2011-04-29

Bankernas miljardvinster

De tre banker som hittills lämnat rapporter för årets första tre månader (Nordea, Swedbank, Handelsbanken) gör miljardbelopp i vinst. Inte på hårt arbete utan på skillnaden mellan högre utlåningsräntor och lägre inlåningsräntor.

Att tala med älgar


Det går att tala med älgar. Vad forskarna vet så håller de sig med ett tjugotal olika läten. Kanske mer. Inge vet bestämt. Med fjolingar talar man bäst under den period då de stöts bort, dvs under maj månad. Men bästa tiden slå upp språklådan är i september, under älgbrunsten.

Det som krävs mer än något annat är tålamod. När man härmat en älg gäller det att sitta still i åtminstone femton - tjugo minuter. Så länge står älgen i regel och lyssnar innan den ger sig till känna, avancerar mot lockropets källa. När man hör den komma är det dags att återigen locka, sen sitta still och vänta. Locka i olika riktningar innan du ger upp och söker ett nytt ställe.

Djuren har olika kontakt- och lockläten:
- det vanliga kontaktlätet: mellan vuxna djur och mellan ko och kalv.
- visslingen: en skarp och genomträngande, djup, fyllig vissling kopplad till speciella situationer. Som att kalven är på drift, ko och kalv jagas och kon ställer av kalven.

Brunstläten:
- tjurens brunstläte: när han svarar på lockläte från ko eller följer en ko som ännu inte är villig låta sig paras. Tjurens brunstläte har mellanformer. Än ett nasalt, än ett knarrande läte.
- tjurens klunkande: hörs ofta då han kommer på doftspår från en ko. Har beskrivits som lätet från en stor sten som studsar under vattnet nedför en fors.
- kons lockläte: ett utdraget klagande, fallande läte omgivet av de vanliga kontaktlätena.

Irritations- och agressionsläten:
- ett gnäggande läte: används av båda könen i samband med markeringar och upprätthållandet av den sociala rangordningen. Förekommer ofta inför utfall mot rival eller från kon om hon drar sig undan parning.
- utmaningsläte: om man härmar kons brunstläte, får svar och då härmar tjurens brunstläte tror han att en rival är¨på ingående. Man kan då riskera få in en förbannad tjur till lockplatsen ....
- vrålande läte: uttryck för hot eller rädsla. Har hörts då kalv som följt kon har skjutits. Kon har då snurrat runt och vrålat.
- klapprande läte: två typer av klapper. Dels ett som man tror kan göras med klövarna , dels ett som görs med munnen. Sällsynt. Innebörd okänd.

Varningsläten:
- hostande läte: när kon lockar kalven till sig. Kalven lyder tvärt.
- knarrande läte: ska påminna om en groda och vara ljust i klangen.

Blåsningar och frustningar:
- jamande läte: den späda kalven har diverse läten för sig
- gnällande läte: när kalven blir äldre låter den mer som en gnällande hund. Särskilt om den blir övergiven
- vanligt kontaktläte: med stigande ålder övertar kalven de vuxnas kontaktläten, om än ljusare i klangen

2011-04-27

Champions League: Real Madrid - Barcelona


Kvällens semifinal bjuder förhoppningsvis på bättre fotboll än när lagen möttes i den spenska cup-finalen. Då vann Real med 1-0 efter att ha spelat mer hockey än fotboll. En match i matchen är den mellan Messi och Ronaldo.

Messis har hittills gjort 50 mål på 49 matcher. Nytt spanskt rekord. 1,02 mål per match. Samtidig har Ronaldo gjort 42 mål för Real Madrid på 48 matcher. 0,87 mål match.

Real Madrid har gjort 79 mål under säsongen och av dom har Ronaldo gjort 29. Dvs 40%. Messi har gjort 30 av Barcelonas 88 ligamål, närmere 34 %.

Den perfekta stormen


I en artikel i den vänsterliberala engelska tidskriften New Statesman tar Sir David Attenborough bladet från munnen och skriver om den kommande perfekta stormen: om vår tids branta befolkningstillväxt, klimatförändring, peak oil, tilltagande globala konflikter om mat, vatten och energi.

Han åberopar Thomas Malthus, som sade att befolkningstillväxt alltid måste korrigeras genom "elände eller moral", och mullrar med sina kunskaper som naturvetare. "Jag vet att blåmesarna i min trädgår kan lägga 20 ägg, men bara få ut en eller två ungar".

Det finns hopp slutar han. Men då måste politiker och miljörörelser bryta det tabu som idag råder kring dessa frågor. Tala om fr a befolkningsproblematiken. Jorden kan inte föda, klä och utbilda alla som föds. Den som tror det är antingen tokig eller ekonom.

Samerna vann 20-årig renbetestvist


Högsta domstolen har i dag meddelat dom i ett mål där ett hundratal fastighetsägare i Nordmalings kommun fört talan mot Rans sameby, Umbyns sameby och Vapstens sameby. Fastighetsägarna hade begärt att det skulle slås fast att samebyarna saknade rätt att bedriva renskötsel på deras fastigheter.

Liksom tingsrätten och hovrätten tidigare gjort, har Högsta domstolen kommit fram till att samebyarna har rätt till vinterbete med sina renar på de fastigheter som är aktuella i målet. Fastighetsägarnas talan har därför lämnats utan bifall. Här finns domen.

Fastighetsägarna ådöms också att ersätta samerna för deras rättegångskostnader i HD. Sammanlagt handlar det om cirka 3.750.000 kronor. Snacka om att strö salt i såren.

2011-04-26

Champions League: Schalke - Manchester United


Ikväll går den första semifinalen i Champions League. Både före matchen och i halvlek kommer man att spela Champions Leagues signaturmeodi: ett avsnitt hämtat ur G F Händels magnifika "Zadok - the Priest".

Det finns roliga sammanhang här också. Från den unge Charles Darwins brev, vet vi att han gillade Händels "Zadok". Undrar hur hypokondrikern Darwin reagerat om han suttit på läktaren, sett målen, hört publikens avgrundsvrål för att sen hört Händels musik dåna ur högtalarna?

En annan kul grej. Musiken skrevs som en kröningshymn till texter ur King James Bible. Den är en av fyra hymner Händel komponerade till kröningen av Georg II av Storbritannien. Den har sedan dess sjungits vid varje kröning av en brittisk tronföljare sedan dess. Det framförs vanligen vid monarkens smörjelse.

Idag är musiken också ingress till Heinekens ölreklam. Nya tider Charles ....

En gäspning ...


”Att se en hund eller häst eller människa gäspa får mig att känna att alla djur har byggts med samma struktur”, skrev Charles Darwin redan 1838 då han kommit hem från sin världsomsegling med skeppet Beagle och gjort ett rejält försök jobba ihjäl sig. Hans blivande fru skrev skämtsamt (?) om hans galenskap.

2011-04-24

Lärdomar från Fukushima


Hittills saknar debatten vettiga perspektiv. Tragedin, att mer än 10 000 japanska män kvinnor och barn dödades, får all berättigad uppmärksamhet. Men japanernas lågmälda sätt att hantera tragedin får mindre. Det är som media ogillar den japanska attityden. Hellre panik och bråk än detta.

Några enkla frågor lyser med sin frånvaro. Säg att man skulle sätta stopp för kärnkraft, inte bygga ut den enligt gällande planer. En tredubbling är ju planerad. Vad skulle då ske? Vind och vatten är inga alternativ, de kan aldrig förse den snabbt stigande världsbefolkningen med den energi de kommer att behöva. Och vad skulle en ev. avveckling av kärnkraften få för konsekvenser? För klimatet? För utvinningen av kol? Fundera på saken ...

2011-04-23

RUT-avdrag


En vår utan lärksång är svår föreställa sig. Erik Blombergs diktade:

Lärkan på darrande vingar, brinnande mörk i det blå. Ständigt högre sig tvingar, högre och högre ändå. Nu blev hon borta i ljuset. Ingen kan se henne mer. Endast den jublande sången, strömmar alltjämt hit ner. Hjärta, när skall du hinna själv till ditt mål en gång? Att få i ljus försvinna, och bli till sång?

Nu är lärkan hotad. SVTs reportage visar både varför och vad som kan göras för att få ha den kvar. Klicka här. Lärkorna har minskat med 50–70 procent de senaste 30 åren, troligen som en följd av rationaliseringen av jordbruket.

Precis som man kan köpa regnskog i Amazonas eller träd i Afrika kan man nu köpa en lärkruta i Lagga i Uppland, ungefär på 20 kvadratmeter, där sånglärkan kan hålla till. Idén kommer från England. En lärkruta kostar 50 kronor och köps av Upplands Ornitologiska Förening. Pengarna går direkt till att ersätta produktionsbortfallet för lantbrukarna.

2011-04-22

SVT:s Krig och Fred


SVT sänder en TV-serie om svenska soldater i Afghanistan. I det senaste avsnittet är den afghanska polisen huvudaktör. Men vi får inte veta särskilt mycket om den, trots att kunskapen finns redovisad i ett otal rapporter. Vi har att göra med en korrupt, politiskt agerande samling som ser till egna intressen.

Ledarskiktet består ofta f d krigsförbrytare med sidoinkomster som utpressning, rättslöst våld, vapen- och knarkhandel. Svenskarna har inte, lika litet som någon annan, getts mandat till att ingripa mot dom. Ett sådant skulle kasta ut landsdelen i krig, eftersom dessa afghanska tongivande politiker, militärer och ekonomer bygger upp privata förmögenheter genom dessa verksamheter. Och talibanerna gör samma sak.

Ska serien skapa något annat än förvirring, bör den skildra de omständigheter som råder, inget mer eller mindre. För det är pinsamt höra svenska militärer beklaga att den afghanska civilbefolkningen inte har förtroende för sina afghanska poliser eller militärer. Det finns kanske anledningar? Folk kanske lärt sig en del under trettio år av krig? Som bekant gillar småfolk inte rovdjur, men får ändå lära sig leva med dom.

De nære ting

Dit sind flyver altid så viden omkring, det er, som du glemmer de nære ting. Du drømmer om lande i syd og mod nord og ser ikke skønheden, hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå. Hvad er det, du søger, hvad venter du på. Når aldrig du under dig rist eller ro, kan ingenting blomstre, og intet gro.

Gå ind i din stue, om end den er trang og hør, hvor den nynner en stille sang. Den rummer dog ting, som dit hjerte har kær, du ved bare ikke, hvad de er værd.

Den lykke, du søger bag blånende fjeld, den har du måske altid ejet selv. Hold op med at jage i hvileløs ring og lær blot at elske de nære ting.

Små nära ting

Din längtan flyr vilsen så vida omkring, det är som du glömt alla nära ting.
Det är som du aldrig fick lugn en minut, till någonting annat du jämt vill ut.

Du tycker din dag är så fattig och grå, Vad är det du söker? Vad väntar du på? När aldrig du unnar dig rast eller ro, kan ingenting växa och intet gro.

Gå in i din kammare, liten och trång, den gömmer vad hjärtat höll kärast en gång. På ropet i skogen får ingen ett svar, finn vägen tillbaka till det du har.

Den lyckan du söker bak fjället i brand, den har kanske alltid du haft i din hand. Du skall inte jaga så rolöst omkring… Men lära dig älska små nära ting!

2011-04-20

Odysseus, cyklopen och dvärgelefanten


På ön Tilos i den grekiska övärlden hittade man för några år sedan, i samband med utgrävningar, fossil och benrester efter dvärgelefanter. De levde på ön för c:a 10 500 år sedan, c:a 8 500 f Kr. Som fullvuxen var den inte mer än någon meter i mankhöjd. Man hittade rester av en fullvuxen hona och en unge. Fler fynd har gjorts i Medelhavsregionen.

I Homeros hjälteepos om Odysseus, förekommer cykloper, människoätande jättar med ett enda öga mitt i pannan. En av dom stängde in Odysseus och hans män i sin grotta för att äta upp dem. Men Odysseus överlistade cyklopen och lyckades fly, men först efter att ha bländat honom genom att köra glödgad träpåle i cyklopens enda öga.

Finns det samband mellan antika myter av det här slaget och fynd av förhistoriska djur? Kan greker ha hittat skallen av en dvärgelefant? Tolkat dess näshål som ett öga? Ingen vet, men forskare finns som tror på den här sortens samband.

Ett annat exempel är gripen. I årtusenden har folk diktat om detta djur. Kan tron ha vuxit fram ur fynd av förhistoriska djur? Kan myten om djuret, dess utseende och vanor ha varit ett sätt att försöka förstå vad man hittat?1590 gjordes det första försöket att avbilda ett paleontologiskt fynd. I Klagenfurt i Tyskland står den staty som blev resultatet. Skallens form baserades på ett grottfynd från 1335. Idag vet vi att skallen en gång satt på en noshörning.

Harry Martinssons natursyn


Han hade problem med sina naturupplevelser. Fr a för att han måste beskriva dom med det instrument som skarpast skiljer oss från naturen - vårt mänskliga språk. Ett annat problem var att han i naturen slets han mellan två känslor: häpnad och glömska.

Häpnad för att han i naturen tycker sig stå på gränsen av det mänskliga och titta ut, eller in, i en annan värld. Naturen talar ett för oss människor obegripligt språk. Det går inte att kommunicera med den.

Glömskan då? Ja, den kommer i sällskap med häpnaden över naturens livsinnehåll. Miraklen får Martinsson att glömma sin samtids politiska elände.

Martinsson balanserar på gränsen mellan försoning och resignation. I naturen, inför det stora livsinnehållet, närmar han sig en slags försoning med sig själv och sitt liv för att han glömmer allt utom det örat letar efter och ögat hittar.

Resignationen då? Den kommer i vardagslivet, inför politiken. Och periodvis ser Martinsson politik även i naturen, i dess grymhet och allas krig mot alla. Dom dagarna är det inga mirakel han ser eller häpnad han känner. Martinsson ser då spanska inbördeskriget rasa i blåbärsriset.

2011-04-19

2003 års invasion av Irak och BP

In March 2003, just before Britain went to war, Shell denounced reports that it had held talks with Downing Street about Iraqi oil as "highly inaccurate". BP denied that it had any "strategic interest" in Iraq, while Tony Blair described "the oil conspiracy theory" as "the most absurd".

But documents from October and November 2002 now paint a very different picture. Five months before the March 2003 invasion, Baroness Symons, then the Trade Minister, told BP that the Government believed British energy firms should be given a share of Iraq's enormous oil and gas reserves as a reward for Tony Blair's military commitment to US plans for regime change.

The papers show that Lady Symons agreed to lobby the Bush administration on BP's behalf because the oil giant feared it was being "locked out" of deals that Washington was quietly striking with US, French and Russian governments and their energy firms.

Minutes of a meeting with BP, Shell and BG (formerly British Gas) on 31 October 2002 read: "Baroness Symons agreed that it would be difficult to justify British companies losing out in Iraq in that way if the UK had itself been a conspicuous supporter of the US government throughout the crisis."

The minister then promised to "report back to the companies before Christmas" on her lobbying efforts. The Foreign Office invited BP in on 6 November 2002 to talk about opportunities in Iraq "post regime change". Its minutes state: "Iraq is the big oil prospect. BP is desperate to get in there and anxious that political deals should not deny them the opportunity."

After another meeting, this one in October 2002, the Foreign Office's Middle East director at the time, Edward Chaplin, noted: "Shell and BP could not afford not to have a stake in [Iraq] for the sake of their long-term future... We were determined to get a fair slice of the action for UK companies in a post-Saddam Iraq."

Berlusconi


Berlusconi was even less tender with Italy’s constitution. This is where the real danger lies. The day before, Berlusconi told students at La Sapienza University in Rome: “to have a real democracy, we need to change the constitutional structure”. He was very clear in what he meant and why the constitution should be changed:

“because the government has no decisionmaking power but at most can only make a proposal to Parliament. This goes to Parliamentary committees and then to the whole Parliament and finally the Head of State must like it… A law which is a thoroughbred when it leaves Cabinet becomes a hippopotamus by the end… And if some leftwing judges don’t like it, they can cite it before the Constitutional Court which since it is made up of a majority of leftwing judges, overturn it. So to have a real democracy, we must change the Constitution and reform the present institutional architecture”.

On Saturday, Berlusconi repeated the speech to party officials to rapturous applause. This time he went a stage further and called the still unnamed “left wing judges” “subversive”. This came after his supporters had put up posters shouting “Get the Red Brigades out of the Milan courts” following on from Berlusconi’s remarks that the prosecution in his trials were terrorists.

The posters and the remarks were particularly grotesque as the Red Brigades killed judges and prosecutors in the ‘70s and ‘80s. Even the most conservative and potentially pro-Berlusconi judge bridles at hearing his murdered colleagues compared to the terrorists who killed them.

Harry Martinsson om konsten att se


På 1930-talet skrev Harry Martinsson romanen "Vägen till Klockrike". Samtidigt publicerade han sin trilogi naturessäer. Allt handlade då om konsten att se. Något som räddat honom från att, som han skrev, "bli en sten bland stenar", något som "väckt den förfallna levnadslusten".

I Martinssons fall handlar det lika mycket om att slippa se som att göra det. Slippa se för att kunna uthärda. När Martinsson lär sig se bygger han sakta upp en alternativ erfarenhet, vars syfte är att ersätta det han inte vill se eller minnas. Hans uppväxt och livsproblem var svåra.

Han skaffar sig nya, andra minnen. Men de gamla trilskas och blandar sig hela tiden in i hans "egna synvillor, inbillningar, önskedrömmar, farhågor och visioner". Men det finns också risker med att försöka se något nytt. Man kan stirra sig blind. Luffare gör det

...."Han stirrade sig blind på samhället. Inte ens sommarängens mirakler kunde få honom att bli fri ... Ögat, tänkte han, är vår största gåva. Man skulle inte gå sovande genom livet, inte bara låta ögonen vara instrument för snåla husbehovstittar eller den snöda beräkningens ögonmått. Den som låter sina ögon stirra förlorar sin fönsterplats

... "Ögonen kunde ge ting och dagar en annan innebörd. Inte minst då det gällde att göra sig hemmastadd i hemlösheten. Värna drömmarna .... Där finns några av de hemligheter som undanhålls vårt förnuft ... Men det stora är att vi tack vare våra ögon kan se naturen åt naturen. Och då kan det plötsligt hända att man blir sedd tillbaka" ...

Sorgmantlar


Aldrig sett så många som denna vår. Bara igår ett 20-tal efter skogsvägarna. Kollade hur de klarat sig undan vinterkylan och fann följande:

Arctic insects can manage down to -55·C. How do they do this? The freeze avoidance strategy has three main parts.

First, special antifreeze proteins are produced and circulated in the blood. These proteins are specially designed so that they bind to the surface of embryonic ice crystals and prevent them from growing any further. So, any ice that forms stays in tiny crystals that can't do any harm to tissues.

Secondly, the animals build up extremely high concentrations of sugars or sugar alcohols in their blood and tissues and this lowers the freezing point of their body water. More commonly, however, a related chemical called glycerol is used which is much less toxic. By midwinter, the amount of glycerol in an insect's body is so high that it often makes up 20-25% of its entire body weight!

The third part of the freeze avoidance strategy is to prevent contact with molecules that can act as "ice nucleators", molecules that "seed" the formation of ice in body fluids. Ice itself is the most potent ice nucleator and so animals take steps to avoid contact with environmental ice. Some insects do this by wintering in very dry places, but most rely on wrapping themselves in water-proofing. This can be done by increasing the thickness of the waxy cuticle on an insect's body or by spinning a water-proof cocoon. Potential nucleators inside the insect's body are also eliminated such as by emptying the gut to get rid of foreign particles and bacteria and by seasonal changes to the types of proteins present in their blood to remove any whose structure could stimulate ice crystallization.

2011-04-17

Rosa, hjärtformad gravsten

Får en gravsten se ut hur som helst? Döm själva. I modern begravning ngår också att ta ställning till hur man vill vara klädd i sin kista? Snyggaste festklänningen / kostymen? Om man vill ha en snygg make-up? Om det ska skålas för en på efterföljande middag? Om den döde ska hålla ett tal - förinspelat naturligtvis? Eller om en inhyrd skådespelare ska göra det? Och vem ska vara toast-master på middagen? Och ska alla begravningsgäster få en sk "goodie-bag med den dödes favoritchoklad, bok eller parfym? Och vad ska stå på gravstenen?

Puss på er alla ....


Så stod det i Edith Roskvists dödsannons som pryddes av en pussmun. Inklusive ett PS med följande text: Ulla, kom ihåg hatten! Jonas, skriv upp tiden och Lisa meddela Gudrun i tid. DS

2011-04-14

Nya tider, härliga tider?


Marknadskrafterna letar sig nya vägar. Inte bara för MC-entusiaster. I Danmark arbetas på att göra den avlidne lönsam genom att hyra röja väg för uthyrning av reklamplats på gravsten. Work in Peace kallas det. 650 för en vecka. 5 000 för en tre månader, 14 000 för ett år. Den döde skulle på så sätt bidra till samhällsekonomin. Ett tecken i tiden om inte annat. Jägar- och seglarkistor ytterligare ett. Golfkistan kommer nästa år.

Den marknadsförs så här: "Vi lever alla med naturens och årstidens växlingar, men också med hur livet ständigt förändras – och en dag tar slut. Som jägare och naturmänniska vet man att slutet kan komma hastigt och utan föraning. Döden borde inte vara främmande för någon – den är en del av livet. Vill man undvika att lämna ett tungt arv av obesvarade frågor efter sig, finns en del beslut man kan ta redan nu, som t ex valet av kista. Gör ett aktivt val, som speglar din livsstil och ditt stora intresse. Som jägare och naturmänniska har man nu ett självklart val om du vill göra en stilfull sorti, genom den speciellt framtagna Jägarkistan".

Det arbetas också på att förvandla begravningen till en fest: toastmaster, utdelning av godis till de sörjande ( den avlidnes älskningschocklad och dryck ), uppspelning av ett tal från den avlidne, filmer om den avlidnes liv, kistor flankerade av motorcyklar / golfklubbor / fiskespön / foton, inhyrning av skådespelare som berättar / dramatiserar den avlidnes liv, nya gravstenar etc. Allt mot ersättning. Idag kostar en begravning i genomsnitt 25 000. Imorgon?

2011-04-12

Också ett fiske ...


En asiatisk karpfisk, importerades på 1970-talet till USA. Rymde och finns nu överallt i södra delen av lnadet. Kan bli uppåt 18 kg tung och hoppa 3 meter. Man ska inte åka vattenskidor där det finns silverkarp.

Är du lönsam lille vän?


Helst in i döden. För det är många som vill sko sig på den som dör. Leverantörerna av bilar, kistor, urnor, krematorieutrustning, blommor, växter, gräs, jord, sten, markunderlag, konstnärlig utsmyckning, belysning, renhållning samt maskiner. Glöm inte banker, försäkringsbolag, trycksaksleverantörer, jurister, arkitekter, bevakningsföretag, utbildare osv. De skjuter naturligtvis in sig på Sveriges flesta miljonärer. De bland pensionärerna. Så här lyder reklamen riktad till dom:

”Livet är inte en resa till graven med syftet att komma dit i en attraktiv och välbevarad kropp. Det handlar om att glida in sidlänges med en chokladkaka i ena handen, en flaska Champagne i den andra, fullständigt slutkörd, totalt utsliten, skrikandes ’Vilken häftig resa!’”

Ger inte bara dålig smak i munnen utan får en att undra. Tror dom vi är idioter?

2011-04-11

Golf, komedi och tragedi

Upp som en sol och ner som en pannkaka. Rory McIlroy ledde golftävlingen i Masters i 63 hål, spelade stor golf. Sen, med nio hål kvar förvandlades hans insats till en tragedi och komedi. En hook in bland två hus hade ett stort underhållningsvärde, fick mig ett hjärtligt skratt, en boll i bäck, fyrputt på green etc. Klart Rory kunde hålla sig för skratt. Inte undra på att killen tappade koncepterna. Bara hoppas han kommer igen. Lira kan han.

2011-04-10

Turist eller pilgim


När den ene börjar och den andra tar vid är inte lätt att säga. Det enda pilgrimen menar skiljer honom från resten är den religiösa tolkningen av vad han gör. Han vandrar för Guds skull. Religiöst mumbo-jumbo. Men resan kallas av forskare för båda för en rites de passage. Fas ett: personen i fråga lämnar sin invanda miljö. Fas två: skaffar sig nya vardagliga rutiner. Fas tre: erfarenheten ger ny social status.

2011-04-09

Fotbollsstjärnor, krig och pengar


Är kluven inför dagens money-ball. Grabbarna skär guld med täljkniv. Det har kallats för arbetarklassens revanch, men i så fall en jäkligt dålig sån för samhället i stort. Att jämföra dessa grabbars inkomster med direktörernas fallskärmar? Vad är vitsen med det? Båda är lika usla som samhällsfenomen.

Då är jag mer intressad av spelarnas bakgrund. Som den här artikeln om Salomon Kalou i Chelsea. Från Elfenbenskusten där strider pågår och hans farsa är inblandad. Även Drogba, en av dom jag gärna ser på plan, kommer från Elfenbenskusten.

2011-04-08

Semester och priser


Till sommaren kan priset på råolja nå rekordnivå. När den industrialiserade världen går på semester går efterfrågan på bensin upp. Enligt EU ska nu också alla drivmedel inom EU beskattas efter energiinnehåll. Och eftersom diesel är mer energirikt än bensin, blir skatten högre. Går förslaget igenom höjs dieselskatten med 17%.

Alla prognoser sägs peka mot en kraftig uppgång i råoljepriset. Det kan bli nytt rekord, mer än 150 dollar per fat. Då får inte bara bilister det kärvt. Det blir kärvt även för världsekonomin. De tre senaste oljechockerna -1973, 1979 och 2008 - ledde till konjunkturnedgångar. Vid 140 dollar fatet börjar industrihjulen gnissla.

Till skillnad från tidigare oljekriser, som var tillgångskriser, kan dagens ev. kommande oljepris styras av efterfrågan. Ekonomipristagaren Paul Krugman tror att den ökande världsbefolkningen + ökande inkomster i Asien styr oljepriset. Tillgången på olja är dessutom begränsad, slutet av oljeepoken närmar sig vilket enligt Krugman kan leda till både efterfråge- och tillgångschock. Till det kommer oroligheterna i arabvärlden.

Även andra varor - som livsmedel, metaller, bomull - stiger pga kraftigt ökad efterfrågan och tilltagande brist. Enligt Paul Krugman visar råvarumarknaderna att mänskligheten lever i en värld som präglas av brist, och där de den snabbt växande efterfrågan i Kina, Indien, Brasilien, Ghana kommer att fortsätta pressa upp priserna.

Men det betyder inte att framtiden ser mörk ut. Industrivärlden har haft 40 år på sig att anpassa sig till den nya situationen, mer effektiv energianvändning, inte minst i Europa. Men visst drabbas låginkomsttagare hårt. Både i och utanför EU.

KG Bergström om Juholt

K-G Bergström, Expressens politiske kommentator, kallar Juholts medhjälpare för "de blekaste, profillösaste och mest orutinerade lag en socialdemokratisk partiledare förmodligen någonsin omgett sig med. Efter bara en och en halv vecka på jobbet har Socialdemokraternas nye partiledare lyckats rada upp en imponerande mängd motgångar.

I sitt installationstal bjöd han in TCO och Saco till överläggningar om pensionssystemet. Bägge förbunden nobbade. Nuförtiden är S ett parti bland andra, och fackförbunden har insett att det är bäst att hålla sig väl med bägge blocken. Men det var en chock för Juholt, som drömmer sig kvar i det Sverige då Domus fortfarande hette Domus.

Juholt talade också om barnfattigdom. ”Där håller vi inte med”, skrev då Rädda Barnen som fann sig nödgade att skicka ut ett pressmeddelande för att påpeka att klyftorna faktiskt ökat under socialdemokratiskt styre. Även sakpolitiskt fortsatte motgångarna. Exempelvis sågades idén om ”välfärdsjobb”, det vill säga beredskapsjobb i offentlig sektor, direkt av Kommunal. Det behöver förstås inte vara en nackdel för en ny S-ledare att hamna i konflikt med sina stödtrupper. Det skulle rentav kunna vara en poäng – om syftet är en högergir.

Juholt har tvärtom försökt ställa sig in, men gjort det så illa att han fått foten av alla från Kommunal till Rädda Barnen. På en punkt har Juholt dock lyckats. Konkurrenterna är utrensade. Österberg för att Juholt ”vill ha jämn könsfördelning”. Östros fick nytt jobb i krigsdelegationen. Den sammanträder när Sverige är i krig, det vill säga aldrig.

Ersättarna är okända – Tommy Waidelich, ekonomisk talesman, Carina Moberg, gruppledare – men lojala. De har Juholt att tacka för allt. Det är maktspel på högsta politbyrånivå. Där var det heller inte alltid så färgglatt.

Reliker förr och nu


För ett tag sedan klubbades Ingemar Bergmans två vita sängbord på auktion för 340 000:- . Ett av borden var nedklottrat med hans anteckningar. Bl a orden "rädd, rädd, rädd, rädd, rädd".

En gammal stereoanläggning gick för 98 000:- . Ingmar Bergman hade för vana att på morgonen slå sex tärningar för att få en fingervisning om vad dagen skulle medföra. De gick för 75 000:-. En sprattelgubbe som morfar Bergman fick i sommarpresent av barnbarnet Ola Bergman gick för 29 000:-, medan hans virkade sängöverkast gick för 26 000:-, sängen för 37 000:-

Tänker på detta då jag läser om medeltidens storsamlare. De investerade inte bara i slott och konst, företag och handel, utan fr a i den tidens hetaste föremål. Reliker. Allt fanns till salu. Jesu förhud, Jesu navelsträng, Marias bröstmjölk, Josefs hammare, bordet där Jesu åt sin sista måltid, Maria Magdalens bröst etc mm osv. Budgivningen sköttes då som nu av folk med så mycket pengar att de inte visste vad de skulle göra av dom.

Slutet på Attenboroughs 60-åriga resa


Nästa år, 2012, har han jobbat i 60 år åt BBC. Det firas med en stor tillbakablickande serie över hans liv och arbete. Den har samma titel som hans två senaste böcker, Life Stories.

I höst visar också BBC Attenborough´s senaste TV-serie, Frozen Planet. I sju delar. Den belyser de dramatiska miljöföränndringar som skett och sker på Nord- och Sydpolen, Arktis och Antarktis. Serien tog tre år att filma.

BBC kommer också att kritiskt granska Attenboroughs djur- och miljösyn. Han är naturligtvis ett barn av sin tid. Det har tolkats som att BBC räknar med att Attenborough kommer att lägga av. Själv säger han att han hoppas fortsätta.

2011-04-07

Ångest


Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av rädsla eller oro, som ger kroppsliga uttryck som tolkas som mer eller mindre hotande. En upplevd känsla av spänning, tryck över bröstkorgen, smärta i bröstet eller andfåddhet.

Eftersom ångest i grunden har en rationell funktion är det inte så lätt att göra sig av med den. Det går inte heller att bara strunta i den. Vid föröken att förstå vad som faktiskt händer i kroppen vid ångest finns olika förhållningssätt. Lika många som individer.

Marx, Engels, Lenin, Stalin,Ho Chi Minhn, Mao etc


Bilder från det allra heligaste i Rom. Där alla reliker förvaras. En äldre variant av rätt ordning och rätt tänkande. Eller rätt stans, rätt grepp, rätt swing som Ben Hogan sade och skrev. Frid vare med honom.

Förr strävade folk efter att bli frälsta, idag efter att bli lyckliga. Är nog samma sak. Då hade man reliker för att skydda sig mot sjukdomar. T ex mot pest genom att mala ner något helgonben i vin och sen klunka i sig. Idag tar folk Viagra eller lägger in sig på sjukan. Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lyckliga vara.

Det som skiljer religiösa från icke-religiösa är den s k tolkningstradition. Ungefär som att arbetsgivare anser sig ha tolkningsföreträde vid fackliga förhandlingar. Men inte är religiösa lyckligare än andra för det. Det är kanske olyckan som driver som?

Spanien nästa ...

Enligt Pär Magnusson, nordisk chefsanalytiker på Royal Bank of Scotland, är marknaden efter att Portugal kastat in handduken "egendomligt avslappnad inför Spaniens dystra utsikter. Är det ett tillstånd av verklighetsförnekelse? Råder en känsla av att om Spanien ryker så är hela euromarknaden körd, och då kan man lika gärna leva de sista dagarna i bunkern utan hämningar?", skriver Magnusson i ett marknadsbrev.

Enligt Magnusson saknas i dagsläget beredskap för att undsätta Spanien finansiellt, om det skulle bli nödvändigt.

"Spanien är så stort att det i praktiken skulle tvinga fram en gemensam finanspolitik på riktigt, och de politiska stämningarna i de länder som förväntas plocka upp notan är milt uttryckt inte så vänligt inställda till en sådan utveckling", avslutar han. Har aldrig hört talas om karln.

Swedbanks Cecilia Skingsley säger motsatsen: ”Nu finns en beslutsprocess för hur man ska hantera den här typen av problem. Det skapar någon slags stadga. Risken för ett nytt svart hål i klass med Lehmankollapsen 2008 ser jag som extremt liten”, säger hon och vill tona ned skräckscenariot att skuldnedskrivningar i något av krisländerna skulle smitta Europas banksystem med svåra kreditförluster.

Rockstjärnor, UFO:s och reliker


Rockindustrin är som den är. Drugs, sex and rock´n roll. Skrikande ungdomar, dans och sång, utlevelse. Är dom ett modernt svar på medeltidens religiösa svärmare? Hur ska man se på den fotvårdare som en gång klippte Elvis Presleys tår, sparade hans tånaglar och nu säljer dom på E-bay? Eller på dom killar och tjejer som samlar ligg med mer eller mindre kända rockartister? Ingen nämnd, ingen glömd.

Eller fotbollspublikens dyrkan av sina stjärnor? Fotboll kallas ju för vår tids religion. Masshysterin, pengarna, samlarna (autografer, tröjor, skor etc ) och så skandalerna.

När korsriddarna år 1204 plundrade Konstantinopel tömdes staden på reliker. Många hamnade i Italien, Frankrike och Tyskland. Uppskattningsvis 3 600 reliker från 496 helgon. T ex det bord där Jesu intog sin sista måltid, hans liksvepning, sågen som fällde hans kors och den måttstock med vilken Josef och Maria mätte hur mycket Jesus växte som liten, år för år. För att ta några exempel. Ett annat är att horindustrin blomstrade längs pilgrimsvägarna. I den heliga staden Rom var 20% av befolkningen horor.

Att det i stor skala rör sig om typiskt mänsklig blandning av bedrägeri och längtan efter att bli grundlurad är ganska självklart. Med girigheten som startmotor. Och självförhärligande som slutprodukt ( ... jag knullade med Elvis ... ). Men hur ska man beskriva dessa människor? Dom är ganska många.

2011-04-05

Ordets makt över tanken


Så kom den. Boken om en av kristenhetens mest dyrkade reliker, Jesu Förhud. Skriven av Robert P Palazzo: The Veneration of the Sacred Foreskin of Baby Jesus. För den som inte vill läsa finns här en sammanfattning, inte av Palazzo´s artikel, men av hur förhudsdyrkan såg ut.

...En av högmedeltidens folkböcker, Legenda aurea, förkunnade att dagen då Jesus blev omskuren, »började han utgjuta sitt blod för oss … det var början till vår frälsning«. Det fick till följd att hans förhud blev den högst skattade reliken av alla. I det medeltida Europa fanns ett dussintal kyrkor som påstod sig äga en bit av heliga hudvecket, den enda del av Jesus som stannat kvar på jorden" ....

Norska NRK vet också besked. Klicka här. Varför man läser sånt här? Jag vet inte. Kanske för att om möjligt bättre förstå ordets makt över tanken. Livslögnen finns också med i bilden. Självbedrägeri också. Säger många samma sak tillräckligt länge - 1 200 år - så är det sant. Eller hur?

Nytt Stor-Stockhom var 8:e dag


1950 fanns 3 miljarder människor på jorden. Idag är vi 7 miljarder och inom kort är vi uppe i 9. Det föds 80 miljoner / år, 1.5 milj / vecka, 250 000 / dag och 10 000 / timma.

Ett nytt Stor-Stockholm var 8:e dag. Och alla ska ha hem, mat, sjukvård, el, vatten, utbildning och arbete. Det här framtidsscenariot lockar naturligtvis en och annan till rent apokalyptiska undergångsprofetior.

Om inga drastiska politiska åtgärder vidtas, säger olyckskorparna, kommer jordens befolkning att bli större än tillgången på livsmedel och tillgången på mat per person att minska med krig och revolution som brev på posten. Fast profeterna, inte minst inom miljörörelsen, släcker ner stora delar av sitt förnuft när de talar om saken. Gudskelov finns ju möjligheter. Som t ex genmodifierad mat och kärnkraft.

2011-04-04

Frågor utan svar


Vi är begränsade. Syn och hörsel är trimmad till max. Ett snäpp till och vi skulle inte stå ut med intrycken.Nu passerar de flesta obemärkt. Vi använder en bråkdel av våra sinnen. Kanske en procent.

Kroppen är begränsad. Inte för elitgymnaster, löpare, hoppare, boxare, djuphavsdykare etc. Men för de flesta oss.

Tankemässigt då? Hur är det med begränsningar där? Är vi uppdragna speldosor? Som sedan barnben blivit formaterade av arv och miljö och sedan uppgraderats under livets gång.

En text som tydligt beskriver en sorts mental, nästan mediemässig begränsning, är Johannes Uppenbarelsebok. Den mest okristna av Bibelns böcker, men den mest inflytelserika genom sin historiesyn. Genom Guds ingripande har historien, individens och samhället, getts riktning och mål. Ondskan ska störtas, ett himmelrike öppnas för oss alla. Har Aftonbladets och Expressens tidningsmakare läst Uppenbarelseboken?

Ersätt Gud med Gustav Vasa, Per-Albin eller Erlander. Eller andra ledare, ingen nämnd ingen glömd. Följer de inte samma grundritning? Avslöja, mobilisera, störta, bygg upp en ny himmel och en ny jord tills det är dags fr att avslöja, störta och bygga nytt. Drömmen om den nya människan är alltid ny.

2011-04-03

Trälar under penningen


Finland utgör ett särfall i Norden. Nationen är ung, har genomgått både inbördes- och världskrig. Dess nationalepos, Kalevala, upptecknades på 1830-talet då Ryssland styrde landet. Kalevala handlar om såna bönder som Eero Järnefelts målning skildrar. Nybyggare. Den hette "Trälar under penningen" men döptes sen om till "Svedjan" av finkänsliga personer.

Attenborough och kungahuset

Best known for his portraits of George W Bush and Sarah Palin, which he made using cuttings from hardcore pornographic magazines, the Queen has asked Jonathan Yeo to capture Sir David Attenborough.

Sir David's picture will be added to a collection of portraits of holders of the Order of Merit. The distinguished naturalist and broadcaster, who turns 85 next month, is one of only 24 members of the order, which was established in 1902 by Edward VII and remains the personal gift of the monarch.

2011-04-02

Oskefisen


Oskefisen är det riktiga namnet, inte Askeladden. Han är den kanske viktiaste norske sagofiguren. Syftar på en som inte duger mycket till, «ein som sit og fis i oska», dvs sitter vid spisen och blåser i askan. Det i sin tur har att göra med den arbetsfördelning som fanns i ett hushåll. Den yngste skulle hålla liv i elden. Onyttigt arbete jämfört med alla andras.

När man sen började samla in norska folksagor dög inte Oskefisen utan man ville ha ett namn som var gångbart bland fint folk. Det blev Askeladden. Först kallades han Askepot, men det dög inte heller. Sagorna om Oskefisen anses vara de mest orginella i den norska sagoskatten. Fint folk, t ex kungen, får nöja sig med att mata höns. Oskefisen står för jämlikhet, anspråkslöshet, ogillande av konkurrens,önskan om lugn och ro, avskildhet. Klicka på bilden så förtoras den.