2016-01-30

Björnen sover inte längreThe Russian army’s equipment and strategy was “outmoded”; their air force’s bombs and missiles were “more dumb than smart”; their navy was “more rust than ready”. For decades, this was Western military leaders’ view, steeped in condescension, of their Russian counterparts. What they have seen in Syria and Ukraine has come as a shock. 
Russian military jets have, at times, been carrying out more sorties in a day in Syria, 96, than the US-led coalition has done in a month. The Russian navy has launched ballistic missiles from the Caspian Sea 900 miles way, and kept supply lines going to Syria. The air defences installed by the Russians in Syria and eastern Ukraine would make it extremely hazardous for the West to carry out strikes against the Assad regime or Ukrainian separatists.
Israel sees the build-up of Russian weaponry across its northern border in Syria and wonders where it will all end, eroding the air superiority that is Israel’s primary advantage over its neighbours.
It is this military might that is underpinning President Vladimir Putin’s strategic triumphs. His intervention in Syria has been a game changer and what happens there now lies, to a large extent, in his hands. The Ukraine conflict is semi-frozen, on his terms. The Russians are allying with the Kurds, unfazed by the Turkish anger this has provoked. And, crucially, they are now returning to Egypt to an extent not seen for 44 years, since they were kicked out by President Anwar Sadat

.

2016-01-27

Krig

Arméchefen Brännström siar om krig. Om några år. Något annat vore väl tjänstefel? Den som lever får se. Större fara än direkt ryskt angrepp - oavsett hur mycket ryssarna övar i Östersjön - är naturligtvis att Sverige riskerar att tas på bar gärning med brallorna nere. Dvs dras in i krig genom en konflikt i Baltikum / Ukraina. Upptrappningen på båda sidor är ju omfattande; pågår för fullt trots medias bristande bevakning. Både Ryssland – ”med globala ambitioner” som ÖB uttryckte det i Sälen – och Nato rustar parallellt och retoriken skärps från båda parter. Om både kärnvapen och missilförsvar.
Skulle läget i Baltikum förvärras utsätts svensk säkerhetspolitik för extremt stor påfrestning. Sverige har nämligen en ensidig solidaritetsdeklaration om att inte förhålla sig passivt vid ett krigsutbrott i det nordisk-baltiska området. Vi står alltså redan ena foten inne.  
Sverige har också skrivit under EU-fördraget om "militärt stöd med alla till buds stående medel" när ett annat medlemsland så kräver. Det är den paragraf som Frankrike nu åberopar i sin kamp mot IS. I tisdagens riksdagsdebatt undvek Margot Wallström att skingra dunklet i vad svenska utfästelser i skarpa lägen kan innebära? Inte allt passar sig nog för offentlighetens ljus. 

2016-01-08

Kejsarens nya kläderHur ska Kejsarens mångtydiga replik uppfattas:
..."Nu måste jag hålla ut, tills processionen är över" ....
Vad betyder det? Vet han att han är bedragen? Eller vet han det inte?
Och vad för slags nödvändighet uttrycker att han "måste" hålla ut?
Har vissa illusioner något slags nödvändighet?

2016-01-05

Kläder

- ”Men han har ju ingenting på sig”, sa ett litet barn.
- ”Herre Gud, hör de oskyldigas röst”, sade fadern och den ena viskade till den andra vad barnet hade sagt.
”Han har ingenting på sig är det ett litet barn som säger. Han har ingenting på sig!”

”Han har ingenting på sig”, ropar till slut allt folket. Och det kröp i Kjesaren ty han tyckte att de hade rätt, men han tänkte som så:” Nu måste jag hålla ut tills processionen är över”. Och så höll han sig ännu stoltare och kammarherrarna gingo och buro på släpet som alls icke fanns.