2011-11-30

Också ett sätt att försörja sig

Vibratorns historiaEn vanlig diagnos i slutet på 1800-talet var hysteri. Med det menades ångestväckande impulser som förvandlades till kroppsliga symptom. Starkt knutet till sexualitet, som en del finare kvinnor på den tiden tvingades undertrycka. Här lite bakgrund och sammanhang.

I slutet på 1880-talet fanns det inte så många elektriska prylar i omlopp. Symaskin, fläkt, spis och brödrost var några av de första produkterna. Men så dök vibratorn eller som den då kallades, "manipulatorn", upp och gjorde succé. Den marknadsfördes i häften typ Claes Ohlson sida vid sida med dammsugare och strykjärn.

Problemet har varit känt i århundraden. I en beskrivning från 1653, rekommenderas en jordemor / barnmorska som den som bör kallas in för att utföra den massage som kan ge kvinnan lättnad. Ett annat sätt att lösa dilemmat var att rekommendera ogifta kvinnor med den här typen av symptom att rida mycket och ofta.

Science Museum i London har en samling på ett 40-tal tidiga vibratorer. En av dom kopplades med fördel ihop med en medföljande maskin som även kunde förse en mixer och symaskin med ström. Portabla vibrator marknadsfördes som förtjusande resesällskap. Här finns mer om vibratorns uppfinnare, Dr. Joseph Mortimer Granville som var smart nog att ta patent.

Den ljusnande framtid är vår

En 90-årig kvinna svalt sannolikt ihjäl på Carema utanför Vänersborg. Hon vägde 35 kg när hon avled. Här. Plånboken styr här som annars. T ex i Frankrike.

Europas vefolknings åldras och det beror på efterkrigstidens guldålder: ekonomiska, sociala och medicinska framsteg.

Det genomsnittliga antalet barn per kvinna i EU var år 2006 1,5 barn medan reproduktionsnivån är 2,1 barn. Sjunkande födelsetal alltså efter den babyboom som gett oss den stora åldersgruppen 45–65 år. Finansieringen av pensionerna är den stora problematiken.

Den förväntade livslängden (1960 - 2006 ökade den med 8 år) kommer enligt statistikerna att förlängas med ytterligare 5 år från 2006 till 2050. Andelen personer 80-90 år ökar och dessa grupper är hjälpbehövande.

Invandringen (1,8 miljoner invandrade till EU 2004, 40 miljoner år 2050 enligt Eurostats prognoser) kommer sannolikt att uppväga effekterna av låga födelsetal och längre livslängd.

Antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år) i EU kommer att minska med 48 miljoner mellan 2006 och 2050. Försörjningsbördan troligen att fördubblas till 51 % år 2050.

Är riksdagen den djävligaste av alla djävliga världar

AnneMarie Pålsson beskriver riksdagen i sin bok ”Knapptryckarkompaniet”. Och hennes bild av folkets högsta församling i allmänhet, och Moderaterna i synnerhet, är ganska realistisk. Den gäller naturligtvis alla partier. Men inte är riksdagen den jävligaste av alla jävliga världar. Den som tycker det har tappat alla perspektiv.

Pålsson kallar Moderaterna för det mest toppstyrda partiet. Det är Reinfeldt, Borg och Schlingman som styr. Hon beskriver riksdagen som en byggnad där folkvalda samlas för att rösta igenom vad denna trojka beslutat. Riksdagsgrupperna träffas för att instrueras om vad ledningen kommit fram till och rösta därefter. Om någon har en avvikande åsikt bearbetas de med en kombination av piska och morot.

Morötterna består i sin tur av attraktiva politiska uppdrag. Lojalitet belönas med ambassadörsposter eller EU-jobb. Den illojale får vara tacksam om han eller hon blir suppleant till andre vice ordföranden i trafikutskottet. Allt detta är känt sedan tidigare. Det gäller att meritera sig genom att vara just lojal. Manöverutrymmet på samhällstoppen är inte stort.

Resultatet av dessa härskartekniker blir enligt Pålsson fjäsk, rädsla och konformism. De som ska vara folkets högsta representanter reduceras till valboskap, eller just ett knapptryckarkompani. Allt enligt DN. En blomma till Paulsson som vill debattera hur denna riksdag ska reformeras? En bra men ganska otidsenlig fråga då allt mer makt dagligen och stundligen flyttas från riksdag till Bryssel. Samtidigt är svenska folkets förtroende för riksdagen obrutet.

EU, krisen och brottsligheten

Peter Kadhammar är ute och reser i Europa. Besökt Grekland och är nu i Italien. Korta skissartade reportage som paradoxalt nog ändå har både bredd och djup. Här.

2011-11-29

Personlighetens betydelseEn upplysande och klargörande dokumentär om det kalla krigets slut. Här. Hur Lech Walesa söp Jeltsin under bordet, USA spelade skjortan av Ryssland för att Polen skulle återfå sin frihet och rätten att ansluta sig till NATO. Samtidshistoria skildrad av de som gjorde den.

Vill dom förvandla Kina till ett Balkan

Kulturknuttar är ofta radikala på ett okunnigt sätt. Som det här med Kina. Nu ska vi återigen läsa om nödvändigheten av yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet i Kina. Vet inte om de vet vilken rå nationalism som är förhärskande där? Och vilken korrupt polisstat vi talar om? Skulle vi ha fria val i dagens Kina skulle vi snart se 1000-tals Milosevic typer sitta vid köttgrytorna. De gör det redan. Så personligen - tro inte jag inbillar mig att min åsikt betyder något - är jag jäkligt glad över att det inte råder fria val i Kina.

När jag pratat med kineser om detta ser de oförstående ut. De tänker tillbaka på kulturrevolutionen. Allt har blivit bättre sedan dess. Yttrandefriheten är inte så viktig så länge folk tycker att de fått det bättre. Den som vill veta mer kan ju läsa Vogels magnifika biografi över Deng Xiaoping.

Nobelpristagaren Liu Xiaobo är en modig man. Inget tvivel på den punkten. Men det gäller att välja sina strider. Och i Kina kan man slåss för mycket. Xiaobo är känd som USA-dyrkare och tillhör tyvärr landets mest marginaliserade skikt - de liberala intellektuella. Hans politiska åsikter har lyfts fram av andra här. Bl a tycker han att Kina behöver 300 år av kolonisation för att bli som HongKong. Det är nog en del kineser som har synpunkter på den saken. Och han gillade skarpt Irakkriget och tar dessutom emot bidrag från NED, en av alla de amerikanska organisationer som efterträdde CIA:s fonder.

Om jag är kommunistanhägare? Tvärtom. Om jag ogillar dagens kinesiska ledarskikt? Alternativen förfärar. Landet har inga demokratiska traditioner att falla tillbaka på. Däremot en blodig tradition av långvariga och storskaliga inbördeskrig och utländska ockupationer. Det är just denna kinesiska historia som gjort kineser till de råa nationalister de flesta av dom är.

När Nezha besegrade DrakenFilmen gjordes efter kulturrevolutionen. Dess innebörd? Hur De Fyras Gäng bekämpades.

Buffelpojkens flöjtEn av de mest berömda animerade kinesiska filmerna. Gjord 1963 och belönades snabbt med en rad priser. Under kulturrevolutionen bannlystes den eftersom den inte höjde klassmedvetandet och avspeglade klasskampen. Filmen flörtar med klassisk kinesisk konst även om den i första hand var avsedd för barn. Den drömlika atmosfären fint fångad.

2011-11-28

Håll käft och gör som jag säger! sade Reinfeldt

Den moderata partikulturen i riksdagen bygger på tystnad och lydnad. Självständiga ledamöter möts av utskällning av partiledaren Fredrik Reinfeldt inför hela gruppen, hävdar tidigare moderat ledamot. Och inte vilken som helst. Hört talas om RUT-avdraget? Hennes idé. Och för en tid sedan talade hon med socialdemokrater om hur riksdagen skulle kunna demokratiseras. Här.

AnneMarie Paulsson är docent i nationalekonomi. Mastersexamen vid University of California i USA. Doktorsexamen i nationalekonomi år 1983. Ledamot i Skatteutskottet 2002-2003. Näringsutskottet 2003-2007. Utrikesutskottet 2007-2010. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 2002-2006. Finansutskottet 2003-2005. Skatteutskottet 2005-2006. Miljö- och jordbruksutskottet 2010. Ledamot i Riksrevisionens styrelse 2003-2010. Sedan 2000 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. I styrelsen för HQ Bank. Hösten 2011 lämnade hon Moderata samlingspartiet, som hon varit medlem i sedan 2001, i protest mot partiets motstånd mot lagstiftning om insyn i partibidragen. Nu har hon skrivit en bok om sin tid hos de nya Moderaterna. Intressant läsning.

Bilden av partiledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt är inte smickrande. Hon beskriver ett tillfälle när den moderata riksdagsgruppen försökte hävda sin mening i samband med beslutet om FRA-lagen. Då möttes den av statsministerns ord:

”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat”, hävdar Anne-Marie Pålsson att Fredrik Reinfeldt ska ha sagt. Inget nytt under solen. Så går det till i maktens korridorer. Det är bara när man visar upp sig som allt går lugnt och städat till.

Det andra mandatperioden var värre än den första. "Då sänktes ribban ytterligare. Frihetsgraden var noll och utrymmet för egna ställningstaganden obefintligt", skriver Pålsson.

- Det är klart att det är spännande att sitta i maktens centrum, men det är ju inte det uppdrag som allmänheten tror att det är, säger hon till TT. Något utrymme för självständiga ledamöter finns inte, hävdar hon. - Särskilt inte om man representerar regeringsmakten, då är det utrymmet i stort sett obefintligt. Här mer om boken.

Lånelandet Sverige

Den som är satt i skuld är inte fri, sade Göran Persson för några år sedan. Visst är det så. Vi hör också mycket talas om det skuldsatta USA. I snitt har amerikanska hushåll 1,2 årslöner i skuld. I Sverige är siffran ändå högre, hela 1,7 årslöner. Svenskarna tillhör dem som lånar mest i världen.

Den globala villervallan

Under Balkankriget var jag en gång i Jakarta. En kille på en av stans alla TV-stationer frågade: "Hur kommer det att gå för Europa?"

Idag är det förenade Europa – som varit en modell för regional integration för olika delar av världen – ett korthus som vilar på lösan sand.

USA, det nya tusenårsriket, är en stormakt i dekadens. I arabvärlden, där tyranner som Saddam, Mubarak och Khaddafi höll islamister och demokrater i strupgrepp, de har nu förpassats till historiens sophög. Portarna står vidöppna för både drömmar och undergångsscenarios.

Kina, Indien, Brasilien seglar upp som nya stormakter. Den som lever får se. Den långa historiska process som efter andra världskriget började med koloniernas frigörelse, fortsatte med Sovjetimperialismens fall och EUs födelse, skjuter nya groddar. I helt oförutsägbara riktningar. Det är en spännande tid att leva i - innan dom skottar ner en för gott ...

Valet i Egypten

Solklart resultat. Maha Hemdan är 28-årig ingenjör som gick med i Muslimska brödraskapet när hon pluggade på Kairos tekniska högskola.

– Jag kommer från en familj som närmast kan beskrivas som icke-troende. Vad som framför allt lockade mig med Muslimska brödraskapet var etiken och moralen. Egypten är ett så korrupt samhälle. FRP strävar efter att behandla alla lika. Ingen ska kunna muta sig fram.

Valmötet inleds med en recitation av några Koranverser.

Apkungen

1964 Havoc in Heaven Part 1 [English Subs] from arisidhe on Vimeo.


Japansk animerad film känner vi till. Nu är den kinsesiska på gång. Traditionen går tillbaks till 1920-talet. Några av de bästa gjordes på 1950- och 60-talen. Här ett exempel. En animerad version av en av den kinesiska litteraturens klassiker: "Kung Markatta eller Resan till Västern".

Synopsis: Sun WuKong was a monkey born from stone that had gathered the energy of the earth. He became king of the monkeys on the Mountain of Flowers and Fruit, and gained his legendary weapon, the Golden Staff, from the Dragon King of the East Seas. WuKong ends up being brought up to Heaven and given the duty of Keeper of the Royal Stables so that Heaven can keep an eye on him, but the Monkey King later rebels when he learns of this. WuKong then establishes himself as the "Great Sage equal to Heaven" and demands recognition from Heaven.

1964 Havoc in Heaven Part 2 [English Subs] from arisidhe on Vimeo.

2011-11-27

BBCs Frozen Planet


Samtidigt som TV-serien gör succé röstas Sir David Attenborough fram Storbrittaniens samlande nationella symbol. Här mer om just det.

Filosofen som försvarar tjurfäktning


Han heter Francis Wolff och är professor i filosofi i Paris, Buenos Aires och Oxford. Bl a har han skrivit böcker om Sokrates. Nu är han aktuell med boken "50 skäl att försvara tjurfäktning". Köpt och läst den spanska versionen. Med stor behållning. Sällan man ser ett så känsligt ämne behandlas så idérikt. Förstår att boken är slusåld.
Mitt ex hittade jag i en universitetsbokhandel i Barcelona.

Här finns några tidningsartiklar för den som få en vink om vad debatten rör. Den pågår inte bara i Spanien utan även i Frankrike. Slutligen en länk till boken här.

Fotboll - världens största teater


I veckan såg jag Real Madrid spela skjortan av Dynamo Zagred ( 6 - 2 ), Valencia göra samma sak med Genk ( 7 - 0 ). Efter det började man ju tvivla på Champions League. Lagen som möts är knappast jämbördiga? Fick i alla fall lära mig att de kallar sin arena för det "vita Colloseum".

Ingångarna till Reals läktare heter idag "vomitarios". Ordet användes redan i det romerska Colloseum, där "vomitarois" syftade på de gångar som ledde publiken in på arenan. Det finns också andra innebörder. Att arenan kastade upp döda - djur som människor. Reals "vomitarios" syftar på bådadera: dels på publikens förmåga att snabbt komma på plats; dels på dess förmåga att skrika lungorna ur sig.

En större upplevelse var det att se Barclona slå Milan med 3 - 2. Bra match med två helt skilda sätt att spela boll. Barcelona spelar numer 3 - 4 - 3. Guardiola´s inköp av sommarens alla mittfältare har nu fått sin förklaring. Här.

Igår vann Real Madrid derbyt mot Atletico med 4 - 1 medan Barcelona förlorade med 0 - 1 mot Getafe. Real ligger nu sex poäng före Barcelona i ligan. I spansk press spekuleras i att Chelsea´s Villa Lobos får gå inom kort. Trots högt ställda förväntningar spelar Chelsea inget vidare. Reglerna som infördes har inte hjälpt laget på det sätt man trodde.

2011-11-26

Lyxrestaurang för vanligt folk

Till glädjen att resa hör mat. Kockskolor av olika slag är billiga och bra. Eller om man reser i buddistiska länder, då gäller regeln: följ tiggarmunkarna! De söker sig till bra och billiga kök. I Spanien åt jag dagligen på Flamant. Kostnad? För 90 kronor, eller 9:95 euro, erbjöds trerättersmiddag ( tre val i vardera för-, huvud- och efterrätt) plus vin och kaffe.

2011-11-19

Ursvenskt är bara barbariet - resten kommer utifrån

"Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt." En intressant intervju med Reinfeldt i Sydsvenskan.

Reinfeldt ger också Juholt en taskspark. En berättigad sådan: -"Det finns något starkt nostalgiskt och tillbakablickande i Juholts sätt att beskriva Sverige. Det gör att Jimmie Åkesson uttrycker viss värme för Juholts beskrivning, för det är ju även en del av SverigeDemokraternas sätt att beskriva Sverige: hur bra det var förr. Och här verkar Juholt och Åkesson finna varandra".

Tyvärr han han rätt. Vi kommer ingenstans i dagens värld genom att drömma om hur det en gång var. Det har i alla fall Lars Engqvist insett:

- Jag har som så många andra upprörts över samhällsutvecklingen på senare år. Människor känner i allt större utsträckning ett slags utanförskap. Och blir man inbjuden att diskutera vad man ska göra för att förändra utvecklingen, då är det svårt att säga nej.

Rubriken - ursvenskt är bara barbariet, resten kommer utifrån - kommer från Esias Tegner. Och han hade rätt fast det visste han inte. Stig Welinder, en av landets tongivande forskare på vår förhistoria, menar att de som då levde här var kannibaler. Det fick du väl inte lära dig i skolan?

Manchester City - 1.7 miljarder i förlust


En förlust på 1.7 miljarder. Den största i brittisk fotbollshistoria. En effekt av att klubben investerat 10 miljarder i stadium, akademi och spelare. Eller snarare klubbens ägare, olje-sheikh Mansour, vars släkt äger 9% av världens oljereserver. Och de ökar bara i värde ju mer oljan sinar.

Fast jag kan inte låta bli titta på fotboll hur intensivt illa jag än tycker om denna "utveckling". Ta Real Madrids hemmamatch i Champions League nu på tisdag kväll. När jag kollade priserna låg den billigaste biljetten på 2 000:- / person.

Inte undra på att folk hellre går på sportbar, tar en öl och tittar på storbildsskärm. Förresten så har filmen "Moneyball" svensk premiär 9 december. Boken har samma titel och sägs i grunden ha ändrat synen på sport. Även fotboll. Trots att boken handlar om baseball.

I princip visar film och bok samma sak. Hur gammal visdom kastas överbord och ett lag sätts ihop med hjälp av statistik. Idag gör man likadant inom fotboll. Behöver man en vänsterfotad mittfältare med 80% passningssäkerhet etc går man in på de databaser som finns och hittar vad man söker. Simon Kuper har en bra artikel om detta i senaste numret av Offside.

2011-11-18

Skäggmesen drar nu till SpanienSpanskt val på söndag. Landet har nu 20% arbetslöshet bland vanligt folk, 45% bland ungdomar. El Pais finns här på engelska. Första stopp Hotel Madrid som ockuperats av arbets- och hemlösa.

Vilse i finanskrisens labyrinter

Gyllenhammar skriver uppgivet om den värld han känner bättre till än de flesta av oss. Den där man kallar varandra för "Gentlemen".

Gyllenhammar är en sådan. Kommendör av första klassen av Vasaorden 1973, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 1974, Kommendör av Finlands vita rosorden 1977, Kommendör av franska Ordre national du Mérite 1980, H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band 1981, medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1981, Kommendör av Sankt Olavs Orden 1984, Kommendör av Finlands vita rosorden av första klass 1986, Kommendör av Franska Hederslegionen 1987, teknologie hedersdoktor i London 1987 och i Halifax 1988, Kommendör av Belgiska Leopoldsorden 1989, pol. hedersdoktor i Helsingfors 1990 och jur. hedersdoktor i Vermont 1993. En ärans man.

"Näringslivet går igenom en period av rå nykapitalism. Dagens girighet står i kontrast till de stora industriella dynastierna som förvaltade långsiktigt och med ansvar för alla intressenter. Näringslivet måste hitta tillbaka till sunda värderingar, där pengar inte är allt", tycker Pehr G Gyllenhammar. Och så nämner han Rockefeller .... Rövarbaronen.

Visst haltar debatten om girighet på båda benen, famlar i mörkret medan vinden blåser vart den vill. Privat tillhör Gyllenhammar den kategori av människor som lever i ett land som flyter av mjölk och honung. Några konkreta åtgärdsförslag mot den slemma vinning som han skriver om har han inte. Han vet att det är meningslöst. Vackra ord, en slags predikan, är allt vi erbjuds.

Inte ett ord om eurokrisen. Eller vår tids politiska adel. Inte heller något om den största förändring som skett inom kapitalismen under Gyllenhammars egen livstid.

Den exploderande fondmarknaden, de ägarlösa företagen. På några decennier har miljontals småsparare, försäkringstagare och pensionärer överlåtit sitt kapital och ägande till okända tjänstemän i olika fonder. Fondkapitalismens förvaltare tar inget ansvar, de äger inte pengarna de hanterar.

Tänk om Gyllenhammar beskrivit vad som ligger bakom denna utveckling? Vilka som skrev lagarna? Vilka som lobbade för dom? Och vilka som röstade igenom förslagen? Göran Persson var nere i Australien när det skett och sade att när folk upptäcker det här kommer de att bli förbannade. Han röstade igenom dom för att pensionssystemet skulle vältras över på småfolk. Samtidigt gick årtionden av inbetalningar som folk gjort upp i rök. Till moneyheaven som börsfolket flinande säger.

Idag ligger mer än hälften av Sveriges BNP i dessa mer än tusen fonder. Och ute i EU finns motsvarande 50 000 miljarder i fickorna på dessa tjänstemän och spekulanter. Så visst ska vi tala om ansvar och uthållighet, men med vilka? Vilka är villiga att vidtaga några åtgärder? Fondkapitalisterna sitter säkert i sadeln. De vet att börjar det skaka och blåsa kastar staten in så mycket pengar som behövs. Eller ECB. Som nu utsätts för påtryckningar. Bara tyskarna som spjärnar emot verkar det som. Och de har ju erfarenhet av vad inflation kan medföra. Titta på 1920-talet.

Manöverutrymmet är inte så stort. Om det ens existerar i annan mening än panikartade anpassningar hit och dit. Men det är för jobbigt att tala om sånt. Eller hur?

2011-11-17

Occupy Wall StreetGanska beklämmande om denna rörelse som inte bärs av något annat än anarkister. Killen är i alla fall ärlig. Har slutat jobba och ser Occupy Wall Street som sitt livs stora chans, en språngbräda att göra karriär. Killen verkar rik. Två masters - vem har betalat dom studierna? Det är inte gratis i USA. Fin bil har han också. Och nu ska han göra karriär genom Occupy Wall Street? En annan kan ju undra vad för slags karriär det kan röra sig om? I vilka anarkistiska sammanhang är det en merit?

Framtidens soldatProfessor Jonathan Moreno, a bioethicist at Pennsylvania State University, studies the way neuroscience is being co-opted by the military. "Right now, this is the fastest-growing area of science," he says. The Pentagon is currently spending $400m a year researching ways to "enhance" the human fighter. The defence giant Lockheed recently unveiled its "Hulc" (Human Universal Load Carrier), a science fiction-like, battery-powered exoskeleton that allows a human to lift 100kg weights and carry them at a fast run of 16kph (10mph).

Superman strength is one thing, but soldiers still need to sleep. In Afghanistan the average soldier in combat gets only four hours' rest a day and sleep deprivation is the single biggest factor in reducing fighting performance. Not only are tired soldiers less physically able to fight and run, they make more mistakes with the complex weapons systems at their disposal – mistakes that can prove deadly to themselves and their comrades.

Snacka om att vara vilse i pannkakan

Det finns folk till allt. T ex till att demonsterar för att en gammal ek med ruttna rötter och instabil krona ska få stå kvar. Skulle gärna vilja veta vilka det är som ägnar tid åt att slå vakt om att bevara något sånt? Säkert karlar. Dom gillar att se på elände, medan kvinnor gillar att analysera det. Undrar om karlarna tänker stå där och stötta trädet? Eller bara vill synas i TV? För tro det eller ej - naturligtvis var TV på plats för att sända direkt. Begreppet fjollträsket får ny fart. Patetiskt sa Bill. Patetiskt var ordet sa Bull.

Kan dom inte ge sig på moderatkärringen som tycker det är rimligt att åka till USA för 33 000 eftersom hon "måste sova" på planet? Finns det inte några rättigheter för oss skattebetalare vad gäller hanteringen av våra skattemedel? Och så har vi finansborggarrådet Sten Nordin tycker att resekostanden på 100 000 kronor till New York är en rimlig kostnad. OK om han vill åka privat, men inte annars.

Det finns riktlinjer för folk av det här slaget, men de står naturligtvis över sånt. Lågpris är rekommendationen. Och det här med kärringens sömn? Planet landade 15:30, hon gick på middag kl 17 och sen var hon fri. Så nog hade hon kunnat sova om hon ville. Sånt här gör en förbannad, men vad hjälper de. De här går inte att nå.

Som lök på moset kommer så uppgiften att det nu ska bildas ett anti-vargparti, med en enda fråga på dagordningen. Ofattbart. Ett sånt parti bildades för några år sedan i Norge. Jag var då där och träffade folk. Deras valkampanj bestod bl a av en partiordförande som åkte runt i bil med en bössa. Rättshaverister som i ett andetag talade om skatter, avfolkning, sjukvård, post och skola. Vargen blev till en symbol för en samhällsutveckling som gick dom emot. Dom ville helst skjuta byråkraterna i Oslo. Det svenska partiet har bildats i Riala-trakten. Här kan den som vill lyssna på karlns sommarprogram i Radio Skaraborg. Ett enfrågeparti? Har vi inte haft nog av såna? Piratpartiet t ex.

Tur man kan skilja agnarna från vetet.

Mikro- och makrohistoria


I regel undviker historiker av vad slag vara må att spänna över långa tidsrymder. Med långa menar jag tusentals år. Forskarna som vill göra det drar sig inte för att sträcka ut sin forskning 50 000, 500 000 år bakåt i tiden. Det måste vi göra hävdar dom för att inte dra felaktiga slutsatser, få skeva perspektiv på vår egen korta tid på jorden. Dessa forskare har nu gått samman och lägger fram sin syn i boken "Deep History".

Kungstanken är frågan - vad går vi miste om när historiker som regel bara sträcker sig 250 år bakåt i tiden? Till franska revolutionen eller så? Och hur skiljer sig denna historiesyn från den som växer om antropoler, arkeologer, primatologer, genetiker och lingvister polar sina kunskaper? Fokus läggs mer på långa trender och processer än individer och händelser. Släktskap, geneologi, utvecklande av olika traditioner, t ex empati, hamnar i fokus. Frågorna styr forskningen.

Göran Perssons kristallkula

Artikeln i DI finns tyvärr inte på nätet. Men DN har en sammanställning av vad han ser när han skådar in i framtiden.

Han spår ett fördjupat samarbete inom eurozonen, en ny gemensam skatt och en europeisk penningpolitik. - Jag förutser också att vi inom en nära framtid kommer ha den första europeiska skatten, säger Göran Persson. - Jag har aldrig tyckt om tanken på en europeisk skatt. Å andra sidan måste man se verkligheten som den ser ut. Euroländerna måste ha gemensamma resurser för att hantera kriser.

han tror också att det fördjupade samarbetet kan medföra stora kostnader för Sverige. - Jag utesluter definitivt inte att ett svenskt medlemskap ligger ganska nära. Kraften i utvecklingen för oss ditåt.

Argumentet är att fria avreglerade marknadskrafter måste ha en politisk motkraft, och enligt Persson finns det ingen annan motkraft än eurosamarbetet.

2011-11-16

Li Kunwu: Ett kinesiskt livJag fann den i en bokhandel i Köpenhamn. En kinesisk samtidshistoria i form av en seriebok. I tre band, totalt på 700 sidor. Tecknaren är en f d armé-propagandist som nu skildrat sitt eget liv från 1950 - 2000. Serien har översatts till en rad språk och jag förstår varför.

I den första delen, Faderns liv, får vi följa Li Kunwu´s uppväxt i Yunnan i sydvästra Kina. En provins de flesta svenskar aldrig hört talas om. Den upptar 4% av Kinas yta, vilket innebär att Yunnan är lika stort som Sverige. I dess provinshuvudstad, där Li Kunwu växte upp, bor idag 5 miljoner. Här finns en kort beskrivning av Li Kunwu´s liv och arbete.

Altamira-grottanDagens bravo toros, tjurfäktartjurar, är ättlingar till de tjurar som finns avbildade i denna grotta. Den upptäcktes 1868 av en jägare. Dåtidens forskare avfärdade alltihop som förfalskningar. Inte kunde detta göras av förhistoriska människor? Idag är frågan en annan. Eftersom de var så realistiska i sina djurmålningar, varför målade de aldrig människor eller landskap?

Grottan Altamira är 296 meter lång. Väggar, tak är målade. På botten har man hittat rikligt med arkeologiska fynd från två bosättningsperioder: Solutrean, 21,000 till 17,000 år sedan: Magdalenian, från 17,000 till 11,000 år sedan.

Avbildade djur är bison, rådjur, vildren, vildsvin, hästar etc. En del raffinerat utförda, andra enklare. Målningarna gjordes först med kol som kunnat åldersbestämmas. Idag tror vi att dessa målningar utfördes under en period av 1 700 år.

Ett tusen sjuhundra år ... För 13 000 år bakåt i tiden .... Under åren 14 820 till 13 130 .... Dessa 1 700 är ungefär lika lång tid som vi i väst hållt oss med kristna kyrkomålningar. Det började man med någon på 300-talet e Kr. Så länge bodde och målade man alltså i Altamira-grottan. Och det fanns inte bara den. Längs Medelhavskusten ligger andra målade grottor.

Vilka liv levde dessa människor? Och under vilka förhållanden? Upphör aldrig fascineras av istidens europeiska grottkonst. UNESCO har en mycket bra information om Altamira här.

Konsekvenser av att vargen är här för att stanna

"Vargdebatten" rullar vidare. Okunnigheten sitter i högsätet. Sverige är idag bundet av en rad internationella avtal, så vargen är här för att stanna. Men vad får det för konsekvenser? Det talas det sällan eller aldrig om.

Invandrade vargar kan ha med sig bandmask. Och vilka känner till vilka säkerhetsåtgärder som då ska vidtas? Det sägs att den sprids med 4 km / år.

Fårägarna, 15 000 i landet, får statlig ersättning med 20 kr / meter när de sätter upp rovdjursstängsel. Det är en bråkdel av den reela kostnaden. Skötseln är tidskrävande. Nya regler för elstängsel tillåter bara en femtedel av den energimängd som tidigare tillåtits. Förr låg pulsen på 25 Joule, idag på 5. Fungerar det som rovdjursskydd?

En varfdödad tacka ersätts med 2 500:-, lamm med 1 200:-, avelsbagge med 2 500:-. Dödas jakthund är högsta ersättning 20 000:-.

Juholt - en katastrof

Den som hörde Ekots lördagsintervju med Juholt kan inte annat än hålla med om nedanstående reaktion:

..."Har just lyssnat på HJ på lördagsintervjun. Det är så jävla illa. Vår ordf MÅSTE kunna ge TYDLIGA och SAMMA besked om välfärd/vinst oberoende vilken situation han är i, annars missar vi även detta gyllene läge. Han måste i ryggmärgen snabbt ha svaret på hur vi ser på över/underskott i statens budget i olika konjunkturlägen. Han måste VETA att samma skatt på arbete och pension är en diff på 17 mdkr och det inte är UTGIFT utan en INTÄKTSMINSKNING. Han kan inte heller säga att detta ska genomföras under mandatperioden, eller helst nästa år - det är helt OREALISTISKT. Vidare har han sagt till oss i PS att det finns en överenskommelse (skriftlig?!) med MP om upplägget på ev framtida SVT-debatter, om det är så, varför sa han då inte det? Detta bara på en 30-­min-intervju. Jag tycker inte att detta är värdigt mitt fina parti och vet inte om jag vill vara en del av ­förfallet" ...

Lena Mellin i AB sammanfattar: ..."I vanlig ordning kunde Juholt inte redogöra för vad han menar med vad han säger. Han pratade först och ordnade försvaret, om det var möjligt, sedan" ...

SAP verkar begå ett slags självmord. Förlorar de nästa val har de befunnit sig i opposition i tolv år. Juholt är lika ogenomtänkt i sina politiska bedömningar som i sina privatekonomiska.

2011-11-15

För och emot tjurfäktningDess atmosfär är ångestens. Vare sig man är för eller emot. De som identifierar sig med tjuren fasar över djurplågeriet. De som identifierar sig med matadoren fasar över hans / hennes möte med döden. Av 900 större tjurfäktningar som årligen anordnas i Spanien, leder 130 till mer eller mindre allvarliga skadar för matadoren. Och tjurar dödar matadorer.

Tjurarna är fyra, fem år gamla då de släpps ut på arenan där de får uppleva de sista tjugo minuterna av sina liv. Innan dess har de levt fritt och vilt på enorma arealer, ofta EU-finansierade, utan kontakt med människor. Dessa områden är biologiska hotspots för en rad andra djurarter som ofta upplevs som skyddsvärda.

Matadorerna genomgår en långvarig utbildning innan de ställer sig öga mot öga med tjuren. En skicklig matador behärskar ett trettiotal olika manövrar, under vilka han intensivt studerar tjuren för att lära känna den. Hans eget liv kan hänga på den kunskapen. Fr a gäller det att lära tjuren att anfalla på ett visst sätt samt studera med vilket horn tjuren föredrar att stöta och åt vilket håll.

2011-11-14

Jakt i AntarktisSpäckhuggare har - liksom vargar - utvecklat ett sofistikerat sätt att samordna sina rörelser under jakt. Den här videon visar hur de tillsammans vrider och vänder på ett isflak innan de skapar våg efter våg som till slut spolar bytet av isen. Men i sju av elva dokumenterade jakter, har späckhuggarna bara lekt med sälen och släppt upp den på isen innan de till slut spolar ner och äter upp den.

Späckhuggarnas ungar spelar en intressant roll. De deltar inte i jakten, utan nöjer sig med att då och då poppa upp med skallen för att se vad som försegår.

På filmen visar sälen dessutom upp sin förmåga att till viss del förutse den våg som späckhuggarna skapar. Och för att öka sin chans att inte spolas av isflaket rör den sig mot vågen.

2011-11-09

EuronKlicka på bilden så förstoras den.

ItalienKlicka på biolden så förstoras den.

GreklandKlicka på bilden så förstoras den.

Kejsarens nya kläder

Finansminister Anders Borg pekar finger åt krisande europeiska stater. Om de bara gjorde som Sverige hade EU inte haft något problem.

Det är bara 20 år sedan som Sverige höll på att bli tvångsförvaltat av valutafonden IMF, som dagens Grekland. Då arbetade Borg på statsrådsberedningen och upplevde hur det svenska banksystemet började skaka. Svensk ekonomi backade tre år i rad, statsskulden växte från 40 till 80 procent och arbetslösheten steg från ungefär 1,5 till 9 procent.

Zlatan, krigen och släkten

En bra bok. Berör en djupt. Ska ge den till frugan, fast det vet hon inte om. Hon gillar Zlatan.

Han kommer från en av kriget splittrad familj. Mamman jobbade som städerska och drog sig inte för att klappa till barnen. Pappan alkoliserad, sargad av kriget på Balkan där hans släktingar drivits på flykten.Systern gick på droger. Här intervjun från DN.

Och i Expressen berättar han om slagsmålen med lagkompisar. Här. En lagkompis i Juventus, Jonathan Zebina, mådde inte särskilt bra. En gång tacklade Zebina honom. – Vill du spela fult, säg till i förväg, så ska jag spela fult tillbaka, sa Zlatan till Zebina och fick en skallning till svar. En reflex blev svaret. Zebina sänktes med en rak höger.

100 000 ex av boken har redan sålts och ny trycks 100 000 till. Han tror han fått med allt han vill säga. Bl a hur packad han varit då segrar vunnits. Hans TV-spelande, fr a av krigsspel.

- Jag vill hedra och visa respekt för mitt familjenamn. Man ska inte glömma sitt ursprung, sade Zlatan för många år sedan i en intervju. Zlatans pappa, Sefik, kommer från Bijeljina i nordöstra Kroatien. Ett jordbruksområde längs floden Drina. Före kriget bodde där omkring 30 000 bosninska muslimer, 80 % muslimer. Zlatan var på besök i byn med sin pappa, som betytt mest honom, några gånger på 1980-talet.

Idag bor är ungefär lika många, 30 000 i området, men nästan alla är serber. Den första april 1992 gick den serbiske massmördaren Arkans soldater in i byn. I släptåg hade han den amerikanska krigsfotografen Ron Havis. Resultatet blev ett massmord som dokumenteras i boken "Blood and Honey - A Balkan War Journal". Alla som kunde flydde. Efter kriget blev Bijaljina en tillflyktsort för krigsförbrytare. Där greps Radosav Kristc, folkmördare från Serbien, och Rajko Banduka. Radovan Karadzic gömde sig länge i trakterna.

- Min barndom var svår. Jag bodde faktiskt i ett ghetto, har Zlatan berättat. I mitt område, Rosengård, fanns turkar, pakistanier, kroater, serber. Man kan säga att gatan uppfostrade mig. Eftersom jag inte var så mycket i skolan. Jag avslutade inte skolan. Eftersom det var så mycket med fotbollen. Jag skäms inte för det och tror inte att jag är dummare för det. Jag tror livets skola är viktigare. Jag tycker mycket om vår musik. Min favoritlåt är med Ceca och Ja jos spavam, po navici.

Zlatan har idag försett den närmaste släkten med hus och lägenheter. Var de än bor.

Vem Ceca är? Änka till krigsherren Arkan som ledde massakern i Bijeljina 1992. Mer detaljer finns i Erik Nivas bok Den Nya Fotbollsvärlden. Han är värd respekt.

Joe Frazier dödMatchen mellan Frazier och Ali är svår att glömma. Även för Ali som här hyllar Joe.

2011-11-08

Den enes död, den andres brödMen alla bufflar beter sig inte likadant. Här går de till attack mot lejon för att rädda en kalv från en säker död. Allt medan lejonen slåss med krokodiler om kalven.

Hybris, nemesis och katharsis

EU har krävt att Greklands två stora partier, socialistiska Pasok och konservativa Ny demokrati, skriftligt lovar att genomföra de reformer som var en förutsättning för det det stödpaket som beslöts på EU:s toppmöte 26 oktober.

Grekland väntar fortfarande på 80 miljarder kronor som skulle betalats i september. Pengarna hålls inne då Grekland inte levt upp till tidigare löften. Utan lånet kan den grekiska regeringen inte betala löner och pensioner. Nu vägrar det konservativa partiets ledare, att skriva under ett bindande avtal med EU. Det får räcka med hans ord.

- Det finns sådant som nationell värdighet. Jag har flera gånger förklarat att för att skydda den grekiska ekonomin och euron så är det oundvikligt att uppgörelsen från 26 oktober genomförs. Jag tillåter inte att någon ifrågasätter de uttalanden jag gör sa Samaras.

Men EU-kommissionären Olli Rehn insisterade på att löftet den här gången ska ges skriftligt.

Mannen som våldtog Italien


Aldrig sett något liknande på Economists omslag. Artikeln går inte heller av för hackor. Här. När tidningen anlände till Roms flygplats stoppades den nationella distributionen några timmar till dess man läst vad som stod. Inte undra på. En av världens mer respekterade tidskrifter som ägnar 14 sidor åt att belysa hur Berlusconi satt på sitt eget land. Att han är populär gör gåtan större.

Men Italien är ett märkligt land. Präglat av blodig historia in i vår tid. 1948 års konstitution skrevs i skuggan av Mussolini, ingen härskare skulle kunna tillvälla sig makt som han gjorde. Effekten? Italien byter regeringar som underkläder. Inte ens Berlusconi vet vem som sitter inne med makt. Trots att han suttit näst längst som statchef, efter Mussolini. Osäkerhet, obeslutsamhet och eviga förhandlingar kombinerade med köpslagan och mutor blir resultatet.

En vanlig italienare måste arbeta i 40 år för att få ut sin pension. Den som varit politiker i ett år får samma förmån. Landets styrs av en groteskt förmögen politisk klass med kopplingar till brottslighet som får det svenska kungahusets kontakter med jugoslaviska kriminella att framstå som närmast exemplariska.

Katolska kyrkan spelar tre roller. Distanserar sig från allt genom att när så behövs påminna om den utgör en självständig stat, Vatikanstaten. Men blandar sig samtidigt i allt som händer och sker och kastar då in sina ekonomiska och politiska kontakter. Slutligen sätter den sig över allt som sker genom att vara Guds röst på jorden och agera som global aktör.

Till detta kommer nord-sydkonflikten. Den södra frågan som man säger. Italien söder om Rom är präglat av århundraden av arabiskt, grekiskt, spanskt och afrikanskt styre. Det hörs om inte annat i musiken. Arbetslösheten är utbredd, liksom kriminaliteten. I söder styr uråldriga stam- och klanstrukturer. Och maffian. Och enligt italienarna själva har den nu etablerat sig i norra Italien. Fr a i Venedig (turistintäkterna) och Milano (industristaden).

Betydande belopp från EU går rakt ner i maffians fickor. T ex sophanteringen i Neapel. När EU påpekade detta för Berlusconis kansli fick de till svar att de inget visste om detta.

2011-11-07

M: Det finns inga fattiga människor i Sverige

Här finns en bra beskrivning av hur moderata riksdagsrepresentanter ser på utslagna. Läs och lär:

... Så kliver de på. Det är Isabella Jernbeck och Mats Gerdau från socialutskottet och så en politisk sekreterare. Jag börjar med att berätta att det finns en klar överrepresentation av fattiga människor bland de som fastnar i ett tungt beroende och hinner säkert hålla på i två och en halv sekund innan Isabella bryter in.

”Fattigdom förknippar jag med Afrika”.
”Har du prövat hur det är att leva på socialbidrag under lång tid? Har du prövat att gå runt på 5–6 000 kr i månaden?” frågar jag.
”Ja men herregud', säger Isabella, ’på de inkomstnivåerna är det ju ingen som ligger under någon längre tid.” […]
”Jag har en bild av att våra medlemmar går på socialbidrag år efter år. Och att inkomstnivåerna inte blir högre när de får ett sjukbidrag eller pensioneras.” säger jag.
”Det finns inga fattiga människor i Sverige tycker jag”, avslutar Isabella.

Downton AbbeyFörsta världskriget födde 1900-talet. I skyttegravarna återfanns många av andra världskrigets tongivande personligheter. De Gaulle, Winston Churchill, Hitler och den blivande amerikanske pansargeneralen Patton etc. Eisenhower utbildade sig på EWest Point, Franklin Roosevelt i flottan, Mussolini deltog inte i kriget utan satt på sidlinjen och sade att"blodet får historiens hjul att snurra"

Krigets konsekvenser ledde till imperiers fall: det ottomanska, österike-ungerns och det ryska. Demokratin fick sin chans. Europa förvandlades till vad en politiker kallade för ett "demokratiskt experiment på en kyrkogård". Det senare med tanke på alla som dött. Att sedan detta demokratiska experiment slog fel och ledde till diktaturenas segertåg är en annan historia. Den moderna konsten och litteraturen kan ses som reaktioner på första världskrigets blodbad.

Och efter murens fall 1989 började historikerna tala om det korta 1900-talet, från 1914 - 1989. De menade att vi efter 1989 på sätt och vis fördes tillbaks till 1914 års problem. TV-serien Downton Abbey skildrar de förändringar som kriget förde med sig i England. För såväl herrskap som tjänstefolk. Misa den inte ...

Människans Planet: städernaDen här veckan ligger sista delen av BBCs magnifika och tankeväckande serie Människans Planet ute på SVTPlay. Här. Den här gången skildras hur vi skapat den miljö vi själva vill ha, efter att ha flyttat in till städerna. Berättartekniken är den samma som i tidigare program: en rad korta historier, som de flesta av oss aldrig tidigare känt till, får tillsammans skapa den ram inom vilken vi själva får fundera vidare. Underbar serie, ofta skakande berättelser och filmare som gett oss intryck svåra att glömma.

2011-11-06

Nya tider kräver nya berättelser

Vad är det för historieskrivning som gäller för vår tid? Vilket innehåll ska den ges? Och när ska den ta sin början? 1945 eller 1989? Välfärdsstaten? Eller när tiden börjar ömsa skinn någon gång på 1990-talet? Och hur ska denna historia presenteras för att fånga mittenväljarna? Medelklassen? Och med vilka argument ska denna historiesyn försvaras?

Den måste dessutom utformas med sikte på framtiden. Globaliseringens följder. Vad ska vi som nation göra för att hänga med i den globala trandansen? Kan vi förvandlas till en mer renodlad kunskapsnation? Förvandla den svenska arbetsmarknaden? Importera den arbetskraft som behövs p g a allt fler pensionärer? Förändra svenskt näringsliv? Och sist men inte minst än mer reformera svenska skatte- och scocialförsäkringssystem?

Och vilka av alla pågående samhällsproblem ska man försöka lägga rabarber på? Som Uppdrag Gransknings senaste. Det kallas att
av en ny verklighet försöka skapa nya moderater. T ex genom att kapa miljöfrågan. Som Reinfeldt sagt till de sina: förändras eller försvinn.

Det är mot den bakgrunden den moderata historieskrivningen ska ses. Det stora problemet? Att vi har så många äldre som klamrar sig fast vid den klassiska socialdemokratiska historieskrivningen och tror den kan hjälpa oss att orientera i den nya sköna värld vi lever i. Och ett än större problem. Juholt. Var finns socialdemokraterna idag? Det är ju dödstyst? Juholt har ju sagt att först om några månader kan han bedöma om han ska gå eller sitta kvar. Det finns alltså ingen debatt.

2011-11-05

Richard Dawkins barnbok

Är du nöjd och stolt över dig själv

Det finns inget som retar mig så mycket hos dumma människor som det här att de är mycket mer belåtna med sig själva än vad någon förnuftig människa rimligen kan vara. Det är synd att visheten förbjuder en att vara nöjd och stolt över sig själv och alltid skickar iväg en missnöjd och osäker, medan halsstarrigheten och tanklösheten fyller sina värdar med glädje och självsäkerhet.

Det är de enfaldigas lott att se över axeln på på andra människor och att alltid återvända uppfyllda av ära och jubel. Halsstarrighet och fasta övertygelser är det säkraste bevist på dumhet. Det finns väl inget så självsäkert, beslutsamt, föraktfullt, eftertänksamt, allvarligt och högtidligt som en åsna?

Nu kan ett land lämna EU

Det var Frankrikes Europaminister Jean Leonetti som sade det: – Grekland är något vi kan klara oss utan. Grekland utgör inte mer än 2 procent av regionens sammanlagda bruttonationalprodukt och 4 procent av dess skulder.

Tala om mod


I senaste numret av New Scientist publiceras detta foto. Tala om mod.

2011-11-04

Kungahusets betydelse förr och nu

Varför skrivs det så mycket om kungahuset?

Jo, det finns en mångtusenårig germansk-nordisk myt om dess betydelse. Den går ut på att det är kungens fruktbarhet som bestämmer landets utveckling. Det är i själva parningsförmågan som det konungsliga sitter.

Kungagärningen består alltså i att betäcka honor och avla avkomma. Ju fler han sätter på dessto bättre. På så sätt bidrar han till landets rikedom. Säden växer och landet blomstrar.

I Gamla Uppsalas blotseder, nu talar vi vikingatid, ingick inte bara att kungen skulle betäcka kvinnor offentligt, utan också att han skulle låta säden gå, inte bara i kvinnan, utan också i jorden. En impotent kung slog man helt enkelt, i alla fall enligt myten, ihjäl. Den bakgrunden ger ett annorlunda perspektiv på kungens kvinnoaffärer.

Idag talas det om hur viktigt det är att kungahuset håller oss på gott humör. Och det gör dom ju ... Eller hur. Här.

Summan av kardemumman? Att man då som nu noga följer de kungligas kärleksliv: är det ett uttryck för den germanska tradition?

Inte ett ont ord om Zlatan

Detaljerna är typiska. Man kan nästan läsa vilken fotbollsbiografi som helst och hitta förebrående skildringar av tränare och lagledare. Det gemensamma är att de inte ger spelaren / författaren den bekräftelse de behöver. Ta Beckham och Fergusson som exempel. Eller Bojan och Pep för att ta en annan spelare från Barcelona. Eller Henry. Nu skildras samma sak i Zlatan bok.

Messi blir lite av Svarte Petter. Det var när han ville gå mer in mot centrum som Zlatan hamnade i positioner han inte ville ha och sattes på bänken. Säga vad man vill om Zlatan, men att Messi gick i första hand är inte svårt att förstå.

Att Zlatans bok väckt uppmärksamhet i Spanien är en sanning med modifikation. Bråk mellan spelare och mellan spelare och tränare är inget nytt. Alla spelare är specilabegåvningar, var och en med sin egen historia. De kan vara hur skickliga som helst på plan men vara hur borta som helst utanför. Läs Erik Nivas bok, Liven längs linjen, om några av de största stjärnorna och deras personligheter.

Och kvällstidningarnas skriverier om att Zlatans bok slagit ner som en "bomb" i fotbollsvärlden är roande. I så fall är fotbollsvärlden jäkligt liten. I England skriver man t ex ingenting. Där är det Fergussons 25-årsjubileum som gäller. Och i Norge, där Zlatans bok ges ut, är det Drillo som toppar fotbollsreferaten.

Vad gäller Spanien och Zlatan är det bara att gå in på de stora spanska tidningarna och sen låta Google översätta artiklarna till svenska. De skriver samma sak som svenska tidningar, inget mer eller mindre. Det är Real Madrids fans som nu gillar Zlatan. När han var i Barcelona gjorde de vad de kunde för att sprida ryktet att Zlatan var bög.

Zlatan hotade också tydligen slå Pep på käften. ... "Om Zlatan inte fick lämna Barcelona skulle han vänta tills både han och Josep Guardiola befann sig framför journalister och sedan slå sin tränare framför dessa ...." Zlatan har sen uttalat sig nedsättande om Barcelonas katalanska profil. I England hör sånt till ordningen för dagen spelare emellan. Då kallas påhoppen för rasism och utreds.

Ang svenska landslaget och turerna där bjuder Zlatan på sin humoristiska sida. Det gäller festkvällen i Göteborg 2006, som slutade med att Zlatan skickades hem från landslaget: "Jag borde ha fixat mer klass på den där skandalen när jag ändå blev utslängd. Jag borde ha slagit sönder en bar och kraschat en bil i fontänen där uppe på Avenyn och vinglat hem i kallingarna. Det hade varit mer en skandal på min nivå. Det här var trams."

Avslutningsvis. Ang vem av alla fotbollsegon som är herre på täppan. "I Arsenal förstår ni, där gör vi så här. Det är faktiskt så man ska göra. För i Arsenal vet man sånt", skriver Zlatan i boken om Ljungberg, och fortsätter: "Den stilen ungefär. Jag ruttnade på det. Jag har ont i ryggen. Ojojoj. Jag kan inte åka i den vanliga bussen, jag måste ha en egen. Jag måste ha det och det. Vem fan var han och komma och köra överklass med oss?" frågar Zlatan.

Kanske så Zlatan själv upplevdes i Barcelona? Som överklass. "Jag måste ha det och det ... Vem fan är han som kommer och kör överklass med Pep?"

2011-11-03

Varför jag intresserar mig för det grekiska?

...Jag har genomlevt, i fantasin, i medlidandet, alla de skamlösheter och samvetslösheter som präglat den första hälften av 1900-talet. Jag har också sett, vid tidig ålder, bleka shellchockade människor militäriskt uppradade utefter Unter der Linden, hjälplöst skakande. Samma år såg jag några av första världskrigets slagfält där inte ett hus fanns kvar, inte ett träd. Det var 1920.

Sedan kom Spanienkriget, andra världskriget, Korea, Vietnam och sedan uråldrig tid rashatet på alla fronter, maktmänniskan, den fantasilösa, alltså omedlidsamma. Jag har efter en lång kamp med minnen och erfarenheter kommit fram till att en idylldiktning är en omöjlighet för mig och jag kommer aldrig mer att försöka mig på den.

Jag finner det egendomligt att människor inte förstår hur nära vi står det djupt tragiska. Varför jag kommit att intressera mig för det grekiska? Därför att det grekisk-bysantinska livet är det politiska livet av gammal hävd och enligt inrotad vana även i våra städer och stater. Jag intresserar mig för Grekland och det grekiska för att jag hatar det. Jag har studerat det bysantinska för hemskheten i det, för det hemska beteendemönstret ...

Gunnar Eklöf: Tacktal till Nordiska Rådets Pris 1966

En välkammad Zlatan

De kommer snart på svenska, norska och italienska. Utdrag har redan börjat publiceras. Om han och Helena träffades och idag matas vi med lite pikanta detaljer från Zlatans tid i Barcelona. Det vi får veta är naturligtvis en välkammad version.

Enligt uppgift vantrivdes han så pass att han funderade på att lägga av.

När de 23 kandidaterna till årets Guldboll nominerades fanns inte Zlatan med. Visst håller han världsklass, men inte tillräckligt för att platsa i den absoluta toppen. Annars var det igår intressant se Manchester City klara seger mot Villa Real. Allt är nu bäddat för en avgörande match mot Napoli. Intressant också att följa hur Tevez-såpan kommer att utveckla sig. Sid Lowe har här en krönika om Da Silva, Citys och kanske Premier League´s för närvarande bäste spelare. Här en annan om City.

vad är EU och euron utan folkligt stöd

Här och var finns begripliga artiklar om Grekland. T ex här. Beskriver hur Greklands politiska klass med staten som pant lånat pengar utomlands, sedan bytt lånen mot röstsedlar i valurnan genom att dela ut jobb till olika klientelgrupper. Lägg därtill avsaknaden av folkbokföring och korruption. Och att en del greker anser att de nya skatterna, eller den medicin som EU föreskrivit landet, är olagliga och bryter mot grekiska författningen.

Bara 160 000 greker deklarerade en inkomst över 50 000 euro per år och 25 000 uppgav att deras årsinkomst låg över 100 000 euro. Landet har ingen fungerande skatteuppbörd. Två släkter, Papandreou och Karamanlis, har som styrt Grekland i årtionden med ekonomisk misskötsel, nepotism och korruption som följd. De såg en räddning i EU. För att klara EU-kraven manipulerade man därför ( läs tjänstemännen och politiker + internationellt erkända revisionsbyråer), så att räkenskaperna såg bra ut. Det visste man om redan då det begav sig.

Inträdet gav landet låga räntor på nya lån. Förvaltningen byggdes ut, lönehöjningar genomfördes. Nu har man inte råd betala räntor och amorteringar.

Den stundande omröstningen gör varken till eller från under såna omständigheter, men visst känns det som en frisk fläkt. För vad är EU och euron utan folkligt stöd? Det demokratiska underskottet talas inte längre om. Inte heller om EU som det nya europeiska imperiet och dess politiska toppskikt som vår tids aristokrater.

2011-11-02

Ställ Assange inför rätta

Det är patetiskt att ta del av Assanges försök att slippa det rättsliga förfarande som han själv ådragit sig. Att ovanpå det ta del av internationella opinionsbildares försök att förvandla svart till vitt kan få en att undra. Ta John Pilgers senaste drapa.

... The Assange case demonstrates one thing – western claims to support democracy and the mainstream media’s defence of freedom of speech are entirely hypocritical ...

Vilken soppa av konspirationsteorier, skvaller, okunnighet och självförhärligande.

Inget lättare än att vara efterklok

Nu sägs det att Grekland aldrig skulle fått bli medlem i EU. Lustigt, men när det påpekades då det begav sig fick man veta att man inget begrep, hörde hemma bland nazister, inte tog ansvar, borde hamna på historiens sophög. Och allt man då gjorde var att påpeka vilket korthus Grekland var ...

Nu, när en annan tycker det är bra att grekerna får säga sitt, irrieras förstå-sig-påarna över att de inte snabbt nog drar åt svångremmen. Tulipanaros. Vilken värld lever dessa ledarskribenter i? Ska folk ta hur mycket skit som helst utan att få reagera? Eller är det bara fint folk som får yla över skatter? Och varför gjuts ingen galla över bankernas agerande? Och finansmarknaderna? Varför inga ordentliga reportage som ger oss bakgrund och sammanhang? Hur det blir nu? Som här i DN:

... Fackföreningarna har visat uselt krismedvetande. Yrkesgrupper har vägrat ge upp sina skråprivilegier. Statsanställda har strejkat hellre än att acceptera privatiseringar ....

Och så tilläggs snusförnuftigt:

... Grekland var aldrig redo för euron. Landet fifflade med statistiken för att ta sig in. Valutaunionen gav låga räntor, men de utnyttjades för löneökningar och konsumtion i stället för att höja konkurrenskraft och satsa på fler branscher än turism. Staten, sedan länge präglad av korruption och byråkrati, fick växa utan hämningar ...

... Politiken har styrts av två familjer (Papandreou och Karamanlis), förklädda till partier. Båda har gött sina anhängare med jobb och poster i offentlig sektor. Samtidigt har grekerna känt att de inte får rimlig service i utbyte mot att betala skatt – alltså har många låtit bli ....

Tala om att vända kappan efter vinden. På samhällstoppen blåser alltid högervindar. I SvD irrar man mer fram och tillbaks. Ganska klokt. Som vanligt kan ingen av oss veta vad som kommer att ske. Den som lever får se.

Recent strikes by tax and customs officials and other finance ministry staff mean more delays in collecting revenues. “The whole public sector apparatus is paralysed. Nothing is getting done,” says Yannis Stournaras, director of IOBE, a think-tank. Without a last-ditch effort, delays in collecting the new income and property taxes, announced in September, means that this year’s budget deficit target will be missed by an even wider margin. Instead of 7.6%—the original target for this year—the deficit could hit 10% of GDP, pessimists say. That would put the 2012 budget off-track even before the year start—and trigger yet more spending cuts and tax increases.

2011-11-01

Grekland

Det återstår nu att formulera den fråga som grekiska folket ska ta ställning till i januari. EUs ledare får samtidigt den tid som behövs för att förbereda åtgärder inför ett grekiskt nej. Pandoras ask har öppnats. Det var den ask Pandora fick av Zeus. Hon varnades för att öppna den men kunde inte låta bli. Ut flög all världens sjukdomar och elände. Epimeteus skyndade sig att tillsuta asken igen. Endast hoppet, som låg på botten, gick att rädda och enligt den grekiska myten om Pandoras ask är detta anledningen till varför hoppet är det sista som överger människan.

Räkna med aktion i undergång i media. Och allsköns extremister som sett dagens ljus.
Fokus kommer också att flyttas till Italien och frågan om EU har de finansiella resurser som krävs för att ev rädda landet. Den som lever får se ... Min kristallkula är lika usel som din.