2014-12-07

Ryska pipelines


Ukraine's role as a natural gas transit zone between Russia and the European Union will be "nullified" once a newly announced pipeline through Turkey to Greece is completed, Gazprom head Alexei Miller said Saturday. But Miller's enthusiasm about building a Turkish gas line, meant to take the place of the recently scrapped $40 billion South Stream pipeline through Bulgaria, may be misplaced. The likely high price tag of the project, Turkey's strong negotiating position and unresolved political concerns may cost Russia dearly.  Neither Miller nor Russia's President Vladimir Putin has yet specified what route the new pipeline will take from Russia to Turkey or which investors in Turkey are ready to contribute funding. Nor have they mentioned who would have to build or expand the existing pipeline network from Turkey to Greece.

2014-12-02

Rubeln ner 40%

With the sharp drop in the price of oil, Russia’s largest export, central bank officials have been preparing the population for more declines in the ruble. Kseniya Yudaeva, first deputy chairwoman of the central bank, told a group of regional officials that a further drop in oil prices is “highly probable,” according to the Interfax news agency. She added that the central bank was now planning for prices to fall as low as $60 a barrel and remain there for a prolonged period—a scenario that only recently had been considered extreme. Ms. Yudaeva said the central bank would intervene to support the ruble only “to prevent panic among the population.”

2014-12-01

Moldavien, Ukraina, Putin och rubeln

Man behöver inte vara någon Einstein för att misstänka pro-ryska separatister för att förena sig med sina likasinnade i östra Ukraina. Den som lever får se om en ny front öppnas, När Putin talar om sitt Ryssland nämnar han även Odessa. En eventuell front från Moldavien till östra Ukraina kan inkludera staden.
Der Spiegel har några intressanta artiklar om Ukraina i veckans nummer. En om hur det gick till när EU tappade greppet om landet. Här. En annan om den tyska regeringens inbördes slitningar här. Brittiska The Guardian följer här upp med hur den klassiska tyska Ostpolitiken ser ut idag. Merkels uppmärksammade tal i Australien återfinns här. Å andra sidan fortsätter hon sitt diplomatiska spel. Har nu utlovat samarbete från EUs sida om Putins euroasiatiska dröm förutsatt han stoppar stödet till och drar tillbaka rysk trupp från östra Ukraina.
Putisn uttalande om Molotov - Ribbentropppakten 1939 har rönt uppmärksamhet. Här hela hans tal. Och här den brittiske historikern Snyders artikel i DN. För övrigt kan sägas att när Le Pen nu omvaldes i Frankrike var Putins representanter på plats. Ett exempel på den höger-reaktionära allians som är på väg att etableras över Europa och som naturligtvis välkomnas av Putin.
För övrigt räknar Putin med  fortsatt lågt oljepris i ytterligare 1 1/2 år. Ryska finansdepartmentet, som baserat som budget på ett oljepris på 100 dollar, reviderar nu 2015 års budget och räknar med ett pris på 80 dollar. Nedskärningar väntar.