2008-06-29

TaubeRönnerdahl är gammal men han valsar ändå.
Rönnerdahl har sorger och gott om bekymmer.
Sällan får han rasta, han får slita för två.

Hur han klarar livet kan ingen förstå -
Ingen utom tärnan i viken, hon som dök,
och ekorren och finken och vårens första gök.
Och blommorna, de blommor som redan slagit ut
på ängen ...

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

2008-06-21

Hackspettar gillar ben!


Om jag inte fått sett foto på saken skulle jag nog undra. Men efter telefonrapport om hackspett med ungar som hackat hål i ett större koben - och som sedan matar ungarna sina med märgen - så är alla tvivel bortblåsta. Vad kan inte ske i Vår Herres Hage?

2008-06-14

5 000-årig moderskult


Den älsta statyn över moderskult. Den visar Isis och Osiris. Från Egypten. Över 5 000 år gammal. Kulten var spridd runt Medelhavet och den tidiga kristenheten tog över den för att rekrytera anhängare. Den omformades sen till bilder av Junfru Maria och Jesusbarnet. Vad har inte denna staty sett? Tänk om den kunde tala ...

Jungfru Maria-kulten lever


I Lourdes i sydfrankrike lever Maria-kulten. Hit reser årligen mer än 7 miljoner troende kristna. Kristenhetens största vallfartsort. Varje kväll i Loourdes samlas troende för att sjungande marschera. De tror att Maria uppenbarat sig här. För över 150 år sen, i en grotta. För en utfattig mjölnarflicka som drev djur på bete. Sägnen säger att det sprang upp en källa där hon mötte Maria. Bönderna i trakten menar att det alltid legat en källa på platsen som låtit djuren dricka ur. Överallt säljs Mariastatyetter. Överallt står folk på knä och ber. Det verkar inte ha hänt så mycket vad gäller folks beteende inför det övernaturliga. De första mamma - barnstatyetterna gjordes för 5 000 år sen i Egypten. Det säger en del om våra psyken.

Undren i Lourdes


Bernadette dog 1925. Så här ser hon ut idag. Till Lourdes i sydfrankrike vallfärdar 7 miljoner kristna / år. Hundratals hävdar sen att mirakulöst botats. En vetenskaplig kommitté granskar alla fall, avfärdas alla. "Tillfrisknandet" går att förklara. En människa kan så leva sig in i sin sjukroll att hon tror sig vara sjuk fast hon inte är det. En stark emotionell upplevelse kan sedan ge henne tillåtelse att rädda ansiketet, dvs "tillfriskna". Det senaste av kyrkan godkända "miraklet", en MS-sjuk man som hörde en röst som sade "ställ dig upp" och gjorde så efter att ha varit sängliggande i åratal, avfärdades som medicinskt förklarbar av medicinska kommitén. Men prästerna behövde ett mirakel av propagandaskäl och eftersom de alltid har sista ordet gick de emot sitt vetenskapliga råd. Man kan undra vad man ska med en vetenskaplig kommitté till om man struntar i dess bedömningar? Mjölnardottern Bernadette, som för 150 år sedan hävdade att hon mötte Jungru Maria, dog 1925 och ligger idag som Askungen i en glaskista. Katolska läkare som undersökt kroppen menar att en del av det mirakulösa med denna kvinna är att hennes kropp inte förmultnat. Sedan döden 1925. Dessutom ska hon lukta gott?!? Fan tro´t ... Dom har väl gjort med henne som med Lenin. Stoppat upp och ställt ut henne.

2008-06-08

3 - Miraklet


Ingen annan krigsledare - Churchill, Roosevelt, Stalin - var så involverad i krigsplanering som Hitler. Allt skulle gå genom honom. Miraklet skulle ske. De allierade skulle misslyckas med att invadera Frankrike, förena sig med Tyskland i kampen mot bolsjevismen. Messerschmidt och von Barun arbetade på den nya tyska supervapnet som skulle slå it London. Drömmen var att till Hitlers födelsedag sätta in 1 500 V-1:or i ett massivt tiodagars anfall mot London. Göring hade dessutom utlovat jetplan, Me262. Ett 50-tal avfyringsramper fanns utspridda kring Pas de Calais. Först 12:e juni kunde 10 V-1:or avfyras. Fyra kraschade i starten; fem nådde London och orsakade ingen större skada.