2013-02-28

Dörrsjöarnas murade gravar


1903 begav sig konstnären Johan Tirén till Dörrsjöarna. Han hade atelje i en fäbod i Östra Arådalen. Den hade han fått till skänks av samerna, som kallade Tirén för Stor-Lappen efter hans insatser i kampen för samernas rättigheter. Vid Dörrsjöarna hade Tirén redan varit ett tjugotal gånger. De hölls för att vara Oviksfjällens fiskrikaste. Nu gav Tirén sig dit för att titta på de murade gravar som fanns där och som varit kända för lokalbefolkningen sedan några mansåldrar tillbaks.

Tirén fotograferade gravarna och skickade sen in sin rapport till Kungliga Vitterhetsakademin i Stockholm. På fotot sitter Tirén till vänster. Klicka på fotot så förstoras det. I bakgrunden reser sig Hundshögen. Tio år senare begav sig museimannen Eric Festin dit i samma ärende. Festin uppgav att de kallmurade gravarna skulle bestå av sten som inte fanns i området. Det sägs att dessa gravar / fångstgropar är de enda i sitt slag i Sverige. Motsvarigheter lär finnas på den norska sidan. Jämtland tillhörde Norge fram till 1645. Troligtvis drevs renar längsmed åsen mot den övertäckta graven där träspjut stack upp.

Strax söder om Dörrsjöarna gick dels den gamla pilgrimsvägen till Nidaros, dels Jämt-Norgevägen. Det var inte alls ovanligt att norska vikingar / handelsmän vintertid ankrade upp sina fartyg längs nuvarande hälsingekusten för att sen vandra till Norge längs någon av vägarna. Förr gick också gränsen mellan Härjedalen och Jämtland på Sanduren mellan Bodsjön och Holmsjön i Dörrsjöarna.

Ovikens bonderenar


Hur länge Ovikskälen har utnyttjats för renskötsel är okänt. Men i Dörrsjöarna finns fångstgropar från stenåldern. Där finns också skattefjäll sedan århundraden. Ovikskälen har inte inventerats med inriktning på samiska lämningar. Klicka på kartan så förstoras den.

En intressant uppgift är att före 1899 var det vanligt att bönder i Oviken hade s k skötesrenar, bonderenar. Renarna ägdes av bönder men sköttes av samer för en krona / år och ren. I slutet på 1880-talet fanns 5 545 renar i dåvarande Ovikens lappby. Av dom ägdes 1 225 av bönderna. Det var ovanligt att bönder ägde så mycket ren som i Oviken. Bönderna hade t o m egna renmärken registrerade hos Häradsrätten. Troligen var det hela en bytesaffär. Samerna utnyttjade böndernas avradsland, samerna skötte deras renar.

Allt förändrades med 1889 års renbeteslag, då rätten att hålla ren förbehölls samerna och bönderna tvingades överlåta sina renar till samerna utan ersättning. Mer om detta i Jämten från 1966, C Bengtsson: "Bete och foderfångst i Oviken".

Dopade skidåkare - om Uppdrag Granskning

I dagens Aftonblad står detta: ...SVT:s Uppdrag granskning kunde med hjälp av hemliga listor visa hur skidåkarnas blodvärden sköt i höjden i slutet av 90-talet och Lars Håland, 50, ställdes mot väggen med ett blodvärde på 175. Sportbladet har varit i kontakt med två före detta åkare som fått samma samtal.
– Jag blev kontaktad av Uppdrag granskning angående ett blodvärde på 164, säger Niklas Jonsson, 43, silvermedaljör i Nagano-OS 1998.- Men det var normalt för mig, så jag gick till en vårdcentral och tog nya tester. Ett visade 166 och det andra 175. Och det här är alltså nu, långt efter att jag avslutat karriären.
Det hade varit klädsamt om man redovisat fallet Niklas Jonsson. Klart det hade blivit sämre TV, men jagar man sanningar hör nyanser och problematisering till ordningen för dagen! Det vet dom  naturligtvis på Uppdrag Granskning. Det hade också varit intressant om de frågat Bengt Saltin om just fallet Niklas Jonsson och vad man kan lära av det? Och hur det kommer sig att man tydligen har 17.0 som högsta godkända värde? När genomsnittet ligger på 14 - 15? Men intressanta följdfrågor lyste med sin frånvaro. Tyvärr ... 

2013-02-27

Mordet på Olof Palme

Idag är det 27 år sedan det skedde. I januari 2013 skrev Inga Britt Ahlenius, medlem i den kommission som granskade utredningen av mordet på Palme, ett  förvirrat inlägg på DN Debatt. Hon krävde att Sveriges regering och riksdag skulle granska den hemliga svenska motståndsrörelse som växte fram efter andra världskriget och ställde frågan om den hade något att göra med mordet på statsministern? Hon hänvisade där till en artikel skriven av två forskare, Mats Deland och Daniele Ganser. Nätverket avslöjades 1990.

De hemliga arméer som efter andra världskriget byggdes upp av NATO fanns i alla västeuropeiska länder. Även de neutrala. Man byggde på erfarenheter av andra världskriget. När Tyskland invaderade land efter land fanns inga motståndsrörelser. De växte fram spontant, fick mer eller mindre improviseras fram. Det ledde ofta till att de politiska grupperingar som deltog i kampen hade svårt att samarbeta, ja t o m så att de  bekämpade varandra militärt. Dessutom rådde ofta oenighet hur motståndskampen bäst skulle bedrivas.  Motståndsrörelser av det här slaget blev lätta infiltrera. Slutsatsen som drogs efter kriget var, med tanke på en eventuell sovjetisk invasion av västeuropa, att det var nödvändigt bygga upp anti-kommunistiska, hemliga motståndsrörelser över hela Europa. Även i neutrala länder. I Sverige var Erlander en drivande och övervakande politisk kraft. Han skriver om detta i sina memoarer. Alla som rekryterades till rörelsen bands naturligtvis av tystnadsplikt. Svensk neutralitetspolitik gick inte ihop med militärt samarbete med NATO.

I Sverige bestod Stay Behind alltså av en i huvudsak socialdemokratisk rörelse. Att den, som leddes av  anti-kommunister som Erlander / Palme och sedemera centerpartisten Torbjörn Fälldin, skulle skjuta ner Palme är så befängt att det inte behöver kommenteras. Däremot är det självklart att Sveriges hemliga NATO-samarbete ska utredas. Allt annat är historieförvanskning. Enbart Sveriges Riksdag kan fatta det beslutet. Vad står i grundlagen? All makt utgår från folket. Fråga era riksdagspolitiker hur de ställer sig till kravet på en utredning av den svenska Stay Behind-rörelsen.

Tolstoy och GandhiMitt i livet drabbas Tolstoy av insikten att han precis som allt annat och alla andra är dödlig. Han drabbas av panikångest, grubblar sig förtvivlad över frågan vad som är meningen? Allt han eftersträvat - ära, rikedom, berömmelse framstår plötsligt som ont. Fattigdom, ödmjukhet och självuppoffring däremot som något gott. Tolstoy blir tokreligiös. Till att börja med vill han göra sig av med allt han äger och har, men fru Sofia sätter käppar i hjulet. Hur ska då hon och barnen klara sig? Dessutom tillät inte rysk lagstiftning en sådan handling. Skulle Tolstoy sätta den i verket skulle all hans egendom tvångsförvaltas. Så knorrande beslutar Tolstoy sig för att två sina händer genom att skriva över all sin egendom på frun. Sedan tar han itu med att nyöversätta och skriva om Bibeln. De fyra testamentena slås ihop till ett, den rysk-ortodoxa kyrkan angrips och svarar med att utesluta Tolstoy. Något som ökar hans popularitet. Myten om Tolstoy skapas. Han blir populärare än någonsin. Folk skapar sig den fantasibild av honom som de själva vill ha. Även i Sydafrika. Där finns en ung Mahatma Gandhi som läser Tolstoys skrifter och skådar ljuset. Klicka på bilderna så förstoras de.


2013-02-26

Sofias bröllopsnatt och dagbok


Tolstoy fru hette Sofia Bers. Hon giftes bort som 18-åring med den då 34-årige Leo Tolstoy. Han hade då i 20 år ägnat sig åt att supa och hora. Strax efter äktenskapet började Sofia skriva dagbok och fortsatte med det i 50 år. Bilden hon ger av sin man är långt ifrån insmickrande. Bröllopsnatten beskrivs som inget mindre än en våldtäkt. Pacifisten och anti-våldsmannen Tolstoy som mer än besvärlig. Likgiltig för familjen, kritisk mot allt och alla. Han tvingade t ex Sofia att amma alla sina 13 barn trots den smärta det medförde. Klicka på bilden av den 18-årige Sofia så förstoras den. 

"Allt han predikar om mänsklighetens lycka gör bara mitt eget liv mer och mer komplicerat och får mig att tappa livslusten. Hans vegetariska diet gör det nödvändigt att alltid, med allt det för med sig, servera två måltider. Hans predikningar om kärlek och godhet har gjort honom likgiltig för sin egen familj. Hans skenheliga avståndstagande från allt detta livets goda är inget annat än tomma ord och gör honom kritisk mot allt och alla". 
Ord och inga visor. Så kan det tydligen vara att leva med en vegetarian eller fredsälskande person.  För det var Tolstoy och kom därmed att inspirera Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu och Nelson Mandela. Tolstoy sade det rent ut till sin fru: "Mitt arbete betyder allt för mig. Som barnen för dig". Sofia var svartsjuk. Det som band makarna till varandra var deras sexualliv.  
Litteraturhistoriker är ense om att utan Sofias ständiga renskrivande och kompletterande av Tolstoys texter hade inte hälften av hans verk kunnat publiceras. Hon var den enda som kunde tyda hans kråkfötter. Litteraturhistorikerna är också eniga om att äktenskapet nog får anses vara ett av de värsta de känner till. Så mycket för makarnas privatliv.


Kultureliten mötsBarcelonas form vacklar, Reals har vacklat sedan månader tillbaks. Bara hoppas på bra fotboll. För det är med fotboll som med skidor, kultur på hög nivå. Inte bara kroppskultur. Ordet kommer från latinets "cultura" som betyder odling och bearbetning. Och bildning. Ikväll möts två helt skilda spelsätt. Allmänbildande.

2013-02-25

Pennan, penseln och kameran

I slutet av 1800 och början av 1900-talet, ställde sig ett antal kulturpersonligheter i spetsen för samernas rättigheter. De var författaren och journalisten Jonas Stadling, konstnären Johan Tirén och samefotografen Nils Thomasson. De träffades av och till i Tiréns fäbod i Arådalen strax söder om samebyn Glen i Jämtland, inte bara för att umgås med varandra utan även med samebyns folk. De kallade Johan Tirén för "Stor-Lappen" p g a hans insatser. Till fäboden sökte sig även ballongfararen Andrée, kompositören Pettersson-Berger och museimannen Eric Festin för att nämna några av de mer kända namnen. Johan Tiréns hustru Gerda var känd konstnär. Tiréns mest uppmärksammade inlägg i samedebatten var den tavla som skildrade den händelse där ett 30-tal renar sköts ner i Härjedalen. Den satt i Riksdagshuset. Riksdagen ingrep så småningom. Klicka på bilden så förstoras den. 


Makarna Tirén bodde i Stockholm där Johan undervisade på Konstakademin. De umgicks med Bruno Liljefors, Anders Zorn och Carl Larsson men nådde aldrig samma framgång som de gjorde. Även Tirén hade studerat konst i Tyskland och Frankrike, men hade svårt för impressionismen. Nationalromantiken blommade, Tiréns konst var historicerande och regional. Det var i och för sig även Liljefors som höll sig till djur och natur i Uppland, Zorn som målade kullor i Dalarna, Carl Larsson sin familj i Sundborn, men de stod öppna för nya konstnärliga impulser. Journalisten Jonas Stadling reste under tiden både i USA och Ryssland, mötte och umgicks med Tolstoy, följde för Aftonbaldets räkning med Andrée till Spetsbergen. Dessa personer ingick alla i ett dynamiskt konstnärskollektiv. Långt ifrån konfliktfritt och idylliskt. De speglade sin samtid, dess konflikter, problem och möjligheter. Klicka på bilden så förstoras den.


Tolstoy, Shabubin och krigsrätten

Sommaren 1866 fick Tolstoy agera försvarsadvokat. Ett disciplinärende skulle upp i en krigsrätt. Ingen ville åta sig försvaret, så frågan gick till Tolstoy som då arbetade med sin roman "Krig och Fred". I krigsrätten satt två gamla officersvänner, Kolokoltsov och Stasyulevich. 13 år tidigare hade alla tre tjänstgjort i samma regemente i Kaukasus. Tolstoys uppgift bestod i att försvara en 24-årig alkoholiserad soldat, Vasily Shabubin, kraftigt överviktig, som allmänt betraktades som dum. Shabubin tillbringade det mesta av sin fritid liggande till sängs, supande och rabblade verser ur Nya Testamentet.


En dag fick Shabubin order av sin kapten att kopiera en rapport. När Shabubin efter mycket möda och stort besvär slutfört arbetet och överlämnat rapporten, tog kaptenen emot den, knycklade ihop och kastade den  tillbaks i ansiktet på Shabubin med orden: "Ta med dig det här till ditt polska skithus". Shabubin slog kaptenen på käften och händelsen rapporterades. Shabubin ställdes inför krigsrätt åtalad för brott mot artikel 604 som reglerade miltära förhållanden. "Att lyfta hand eller vapen mot överordnad är förenat med dödsstraff".

Tolstoy hade nu Shabubovs öde i sina händer. Eftersom Shabubin redan erkänt, lade Tolstoy upp sitt försvar på följande sätt. Shabubin skulle inför rätten förklaras vara självmordsbenägen, annars skulle Shabubin aldrig ha erkänt utan förklarat hela händelseförloppet. Och eftersom Shabubin var självmordsbenägen, kunde han inte betraktas som varande vid sina sinnens fulla bruk. Men Tolstoy misslyckades med att få till stånd en ny läkarbedömning och Shabubin dömdes till döden. Den 9 augusti, inte långt från Tolstoys hem, fördes Shabubin under flygande fanor och spel till den plats där exekutionspatrullen väntade.

Kort därefter, Tolstoy ägnade sig under tiden flitigt åt jakt på morkullor, så firade hans fru Sofia sin namndag. Tolstoy ställde till med fest, bjöd bl a in de officerare som suttit i krigsrätten. Det dansades sedan till musik från den orkester som spelat vid Shabubins avrättning.

2013-02-22

Fotboll, pengar och politikBill Gates i fotbollsklubben Barcelona´s tröja. Kampanjen gäller polio. Lovvärt. Samtidigt kommer uppgifter om att Barcleona´s fotbollsklubb vill möta ett lag av israeler / palestinier för att bygga en bro mellan Israel och Palestina. Och klubben har slutit ett miljardavtal med olje- och gaslandet Qatar. En fotbollsklubb på väg att förvandlas till en stat i staten. För Katalonien vill bryta sig ut ur Spanien. Undrar vilka klubben då ska spela mot? Småklubbar finns det gott om, men inga klubbar på hög nivå. Gates borde kanske ägnat den katalanska separatismen en tanke? Fundamentalism luktar.

2013-02-21

Tolstoy, moralen och äktenskapet

Tolstoy tillhör den kategori av människor som trodde sig kunna fånga livet med hjälp av moral. Att den skulle kunna ge stadga åt en så invecklad, finförgrenad och slumpmässig sak som den impulsstyrda människa Leo Tolstoy var. Förnuftet hade så många former att han inte visste vilken han skulle hålla sig till och erfarenheten rymde en än större mångfald. Så Tolstoy satte sitt hopp till moraliska regler. De skulle förmå honom att vända spriten, kortspelandet och horhusen ryggen. De hade tagit 20 år av hans liv.  


1862 gifter sig den då 34-årige Leo Tolstoy med den då 18-åriga Sofia Bers. Han var adel på dekis. Hon kom från en av Rysslands 1 400 mest ansedda adelsfamiljer. I Ryssland fanns då över en miljon adelsfamiljer, de flesta befann sig som i fallet Tolstoy på dekis. Leo och Sofia var gifta i 50 år och fick 13 barn. Var äktenskapet lyckligt? I sin dagbok skrev Sofia att hon "aldrig kom över den chock som Leo gav mig" innan äktenskapet. Han krävde att hon skulle läsa hans dagbok. Den rymde alla detaljer. Debuten som 14-åring på horhus, en parad av alla de horor, pigor, servitriser, bondkvinnor som han legat med. En del blev med barn. Leo tog hand om några, gav dom jobb. Andra struntade han i. Dagboken beskrev också alla hans könssjukdomar, hans omåttliga supande, hur han spelat bort allt han ägde och hade på kort, hur han i de flesta sammanhang gjorde sig omöjlig. Han ansåg nämligen att alla alltid ljög och att han var den som var satt att vrida tiden rätt. Dåtidens KGB slog till mot hans hem, vände fullständigt upp och ner på det i sin jakt på bevis att Leo sympatiserade med ryska revolutionärer. Och hade en hemlig tryckpress. De fann ingenting.

Sofia beordrades läsa Leos dagbok för att hon skulle få veta allt om den man som hon skulle gifta sig med. Kunde hon sedan inte förlåta honom hans tidigare liv och leverne, så blev det inget äktenskap. Samma dag som de skulle vigas, fick Sofia och hennes familj besök. Leo var osäker, visste inte om han ville gifta sig? Han hade varit hos en hora. Sofia grät. Hennes mor beslöt att giftermålet skulle äga rum. Kyrkan var beställd och alla gäster inbjudna. En skandal måste undvikas. En timma efter utsatt tid dök Tolstoy upp i kyrkan. Sofia grät sig igenom vigselceremonin. Och fortsatte storgråta då hon tog farväl av sin familj innan hon steg upp i en vagn för att tillsammans med sin make bege sig till hans mer eller mindre förfallna egendom. -"Du kan inte älska mig särskilt mycket som du gråter", sade Leo.


 

2013-02-19

Ekelöfs Samothrake


När min tid blir skall jag ta min plats på förligaste bänken tills nästeman avlöser mig:
Då flyttas jag akteröver. Aldrig når jag till aktern, aldrig till platsen vid styråran.
Aldrig når jag ens mittskepps. Min plats är bland roddarna, bland de taktfast roende.
Jag vet ingen annan plats. O taktfast taktfast! Min årtull, jag sliter dig taktfast!
Finns inget hjälpande segel? Stort är dödens skepp, ändlös raden av åror.
Molnen är segel! Vem halar an skoten? Vem halar an brassarna? Det gör någon annan.
O taktfast taktfast ror jag mitt skepp ...


2013-02-18

Sex, död och mening med livetEn gång fick jag tillfälle fråga James D Watson hur lång tid han trodde det skulle ta för oss att förstå vår hjärna? Bakgrunden var dagliga mediarapporteringar om vad forskarna trodde sig kunna utläsa av sina hjärnstudier. Watson stelnade till, blicken försvann uppåt taket, han satt tyst tio-femton sekunder. Sen sade han långsamt: ... "Kanske 1 000 år" ... Senare samma dag talade jag med en annan forskare och berättade vad Watson sagt. Han kastade sig bakåt i stolen och sade: .."Vad intressant" ....

Richard Dawkins är en s k "ultra-darwinist", dvs han dyrkar förnuft och vetenskap på ett sätt som få gör till vardags. Det är med honom som med Newton. Han lever före sin tid. Dawkins drömmer om att avskaffa världsreligionerna och ersätta dom med biologiska förklaringar. En vacker, utopisk, ultra-darwinistisk dröm. Den som inte tror mig borde besöka t ex Lourdes i sydFrankrike för att se vad religionen betyder för sjuka och döende. Det skänker hopp och ger värdighet. Eller sälla sig till pilgrimer som nattetid samlas för att sjungande vandra upp på Mose berg i Sinai där de tror att Moses en gång mottog tio Guds bud. Eller ställa sig tillsammans med sörjande vid likbål i Benares längsmed floden Ganges i Indien. Eller läsa vad kineser skriver på böne-lappar som fästs på väggarna i templen i Yunnan.  Eller ta del av vad japaner ber om vid sina Shinto-tempel i Japan. Eller studera ansikten på tungomålstalande i någon svensk frikyrka.

Dawkins glömmer - eller förtränger - vårt behov av att inte kunna vara annat än  motsägelsefulla. Irrationella. Med tanke på det har jag svårt föreställa mig att det räcker med sociobiologi. Missförstå mig rätt. Jag är själv troende Darwinist. Det bästa som sagts om religion har sagts av Darwin själv: här: ....""att fundera över de yttersta frågorna ger oss människor lika lite som en hund att grubbla över Newton. Vi är däggdjur, utrustade med däggdjurshjärnor. Helt enkelt inte gjorde för att grubbla över såna frågor" ... Jag bryr mig inte om vad folk säger sig tro på. Det viktiga är hur de beter sig och uppträder. 

2013-02-16

Den skapande människan

The earliest products of human creativity intrigued the artists of the 20th century. For Pablo Picasso, George Brassaï, Constantin Brancusi and Joan Miró these ancient pieces were proof that making art was an innate human instinct. Picasso was so fascinated by a 23,000-year-old mammoth-ivory “cubist” sculpture of a woman with buttocks to the side of her body that he kept two copies of it in his studio.

In the past 30 years, however, archaeologists have begun to re-examine ice art objects for clues as to how human creativity works. The shift has been prompted in part by an explosion of neurological research into a region of the brain known as the prefrontal cortex. This is the area devoted to more advanced functions such as making decisions, using language and processing complex and abstract thoughts in words and images.

Now the British Museum is bringing these fields together with the first exhibition devoted to the long history of making art. The show includes some of the earliest portraits, landscapes, sculptures and carvings made by man. It also raises a few profound questions. For example, when did humans change from being hunter-gatherers to skilled artisans? What inspired people to spend hundreds of hours learning how to carve and draw? Why did humans begin to decorate themselves and what did this say about wealth, power and identity? When did objects become less about utility and more about beauty or meaning?

Drawing on new archaeological research in France, Germany, Russia and central Europe, Jill Cook, the exhibition’s curator, has chosen objects that show how people began to focus on particular techniques. Some became sculptors of mammoth ivory, others specialists in firing clay. The objects they created were for the first time symbolic rather than practical.

“Ice Age Art” is less an archaeological exhibition than an exploration of the human search for and expression of meaning. For example, many of the human figures on show are female—nudes made thousands of centuries before the Greeks, who are often credited for being the first artists. Some are nubile, others more voluptuous and visibly fecund. Interpretations abound for why they exist, whether as sexual fetish symbols or matriarchal avatars. But their significance is that they exist at all, as labour-intensive embodiments of desire.

Jakten efter meningBritish Museum i London ställer ut de älsta föremål vi känner till. 40 000 år gamla. Här finns några av dom i närbild.  Den skulptur som berör mig starkast är 22 cm lång och föreställer två simmande renar. Först simmar vajan, sedan följer sarven. Här finns en bra föreläsning om skulpturen som börjar 2 minuter in. Lyssna på den! Skulpturen hittades 1867 i Frankrike, i Montastruc, men köptes 1887 av British Museum. Den är 13 000 år gammal. Varje gång jag besökt muséet har jag tittat på den. Här förklaras skulpturen i detalj. Vad som tyder på att den återger renarna under hösten m m. Klicka här  för möjligheten att bläddra / läsa 18 sidor om denna unika skulptur.

..."At least four different techniques were used to create this masterpiece: an axe trimmed the tusk, scrapers shaped its contours; iron oxide powder was used to polish it; and an engraving tool incised its eyes and other details" ....

På en av de älsta arkeologiska fyndplatserna i Sverige, Hässleberga utanför Lund, 11 000 - 9 500 f Kr, så domineras slaktavfallet helt av ben, tänder och horn efter ren. Likadant uppe i norr. T ex vid sjön Dumpokjaurat i Arjeplog, omkring 7 500 f Kr. Folk följde renarnas vandringar, men gjorde också smycken av dom som de bar med sig. Naturligtvis gjorde man annat också. Vapen, kläder etc. Klicka på nedanstående bild så förstoras den. 2013-02-15

Real Madrid - Manchester United


Så här mycket sprang respektive spelare under matchen. Sammanlagt 21 mil på 90 minuter. Till det kommer en mängd annan statistik. T ex passningar. Hur många som lyckas. Om de skedde med vänster in- eller utsida. Så GPS-baserad information om rörelsemönster. Till det också videoupptagningar. All info används sen i träningssammanhang. Datorerna är på väg att revolutionera fotbollen. Mer här i en skitbra artikel. Eller här som slide-show. Så står den också i Financial Times. Och handlar om fotboll. Skriven av en av de bästa fotbollsjournalisterna. Simon Kuper. Ekonom och idéhistoriker.

En skid- och jakttur längs Vintergatan


Än har ingen älg dykt upp i skidspåret. Bara rådjur. Men jag ser älgspår. Går man ut kvällstid finns andra spår att titta på. Längsmed Vintergatan. I Ryssland finns en mångtusenårig hällristning som föreställer tre skidåkare på älgjakt. (Klicka på bilden så förstoras den).

Den gjordes i Sibirien, en del tror av folk från Ostyakstammen. För än idag handlar deras historier om vad Vintergatans alla stjärnor egentligen har att berätta? De skildrar en jakt. Närmare bestämt guden Tunk-Poxs älgjakt. På skidor. Den går kors och tvärs över himlavalvet och till slut hoppar älgen ner till Jorden för att komma undan. Tunk-Pox efter men i hoppet bryter han ena skidan. Så det är därför som Vintergatan delar sig. Och alla stjärnor då? Vad föreställer dom? Jo, spår efter älgens alla försök komma undan. Innan den hoppade till Jorden. Såna där historier kan komma och gå genom skallen när man skidar.

2013-02-14

Tolstoy i snigelfart

- Hur kan du läsa Tolstoy? Han är ju gammal som gatan ....
- Tja, kanske inte. Visst, mot slutet blev han tokig och senil. Det blir vi allihopa. Vurmade för att mänskligheten skulle begå kollektivt självmord genom sexuell avhållsamhet! Och innan dess ville han starta en ny världsreligion med sig själv som profet. En som nappade på det var Gandhi. Men det berör mig inte så mycket. Det finns annat.
- Vaddå? Karln levde på 1870-talet? För nästan 150 år sen?
- Än sen. Ta Anna Karenina. Hittills har jag läst 186 sidor och det har tagit en månad ... Du vet när han skriver att det går några dagar mellan kapitlen så lägger jag boken åt sidan i några dagar för att komma in i stämningen, fundera på vad han har skrivit och kan mena med det?
- Det låter jobbigt.
- Inte alls. Han är som vi är. Hans figurer håller sig med hemma-gymn, tränar med 32 kg hantlar. Och dricker Chablisvin, käkar parmesanost och jagar morkulla. Och har samma problem som vi. Både i och utanför familjen. Nej, jag tror inte att det har hänt så mycket på 150 år.
- ???
- Klart dom inte hade elektroniska leksaker. Och dom körde med stearinljus och skötte jordbruket  annorlunda. Men mänskligt sett. Karlavagnen låg på samma plats som idag. Venus också.
- 186 sidor på en månad? 6 sidor om dagen?
- Jag läser sakta. Stannar, grunnar över bokens karaktärer, jämför med levande bekanta. Läser om. Och om igen. Så varvar jag med att läsa biografier om honom. Då går det fort. Tolstoy var ju soldat, deltog i krig, söp och sprang på horhus innan han styrslade till sig. Och hans romaner - Anna Karenina, Krig och Fred - anses vara bland det bästa som överhuvudtaget skrivits. Och jag börjar ana varför. Romanerna är tidsspeglar. Då som nu.

2013-02-11

Attenborough trampar i klaveret

I sin senaste TV-serie om Afrika, står han på Kilimanjaro och säger att temperaturen på delar av den afrikanska kontinenten under de senaste tjugo åren ökat med 3.5 grad. Science fiction. Först försvarade BBC påståendet, sen ångrade man sig. Källan visade sig vara en kristen organisation. Nu har Attenboroughs påstående tagits bort ur serien och ersatts med vacker musik. Det gäller att stå stilla annars låter det jäkligt illa.

Ali Bonaparte

Behållningen i senaste Skavlan var den norske politikern Kåre Willock som sade några kloka saker. Bl a hur han upplevde den israeliska politiken mot palestinier. Skarpast var hans kommentar om västvärldens oförlåtliga arrogans mot allt icke-västerländskt. Som man sår får man skörda. Willock fick mig att tänka på Ali Bonaparte, dvs Napoleons agerande under hans egyptiska fälttåg. Napoleon lämnade Paris 7 maj 1798 tillsammans med en armé på 40 000 man. I sitt följe hade han vetenskapsmän, filosofer, konstnärer, musiker, astronomer, arkitekter, kartritare, boktryckare och ingenjörer. Allt för att de skulle dokumentera hans och upplysningstidens intåg i Egypten. Genom att lägga under sig landet, som ingick i det Ottomanska Imperiet, hoppades Napoleon slå både mot det Brittiska Imperiets handel med Indien och få den ryska tsaren att avstå från en attack mot Konstantinopel. "Vill man bli historisk är Europa för litet", sade Napoleon. "Det är i Asien man skapar sitt rykte".

Tanken var att efter att ha lagt under sig Egypten, skulle Napoleon ridande på en elefant, hållande i sin hand en ny, uppdaterad, moderniserad version av Koranen, dra in i Asien för att där lägga grunden till en ny religion med sig själv som profet. Upplysningstidens alla ideal iklädd i Koranens form. I Egypten hade Napoleon uttalat sin stora beundran för profeten Mohammed, bl a sagt att fransmän nästan var muslimer eftersom de som katoliker förkastat tron på treenigheten. Han antydde också att fransmännen var på vippen att konvertera till islam. För det hyllades han och kallades av en del egyptier för Ali Bonaparte. Men när de muslimska teologerna från Al Azhar-mosken föreslog att Napoleon och hans franska armé skulle vara de första fransmännen att låta sig omvändas, förklarade Napoleon: "Det finns två svårigheter. För det första ert krav på omskärelse. För det andra att vi inte längre skulle få dricka vin. Jag kan aldrig övertyga mina soldater om nödvändigheten att låta sig omskäras och sluta dricka vin".


När nyheten om Napoleons invasion av Egypten nådde Mecca, slet befolkningen där ner det egyptiska draperi som omgav Kaban. Klicka på bilden så förstoras den.

Real Madrids Cristiano Ronaldo


På onsdag spelar Manchester United mot Real Madrid. För  första gången denna säsong kan Real ställa samtliga spelare på benen, utom formsvaga Marcello och småskadade Casillas. Lagets stora stjärna är Cristiano Ronaldo. På 179 matcher har karln gjort 182 mål. Men han ligger fortfarande långt efter lagets två främsta målskyttar, de i fotbollssammanhang legendariske spelarna Raul och Di Stefano. Klicka på tabell och bild så förstoras dom. Detta är laget Real ställer upp. Och här finns en video av Ronaldos senaste mål2013-02-10

I skidspåret


Idag var det fint skidföre. Hur länge har vi egentligen åkt skidor? Ingen vet, men hittills har det gjorts omkring 200 arkeologiska fynd av skidor. Från England till Sibirien. Den hittills älsta intakta skidan är fortfarande den svenska Kalvträskskidan som har 5 200 år på nacken. Här på Västerbottens Skidmuseum. Men det finns äldre fynd. En skida hela 6 000 år gammal från Vis i Sibirien. Den skidan pryds av ett vackert snidat älghuvud.  

I Finland, vid Heinola, har man hittat lämningar av en björksläde, 7 600 år gammal. Merparten av alla skidfynd har gjorts i mossar. Det har sin förklaring. De flesta skidor som hittats har varit gjorda av tall. Långt in historisk tid förhindrade man dessa skidor från att torka / vrida sig genom att sommartid stoppa ner dom i mossor / kärr. En del blev kvar i tusentals år innan dom hittades. 

Tavlan är gjord av Ante Karlsson Stig. En jämtländsk landskapsmålare som studerade för ingen mindre än Matisse i Frankrike. Men hemma igen blev det landskap. Jämtska fjäll. Klicka på tavlan  så förstoras den. 

2013-02-09

Den största utmaningen

Den absolut största ekonomiska, sociala och politiska fråga som Sverige har att hantera. En s k utmaning. Landets åldrande befolkning. Bristen på utbildad arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten plus den ökande invandringen av icke tillräckligt utbildade. Ett vikande skatteunderlag. Växande klassmässiga spänningar. Och en medel- och överklass som lever som Joakim von Anka. I överflöd, som har allt de kan drömma om och mer därtill. Som knappt känner att de lever, men som ändå vill ha mer. Och mer. Och mer ... Och politiker som köper deras röster med Gud vet vad. Inget politiskt parti vågar göra annat än att smeka dessa väljare medhårs. Kolla den här kartan. Klicka här.

När verkligheten jävlas - musik ....Det pågår sedan 1975. El Sistema från Venezuela. Ungdomar plockas från slummen, får lära sig spela, fostras genom att deltaga i en orkester, förändrar sina liv. Även handikappade inkluderas. Idag finns mer än 15 000 lärare som undervisar mer än 250 000 ungdomar. Och El Sistema sprider sig över världen. Musik som agent för personlig och social förändring. En solskenshistoria.

2013-02-08

P O Enqvist

Vår främste samtida svenska författare, den viktigaste representanten för den grupp som på 60-talet förnyade den svenska berättartraditionen. En genuin produkt av det gamla svenska folkrörelsesamhället. Han själv framhåller att han påverkats av såväl arbetar- och idrottsrörelse som frikyrko- och nykterhetsrörelse – ”Jag är det fulländade barnet av de svenska folkrörelserna”, har han sagt. Det mest omskrivna privata inslaget är hans alkoholism som under många år förlamade hans existens och som skildrats i ”Ett annat liv”.

Hans politiska övertygelse och sociala engagemang hänger ihop med hans socialdemokratiska sympatier. Men även om han är en ”politisk” författare, har han aldrig velat ikläda sig politikerns roll. Han betraktar sig själv som ”en oberoende författare som skriver om politik”. T ex "Legionärerna”, hans  egen undersökning av baltutlämningen, ”en minutiös analys av en politisk kris och dess mekanismer”. 

2013-02-07

Leo Tolstoy: Anna KareninaRomanen kallas ofta för en av de bästa som skrivits. Den försöker fånga allas vår irrationella jakt efter lycka. Vår oförmåga att leva efter det som varje dag kräver, tvingas förhålla oss till det vi faktiskt ser. Anna uppfattas som skyldig utan att ändå ha fel. Däri ligger Anna Kareninas närmast grekiska tragedi. Hennes omgivning ändrar åsikter i takt med att majoriteten ändrar sina. Eller rättare sagt. Ingen  behöver ändra sina åsikter, eftersom de omärkligt och självmant ändrar sig inombords.

Tolstoy skildrar hur faran faktiskt inte kommer från Anna Karenina, utan snarare från de seder och bruk som envist bromsar framskridandet. Ur konventionerna växer ingenting annat än falskhet. Var och en tycker att det de liv som de själva lever är det enda riktiga. Annas liv uppfattas inte som annat än ett skenliv, värt öppet förakt. Enligt samhällsnormen lever Anna ett sorts liv som utmärker misslyckade människor. Därför skämtas Anna bort. Och bakom den charmen döljer sig både hänsynslöshet, egoism och pengaintressen. Kärlek ska vara platonsk. Klar och ren. Ett förfinat föraktet.  Det bildade samhället visar sig inte stå högre än så. Värdighet står på spel.

Tolstoy skildrar också den moderna tidens mångfald och inbrott i slavsamhället Ryssland. Han började skriva 1870 i ett land så geografiskt omfattande att ingen någonsin kunnat styra det. Tolstoy har blick det mesta. Inte mutorna inom ämbetsverken utan också Petersburgs- och Moskvabornas tågresor, europeiska kläder, parfymer, cigaretter, kälkbackar, skridskouthyrare, löständer, ostron, Chablisviner, parmesanostar, konfettiaskar och morkullejakter. Sist men inte minst, de inre kollisionerna mellan importerade seder och bruk. Italienska, franska, engelska seder kolliderar med ryska. Anna Karenina blir en tidsspegel.

2013-02-05

Debatten om mordet på Olof PalmeSamarbete med CIA? Var det en hemlig motståndsrörelse som låg bakom mordet på Olof Palme? Frågan ställs av två forskare i Basel / Uppsala, Danile Ganser och Mats Deland ( klicka här för att komma till deras artikel ). Motivet påstås ha varit Palmes arbete för internationell nedrustning. Att Palme ville förvandla Skandiniavien till en kärnvapenfri zon. Det är dags att Sverige kartlägger den så kallade Stay behind-rörelsen, skriver här Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision. 

Den enda instans som kan besluta om en utredning och ett öppnande av de hemliga arkiven är Sveriges Riksdag. Den parlamentariker, Lars Ångström från Miljöpartiet, som främst drivit frågan menar att det i princip är uteslutet att så kan ske. Detta trots det värdefulla med att  kartlägga den svenska Stay Behind rörelsen, inte för Palmemordet utan med tanke på rörelsens betydelse för det hemliga svenska militära samarbetet med NATO under kalla kriget. Svenska militärhistoriker driver den linjen. 
  
Inom kort är det 27 år sedan Palme mördades. Utredningen är den största brottsutredningen i världen. Preskriptionstiden för mycket allvarliga, olösta mord har hävts av Riksdagen. I Aftonbladet kallar Peter Kadhammar ( klicka här ) utredningen för en sörja av maktfullkomlighet, inkompetens, feghet och vänskapskorruption. Mordet på Palme visade enligt Kadhammar att vår stat var en nordisk form av bananmornarki.  

BBCs reportage från 1992 om Europas hemliga arméer, som upprättades efter andra världskriget, anses vara det bästa reportaget om ämnet. Inget nämns vare sig mordet på Olof Palme eller dess eventuella  koppling till CIA.   

2013-02-02

Stalingrad 1943 - 2013Betydelsen av slaget vid Stalingrad går inte att gå förbi. Inte Vassilij Grossman heller. Han var där längre än någon annan reporter. Rysk författare / krigsjournalist. Överlevde 1941 - 45 trots att han hela tiden rörde sig i de ryska frontlinjerna ända fram till intåget i Berlin. Grossman studerade allt. Taktik, utrustning, vapen. Han
levde bland frontsoldaterna, vann deras förtroende genom att själv riskera livet. Han närvarade bl a vid slaget i Kursk, det största pansarslaget i historien. Ett annat av hans mest kända reportage skildrar befrielsen av Auschwitz. I boken "Reporter i krig", som baseras på hans anteckningsböcker / brev / reportage, ger Grossman en förfärande tydlig bild av vad krig är och gör med människor. Grossmans roman, "Liv och Öde", tillhör världslitteraturen. Den förbjöds av ryska kommunistpartiet, alla exemplar förstördes. Utom ett. Här finns historien om det manuset.

Telia Sonera, korruptionen och staten

Telia varken fälls eller frias. Ett mycket svenskt beslut som ytterligare förädlas genom att staten kräver att ett antal styrelsemedlemmarna nu upplåter sina platser och valberedningen nu ersätter dem med ärans män och kvinnor. De avgående mumlar som konfirmander om bristande ansvar för "etiska övertramp", till en kostnad av ett par miljarder. Undrar var PR-byråerna fått för den medieträningen? Ekobrottsmyndigheten får nu i uppdrag att utreda frågan om detta "etiska övetramp", dvs om det ur juridisk mening kan anses röra sig om korruption eller inte? Mig veterligt har inget svenskt statligt företag någonsin fällts för något liknande. Vi kan lugnt se fram mot ett imponerande juridiskt fyrverkeri och fotarbete mot bakgrund av en mörkblå politisk himmel. Staten är involverad som ägare. Inte enbart den svenska utan även den finska. Bara en fråga som hittills lyst med sin frånvaro.  Att Telia nu ertappats med att ha betalat några miljarder för att komma in på en utländsk marknad väcker följdfrågan om det överhuvudtaget är möjligt för företag med multinationella ambitioner att röra sig utan att muta folk och fä? Konkurrenterna är inte kända för att vara buskablyga. Men naturligtvis ställer ingen sådana frågor. Utom Uppdrag Granskning. Svaren lämpar sig inte för offentlig debatt.   De avviker för mycket från de politiska spelregler som gäller mellan media, företagare och politiker.