan? Symbolen införlivades av den romerske kejsaren Konstantin kring 300 eft Kr. Många s.k. kristna pilgrimer som dog under sina färder begravdes under ett taukors, en symbol som hämtats från ickekristna religioner. Taukort ser ut som ett T, och det kom kom från dyrkan av den akkadiske guden Tammuz, som sumererna kallade Dumuzi.

Kejsar Konstantin införlivade symbolen i den kristna läran för att ena de kristna, och satte en kristen prägel på korset genom att påsto att han ( vad annars ) i en syn ( grattis ) från Gud sett tecknet i himlen varmed de kristna skulle segra i striden. Man blir trött av att läsa sånt här, eller hur? Svindleri är ordet.

Ikonens egyptiska bakgrund II

Ikonbilden, för de flesta av oss förknippad med Ryssland, har en egyptisk bakgrund.

Bilden visar en sarkofag från Saqqarah, 253 - 268 eft Kr. "Kristna" ( tron bestod av en salig blandning av alla möjliga och omöjliga gudar och gudinnor ) lät sig begravas i faraoliknande sarkofager. Men istället för att avbilda sitt ansikte med en guldmask ( typ Tutankhamun ), täckte dom ansiktsdelen av kistan av ett porträtt. Det blev grunden till ikonbilden.

2007-11-18

Shahhat: en egyptier

Richard Critchfield var en amerikansk som journalist som rapporterade från olika delar av världen, bl a Vietnam redan på 1950-talet. Men fr a ägnade han sig åt att åka runt i Tredje Världen och skriva om bönder.

I slutet på 1970-talet var han i Egypten. Richard umgicks med bönder på bönders vis. Dvs han jobbade ihop med dom, söp och slogs om så behövdes. Resultatet blev ganska annorlunda böcker. Det gäller inte minst hans bok om den egyptiske bonden Shahhat. En slags bondevärsting som först och främst var en arbetskarl och slet med jorden året runt, men som inte heller var den som spottade i glaset, slogs så det stod härliga till, haschade och horade.

Den här recentionen är typisk. Å ena sidan tas avstånd från boken för att den har rasistiska undertoner, å andra sidan hyllas den för sin "rika och mångfacetterade" skildring av den egyptiska bondekulturen. Jag håller inte med. Det ena hänger ihop med det andra. Shahhat fattigdom, förtryck och bottenlösa vidskepelse hänger som ler och långhalm ihop med hans supande, haschande, drömmande. Allt som Shahhat råkar ut för, och det är inte småsaker, botas med enorma doser av vidskepelse. vare sig han drabbas av fylldille, hasch-hallucinationer eller springer hos horor.

En sak undrar jag. När Åsa Seierstad skrev boken om "Bokhandlaren I Kabul" blev det ett herrans liv. De afghaner som skildrades fick fly för att inte dödas av sin släkt.

Shahhats släkt då? Boken är full med fotografier både på honom och övrig släkt. Hur har den familjen och släkten kunnat rädda sitt anseende? För boken har sålts bra i Egypten? Det skulle jag vilja veta.

Det är jobbig bok. De byseder som härskade 1978 är uråldriga. Så genomförs en t ex en rituell våldtäkt mitt på bygatan för att hindra en kvinna från att gifta sig med den hon vill. Det skakar även Shahhat. Men såna inslag ryms i den förislamska traditionen.

2007-11-16

Vietnam War Novel Wins National Book Award

Det var tippat att han skulle få priset. Men eftersom han är i Iraq fick frun ta emot priset.

It’s a powerful story about the American experience in Vietnam, with unsettling echoes of the current American experience in Iraq. It is a story about bad intelligence and military screw-ups and people who have lost their way, a story like so many of Mr. Johnson’s earlier novels, about Americans in purgatory, waiting impatiently, even expectantly, for the coming apocalypse.

2007-11-14

Korsets egyptiska bakgrund I

Så här såg det. Den fornegyptiska symbolen för liv och lycka. Några tusen år senare tog dom kristan över symbolen och förvandlade den til ett kors.

Korsets egyptiska bakgrund II

Ancient Egyptian hieroglyph signifying "life," a cross surmounted by a loop. It is found in ancient tomb inscriptions, including those of the king Tutankhamen, and gods and pharaohs are often depicted holding it. The ankh forms part of hieroglyphs for such concepts as health and happiness. The form of the symbol suggests perhaps a sandal strap as its original meaning, though it has been seen as representing a magical knot. As a cross, it has been extensively used in the symbolism of the Coptic Christian church, skriver Encyclopaedia Britannica.

Sacred to the ancient Egyptians, and often used as an amulet. In Egyptian hieroglyphics this symbol stands for life or living, and forms part of the Egyptian words such as 'health' and 'happiness'.

Linked with Egyptian gods and goddesses, such as Isis (eternal mother and High Priestess) and Osiris, most gods would appear to have possessed the ankh, to symbolise life and immortality, and it is thus often referred to as the Key of Life, or even the cross of life, because of its creative power. The loop of the ankh is considered to be the feminine, whilst the T shape is considered to be the masculine. Together, these symbols reflect a continued existence.

Many illustrations of Egyptian gods show them wearing or carrying ankhs as an amulet to signify their immortality. Combining the eternal with the physical, this symbol being both male and female, is worn by both sexes as an amulet.

Kings were given an amulet of an ankh by birthright. An amulet of an ankh was given to all those who died, who, after their Day of judgement, were found righteous.

To some, the ankh signifies the Sun rising over the horizon, and thus regeneration, regrowth and renewal, whilst to others it resembles the human being, with arms extended, the loop representative of the head. It is, interestingly, also the plan used by many churches and cathedrals rather than the standard crucifix.

2007-11-12

Treeninghetens egyptiska ursprung

Treenighetsläran kallas läran om kristendomens gudsföreställning. Enligt den är Gud en enda, men samtidigt tre personer — Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den uppstod några hundra år efter Jesu död.

I det forntida Egyptien fanns denna treeinighet årtusenden dessförinnan. Dom kristna tog helt enkelt över klabbet. Med den väsentliga skillnaden att i det forntida Egypten handlade det om något begripligare: mamma, pappa, barn och inget annat. Isis, Orsiris och Horus. Inte nog med det. Med Horus fick vi en av de första stora älskade hämndlystna hjältarna. Odysseus blev en variant på temat.

Inte särskilt mycket är nytt under solen.

Hörde idag om en teolog som skulle prästvigas. Så fick han ett infall att läsa egyptologi dessförinnan. Varför vet jag inte. Ska fråga honom vid tillfälle. I alla fall så är resultatet intressant. Efter att ha studerat Egyptens religionshistoria beslöt sig för att hoppa av sin prästvigning!!! Egyptologin gav honom insikt om att allt inte stod rätt till med kristendomen.

Intressant.

2007-11-06

3 880 år gamla fåglar

En med rätta berömd bild. 3 880 år gammal. I bakgrunden ett akacieträd med kraftig stam, grenar och vad som en gång var gula blomklasar. Fåglarna är lätta att känna igen: nilgås, stjärtand, törnskata, härfågel och en sädesärla.

Muta sig fri från Yttersta Domen?

..."Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna" ...

Så står det i Johannes Uppenbarelsebok. Den har en intressant historia. Ingen annan kristen bok har så djupt påverkat vår historiesyn. De tidiga kyrkofäderna betraktade den däremot med djup misstro.

Under 300-talet argumenterade Johannes Chrysostomos och andra biskopar mot att den skulle höra till Nya Testamentet, fr a för att var obegriplig, svårtolkad och kunde användas hur som helst.

I Syrien avvisas den av prästerna för att sekter älskade den. På 800-talet inkluderades den i alla fall tillsammans med Petri uppenbarelse av Patriarken av Konstantinopel, Nikoforos Stikometri, och till slut inkluderades den i den accepterade kanonförteckningen. Hur det gick till är lärorikt.

Prästerna var djupt oense. Kunde inte ens enas om omröstning. Utan beslöt att Gud skulle få bestämma. En massa böcker kastades därför huller om buller in i ett rum och dörren låstes. Morgonen därpå låstes dörren upp och se - alla böcker låg snyggt och prydligt travade. Och överst låg Johannes Uppenbarelse! Gud hade gett besked. Boken skulle accepteras!

Det är fortfarande den enda nytestamentliga bok som inte är godkänd av den östortodoxa kyrkan.

Om yttersta domen kan sägas mycket. Men jag har aldrig sett eller hört något med anknytning till kristendom, som handlar om att man kan muta sig fri från den Yttersta Domen.

Det är däremot ett känt tema på fornegyptiska papyrusrullar. Här ovan ses gudinnan Maat sitta och svänga en liten vikt hit och dit, som det passar henne, medan man väger en människas hjärta mot sanningens fjäder. Rättvisan sätts därmed ur spel. Av gudarna själva. Vilken sens moral. Kan något liknande hända på den kristna Yttersta Domen?

Howard Carter 1922

Så här såg det ut då Howard Carter, den arkeolog som till slut fann Tutankhamuns grav, undersökte mumien efter att ha låtit sina grävare ta sig ner flera meter genom sand och sten. Den fraktades sen till Kairo och låg där på museum. Under andra världskriget, då britter slogs mot tyskar i öknen, var bevakningen dålig och delar av mumien stals.

Här finns en fascinerande samling svart-vita foton av vad Carter upptäckte när de tog sin i graven. Och här en 9-minuters BBC-presentation av Tutankhamun.

Mumier har alltid ansetts värdefulla. Medicinskt, konstnärligt och magiskt. Medicinskt = antogs besitta krafter som kunde bota det mesta. Konstnärligt = man blandade upp mumier med akvarellfärger. Magiskt = ända in på 1960-talet kunde barnlösa egyptiska kvinnor muta sig ner i faraonernas gravkammare för att där i närheten av mumier få del av de magiska krafter som kunde göra dom gravida.

Kent Weeks, en av världens främsta egyptologer, fortfarande verksam, berättar i sin senaste bok om hur han än idag i Luxor erbjuds att köpa intakta mumier. Så gravplundrarna är fortfarande verksamma. Och den svarta marknaden blomstrar. Egypten är ett av världens mest korrupta länder. Allt har ett pris.

2007-11-02

Herr och Fru Schenkel - Clase


Till slottsmiddagen för Bulgariens president kom bl a herr och fru Andrew Schenkel. Han är företagskonsult och professor vid Handelshögskolan. Här finns hans CV. För att inte halka ner bland samhällets olycksbarn så skatteplanerar Herrn och Frun.

Under 2002-2005 tjänade makarna Schenkel - Clase sammanlagt 4 923 387 kronor .... Efter avdrag. ( Undrar vad de tjänade innan avdragen? Och vad de gjort avdrag för? ) I alla fall så äger de ett fritidshus och lät renovera vinden, rev några mellanväggar och vinterisolerade huset. Nu är hon ledsen för att det gjordes svart:

- Jag är naturligtvis väldigt ledsen och de fel som har gjorts måste rättas till. Nu är det så att min man är i USA så vi behöver sitta ner och gå igenom detta. Det är egentligen det jag kan säga nu, säger Nicola Clase om de svarta pengarna och tillägger med obeskrivlig hög moderat svansföring:

...I min familj tar vi gemensamt ansvar oavsett om det är något bra eller dåilgt.

PS De som skatteplanerar, fuskar med svartjobb etc undanhåller samhället c:a 133 miljarder. Här finns detaljerna.

Tänk om kvällstidningarna kunde gå igenom kretsen kring Reinfeldt och kolla hur många av dom som ägnat sig liknande verksamhet?