2016-05-30

Underklassen

"Lyxfällan" skildrar nästan genomgående vårdbiträden, lastbilschaufförer, mobilfrossande ungdomar som försöker konsumera bort tristessen i Perstorp, Åkersberga, Gottröra. Socialporr som via klickjagande medier får spridning långt utanför tv-kanalen, ett legitimt frossande i underklassens personliga tragedier.
Budskapet i "Lyxfällan" är egentligen förbluffande enkelt. Sluta röka och gå på krogen. Börja laga storkok hemma. Ta hand om era barn. Sälj era skitdrömmar på loppis.

I senkapitalismens och postmodernismens skymningstid är "Lyxfällan" en märklig form av massunderhållning. Alla, överallt, hela tiden, skriker åt dig att konsumera. Du kan ägna en guldkantad karriär inom politiken eller finansvärlden åt att låna pengar som aldrig går att betala tillbaka. De senaste årens bisarra minusräntor avspeglar ett samhälle där människors vilja att köpa nu och betala senare inte är ett problem utan en tillgång, en outtömlig naturresurs, bränslet i en hackande konjunkturmotor. Här

2016-05-29

Debatten om nazism

Det första världskriget mobiliserade 65 miljoner. 8 miljoner dödades, 21 miljoner skadades. Imperier föll som korthus, politiker lovade krigströtta och hungrande rösträtt och ett aldrig tidigare skådat rättvist samhälle. En ny tid, en ny människa och ett nytt samhälle. Epoken efter första världskriget har beskrivits som ett "laboratorium ovanpå en väldig kyrkogård". 
USA skulle göra världen demokratisk. Lenin skapa ett samhälle utan förtryckare. Hitler en arisk krigarras som skulle rena världen från all ondska. 
Av dessa tre ideologier - liberalism, kommunism och fascism - blev fascismen den första att kollapsa ( 1945 ), 44 år senare följd av kommunismen ( 1989 ).  
Efter 1945 återuppstod den parlamentariska demokratin, anti-parlamentariska raseriet lade sig liksom motviljan mot den europeiska partipolitikens oförmåga att hantera ekonomiska och sociala problem som massarbetslöshet, korruption, inflation och partiegoism. Återuppbyggnaden av det raserade Europa skapade en ekonomisk guldålder. EU såg dagens ljus. 
Idag hotas EU och den parlamentariska demokratin av samma problem som efter första världskriget. Vi ser populism och en ny höger fylla åsiktsgapet mellan Europas traditionella vänster- och högerpartier. Slagskuggor från Ryssland och Turkiet faller in över östeuropa. Ryssland spelar återigen rollen av reaktionens högborg. 
Dagens EU är svagt och splittrat. Kommer det att hålla ihop? I så fall på vilka villkor? Och i vilket syfte? Allt fler EU-medborgare röstar -i land efter land - bort invandrarvänliga politiker. 
Nazismen uppstod inte i Tyskland på 1930-talet och försvann inte heller efter 1945. Dess normer och värderingar sitter djupare än så. Vi har en tendens att se oss själva som skapelsens krona, Beundrar t ex de som slår sig fram och föraktar de som förlorar. Och urgamla fördomar, värderingar och normer om invandrare är levande inom och omkring oss. 
Inte är vi fria från nazistiska värderingar bara för att vi tar avstånd från och känner avsky för gaskamrarna? Vi befinner oss inte i någon nazistisk situation - gatorna terroriseras inte av beväpnade grupper - men vi praktiserar mycket av nazismens normer och värderingar. Och anti-parlamentarismen breder åter ut sig liksom motviljan mot EU och den europeiska partipolitikens oförmåga att hantera EUs enorma ekonomiska och sociala problem.  

2016-05-28

Den globala kapprustningenLärdomarna från kalla kriget – fr a från Berlin och Kuba - har glömts bort av nya generationer makthavare. Dagens potentiella krigshärdar är Krim, Ukraina, Syrien, Palestina, Kashmir och sydkinesiska sjön. 

För den oinvigde låter det bra att USAs, Rysslands och Kinas militär industriella komplex nu förser sina kärnvapen med nya, mindre och mer precisa stridsspetsar. Men de blir då också lättare att använda och svårare att kontrollera. Hot, politiska utspel mellan öst och väst inbjuder till farliga missförstånd. Bristen på internationella avtal - USA och Ryssland har 90% av världens totala kärnvapen - gör den nu pågående kapprustningen extremt farlig. Utplacerandet av kärnvapen i Rumänien är ett tydligt exempel. Och det s k Budapestprotokollet från 1994 anses inte längre gälla. Och ”Global Zero” talar ingen högt om. 

2016-05-26

Deppad

Tornseglarna samlar skrikande material till sina hoprafsade bon under flygturer. Tar allt ur luften! Vilken tillflykt? Att vara gömd och osedd är känslan. En hemlig vrå som gömmer lik som nedmyllats och sen täckts med vackra ord, gömts under blomster och kransar. Som en gravkulle som planteras, vattnas och klipps. 

2016-05-23

1989


1989 föll Berlinmuren och med den östeuropas kommunistdiktaturer. Samma år spreds Reagans, Thatchers och Chicagoskolans ekonomiska, neo-liberala idéer över världen. 
Sedan 1989 har väst- och östeuropa förändrats - och försvagats. Dagens EU är svagt och splittrat. Kommer det att hålla ihop? På vilka villkor? Och i vilket syfte? Allt fler EU-medborgare röstar bort invandrarvänliga politiker. Österrike klarade sig med en hårsmån från en högerextrem president. 
Ju äldre man blir dessto mer tid får man att fundera. Innan sprang man som alla andra runt i ekorrhjulet. Det bästa är att fundera i sällskap med en motsägelsefull person som för det mesta tycker helt annorlunda än en själv. Som den där Michel de Montaigne som genomlevde åtta inbördeskrig, strebern som gjorde vad han kunde för att komma sig fram och upp, gick i landsflykt övertygad om att han skulle dö, blev hemkallad för att utnämnas till borgmästare i Bordeaux, ambassadör, fredförhandlare mellan stridande religiösa extremister. 
Mot slutet av sitt liv - efter att ha misslyckats med att uppnå vad han trodde på - tog han sin tillflykt till böckernas värld. Han hittade den geografiska punkt varifrån han försökte - men misslyckades som alla vi andra - att överblicka det korta liv han var på väg att lämna bakom sig. 
Från min egen geografiska utkikspunkt är det 12 km till närmsta granne. Och inte heller jag stiger längre upp på höga hästar. 

   

2016-05-22

Katastrof

Svetlna Aleksijevitj, som fick Nobelpris i litteratur 2015, berättar i sina böcker om om oss, om de vi är eller kunnat bli? Känslors historia, uppkomna under den ena katastrofen efter den andra. De lidande människornas känslorepertoar. Inte minst om kärlek, förtvivlad kärlek till de nära, barnen vi miste, makan eller maken, föräldrarna eller släktingarna.
Aleksijevitj har mött dem. De som upplevde andra världskriget som barn ( detta krig pågick enligt Ryssland 1941 - 45, åren 1939 - 1941 talas inte högt om ). Följt av Tjernobylkatastrofen,  kriget i Afghanistan och Sovjetkommunismens fall. Allt katastrofer. Ingen gick igenom oskadd, ingen blev densamma.

Varför detta nu? Vi genomlever själva nu en era av otrygghet, mer eller mindre permanent ekonomisk EU-kris sedan 2008, och total frånvaro av status quo. Min svenska världsbild sprack redan på 1960- och 70-talen då jag började resa på allvar. Det vi får hoppas på framöver är några framstående konservativa ledare, som har förmågan att vinna tillräckligt många röster för att kunna dämma upp den högerextrema, populistiska våg som nu slår in över USA och Europa. Merkel finns på plats men behöver nu en skyddsängel.

Trumps mexikanska mur har sin östeuropeiska motsvarighet. 

2016-05-21

Hemsöborna

Vet inte hur många gånger jag har läst Strindbergs bok? Exemplaret är fyllt av understrykningar och kommentarer. Varje läsning bjuder på något nytt.
Den här gången vad holländskt genremåleri från 1600-talet betydde som inspirationskälla för honom! Som ung gick Strindberg på Nationalmuseum och tittade extra på den holländska avdelningen. Han gillade realismen, hantverket men förvånades över att tavlorna hyllades av borgerliga kritiker! För de skildrade ju scener som borgerligheten ansåg "smutsiga"? Det är fr a bröllopskapitlet i Hemsöborna som inspirerades av det holländska genremåleriet. Folklivsscener. Men inte de idylliska!
En annan infallsvinkel på Hemsöborna är samtidens skärgårdsskildringar. T ex Gustav af Geijerstams novell "Ute i skären". Den kom tre år före Strindbergs Hemsöborna. Strindberg var övertygad om att Geijerstam hade knyckt skärgårdsupplägget efter gemensamma samtal och fyllkalas. Så nu skulle Strindberg slå Geijerstam ur brädet genom grov humor och frän realism. Geijerstams skärgårdsfolk var tunga och allvarliga.
Carlsson i Hemsöborna är en helt unik figur i Strindbergs produktion. Livlig, slug, driftig. Mannen som varit smed, jobbat i jordbruk, prövat stalltjänst, stått i handel, varit trädgårdsdräng, järnvägsarbetare, tegelslagare, kolportör och som dessutom enligt illvilliga rykten på Hemsö, körts bort från tre arbetsplatser och dessutom varit stämd till tings för slagsmål. Alltså - en äventyrare! En uppkomling som hänsynslöst slog sig fram till att ta över gården på Hemsö. Strindberg arbetade med tre olika inledningar till boken. Men det gemensamma var att ge Carlsson lite stuk av övermänniska.
Strindbergs brev från hösten 1887 - då Hemsöborna skrevs - är omtumlande läsning. Det är en gåta att karln överhuvudtaget kunde skriva? Han satt nere i Lindau i Schweitz efter att ha gått i landsflykt efter tryckfrihetsåtalet om Giftas. Låg i uppslitande skilsmässa, ekonomin var totalt under isen, han gick på horhus, mätte sin penis, skröt över hur brutalt han behandlade sin "otrogna" hustru, bråkade oupphörligt med Bonniers förlag som både censurerade hans böcker och vägrade ge ut några nya som handlade om honom själv, ämnen som kvinnor eller religion eller vänner eller fiender.
Syftet med Hemsöborna, menade Strindberg. var nu att skriva sig "populär" och "omtyckt" igen. Och få in pengar så han kunde betala av alla skulder och lösa ut fru och barn från det hotell där de bodde. Inte undra på att Carlsson skildras som en äventyrare. "Ändå skrev jag boken med döden i hjärtat" skrev Strindberg i ett brev till Brandes.

2016-05-17

Grexit?

Brexit hör vi talas om. Men Grexit? Greklands uttåg ur EU?
Samma argument i båda länderna. Strategin är tydlig. Både vänster och högerextremister poserar som demokrater. Något de i regel föraktar. Men de hissar segel i vad de uppfattar som medvind. Parlamentarism är - och har alltid varit - en vagel i ögat på dessa grupper. 
Enligt dem är EU inte - och kan heller aldrig bli - en demokrati. 
I stället utgör EU enligt dessa "demokrater" det mest gästvänliga systemet i hela den utvecklade världen för kupongklippare, aktiespekulanter, monopolföretag, skattesmitare och organiserad brottslighet. I vänsterns / extremhögerns värld är gränsen hårfin mellan marknadsekonomi och kriminalitet. Dessa "demokrater" ska nu riva masken av EU, avslöja EU så vi vilsegågna får vandrar in i den rätta fållan.  
Enligt grekiska vänster / högergrupper är EU på väg att krossa Grekland som nation - inte hjälpa landet ur en genomkorrupt ekonomi. Greklands lagstiftande församling upplever vänster / höger som så svag att den varken kan stifta lagar eller kontrollera den grekiska statsförvaltningen. 
Arbetarnas strejkrätt ställs mot arbetsgivarens rätt att fritt göra affärer. Greklands centralbank. menar de, binds genom EU-avtal att gynna deflation och stagnation. Statligt grekiskt stöd till drabbade branscher är förbjudet. Denna åtstramningspolitik är inskrivet i EU-fördraget som något icke förhandlingsbart. Ekonomiska principer i Thatcher-anda. Den politik som Greklands vänster / högerextremister vill genomföra strider alltså mot EU: s lagstiftning. Ytterligare ett skäl - enligt deras sätt att se - till att lämna EU. 

2016-05-15

BrexitDet talas ibland om politisk paranoia som det enklaste sättet att nå breda lager av väljare. Nu 23 juni väljer brittiska folket mellan EU eller icke EU.
Med tanke på hur litet svenska folket vet om EU, så undrar man hur mycket eller lite engelsmännen vet? Det är samma vattendelare där som i övriga Europa och USA - invandrarfrågan.
Turkiets härskare Erdogan höll igår ett tal där han karaktäriserade Europa som den världsdel där man bryr sig mer om utrotningshotade djur och sexuellt avvikande minoriteter än människor på flykt undan krig, människor som förlorat allt.
Dessa flyktingar utgör det främsta politiska tillhygget och får England att lämna EU. Den främste brittiske talesmannen för utträde är Boris Johnson. Detta levererade han igår. Här.
Napoleon och Hitler försökte skapa en europeisk superstat och som vi vet slutade det tragiskt. EU ser Johnson bara som ett försök att göra samma sak. Men det som i grunden skiljer vår tids EU-projekt är att det inte finns någon underliggande folklig lojalitet till Europatanken. Det finns enligt Johnson ingen enskild myndighet som någon vare sig kan respektera eller förstå. Det skapar ett massivt demokratiskt underskott. 
Italienarna, fortsätter Johnson, var stora biltillverkare. Nu ligger deras bilindustri i spillror, har förstörts av euron, precis som det var tänkt av tyskarna. Att England lämnar EU är en chans för det brittiska folket att återigen - i Churchills anda - bli Europas hjältar och bli det sunda förnuftets röst. Allt för att stoppa EU som enligt Boris Johnson har spunnit utom kontroll.

2016-05-13

Trump till presidentValdeltagandet i USA är lågt. Här finns statistiken från 1828 - 2012. Soffliggarna utgör - i alla fall sedan 1960 talet - mellan 40 - 50% av valmanskåren.
Ronald Reagans "jordskredsseger" vilade på 32% av väljarnas röster och Bill Clinton på 22%.
Vad kan då få soffliggarna att stiga upp och rösta?
Naturligtvis Donald Trump, denne folkhemske auktoritäre ledare som flörtar med alla tänkbara stereotyper - inte minst rasistiska, det utbredda hatet mot skattemyndigheter och politiker, övertygelsen att det finns mycket enkla svar på de allra mest komplicerade frågor.
Stäng landets gränser, deportera invandrare, stäng ute muslimer, brännmärk den förhatliga liberala pressen, slå meningsmotståndare på käften, ta hem alla utländska amerikanska storföretag från utlandet. Inte att förglömma vad Trumps supportrar själva tycker. Som hans butler som på sin Facebooksida bl a skrivit att USAs militär borde skjuta Obama. Sånt går hem.
Det spelar ingen roll att Trumps kampanjmakare tar avstånd från butlerns yttranden. Butlern säger vad Trumps folkhemske supportrar tänker. Så ser de lågutbildades världsbild ut.
Så denna gång kommer de att resa sig upp upp ur sofforna, göra sig omaket med att registrera sig, därmed öka valdeltagandet och bädda för Donald Trump som USAs nästa president.
Som man bäddar får man ligga.  

2016-05-12

KlimatförändringHarry Martinsson häpnade när han rörde sig i skog och mark. Han tyckte sig stå på gränsen av det mänskliga och titta in i en annan värld. Han ansåg som de flesta att ögat var vår största gåva. De kunde ge dagar och ting en annan innebörd. Bota hemlösheten. Se naturen åt naturen. Det närmaste jag kommit religiösa upplevelser är de gånger jag dykt på Australiens Stora Barriärrev. Den värld man där möter - hundratusentals arter, mer än 600 olika koralltyper - ger känslan av att bli sedd tillbaka. Fråga mig inte varför. Har inga svar.

2016-05-09

Rasism

Människan må kanske ursäktas för att hon känner viss stolthet - hybris - över att ha nått "högst" av alla organiska varelser. Även om hon inte gjort det av egen kraft? Och det faktum att hon "höjt" sig till denna "nivå" - och långt ifrån att från början ha placerats där - kan kanske ge oss hopp om en bättre framtid? Men det här är inte platsen för förhoppningar eller farhågor, bara för "sanningen" så långt som vårt förnuft tillåter oss att upptäcka den? Vi måste erkänna att människan med alla sina ädla egenskaper, sin medkänsla även för de mest eländiga, sin vilja att trots allt försöka göra gott inte bara för sina medmänniskor utan även för de lägsta levande varelser - som t ex insekter och kräldjur, sitt gudalika intellekt som trängt in i solsystemets och molekylernas rörelser och byggnad, ja alla dessa upphöjda egenskaper bär - i sin kroppliga och mentala gestalt - ännu outplånliga spår av sitt låga ursprung. Se rasismen som ett exempel.

2016-05-07

På spaning

Vad Erdogan eftersträvar är en stark stat utan inflytande av den s k ”kemalismen” ( den sekulära staten ). Han vill ha västerländskt välstånd utan västerländska värderingar, en från ovan kontrollerad turkisk ”demokrati”. 
Turkiet med sina 80 miljoner innevånare ska ledas in in i framtiden för att bota landet från dess historiska traumata - katastrofen av det ottomanska imperiets kollaps, massmordet på armenier, kalifatets sammanbrott och Kemals seger. 
Turkiet , en gång kallad ”Europas sjuke man", besvarar framtidens frågor med gamla svar. Det svarta moln som hänger över landet är hotet om ett eskalerande av det redan pågående inbördeskriget mellan turkar och kurder. 
Analytiker spekulerar redan i en framtida kurdisk flyktingström till Europa på uppåt 500 000 av de mest välbeställda kurderna. 
Med sitt geopolitiska läge, medlemskap i NATO utgör Turkiet redan en del av Europa. Frågan är bara till vilket Europa? Ingen kan skåda 10 år framåt i tiden. Här
Angela Merkel är i skrivande stund i behov av en skyddsängel. 

2016-05-04

Grattis David!Första gången jag såg en av hans TV-serier var 1979. Jag satt då med min son och tittade på "Liv på Jorden". Det som fängslade mig var att kunskapen stod i centrum. Här skildrades djur och natur - inte som uppbyggelse av något slag - utan som det oändliga intellektuella evolutionära äventyr det är. Attenborough ledde mitt naturintresse vidare. Tog mig från Arne Sucksdorff, Jan Lindbland, Harry Martinsson, Gunnar Brusewitz till Charles Darwin och egna resor kors och tvärs. Att jag sen haft nöjet att i hans hem få träffa Sir David några gånger har inte gjort det hela sämre. Grattis David! Och tack för all inspiration!

2016-05-03

Leicester City - vilket gängLeicester vinner League Championship och flyttas säsongen 2014/15 upp i Premier league. Efter en usel inledning på säsongen låg Leicester sist i tabellen vid årsskiftet 2015 / 2016.
Under våren stod laget, som bara vunnit fyra matcher så långt, dock för en sanslös bedrift, vann sex av sina åtta avslutande matcher och undvek nedflyttning.
Efter att en video från klubbens träningsläger i Thailand som visar flera Leicesterspelare som deltar i en sexorgie och dessutom rasistiskt smädar kvinnorna i videon, får tre spelare, bland dem tränarens son James Pearson, sparken från klubben. Senare får även tränaren sparken. Italienaren Claudio Ranieri tillträder sommaren 2015 som tränare. Leicester går igenom de tre första höstomgångarna av Premier League utan förlust och toppar tabellen.
Jamie Vardy blir den förste spelare som gör mål i elva raka Premier League-matcher.
Leicester försäkrar sig om en Champions League-plats i och med 2–0-segern över Sunderland.
Ranieri lämnar planen rörd till tårar.
Igår tappade Tottenham poäng mot Chelsea efter att Eden Hazard gjort 2–2 i 83:e minuten. Leicesters försprång i ligan ointagligt med 7 poäng på de två matcher som återstår.
Den sensationella ligatiteln är säkrad och supportrarna firar på pubarna. Leicester har under sin 132-åriga fotbollshistoria lagt ut lika mycket på spelare som Manchester United gjort de senaste två åren!

Fotboll har en föryngrande effekt …. Vilken inspiration Leicester är!