2009-08-06

Svenskt 1930-talsideologi


Det var inte bara i Tyskland och Ryssland som den nya människan skulle skapas. Tankarna frodades även i det svenska folkhemmet. Ett unikt ljudklipp från 1930-talet där geologen och författaren Beskow ger sin syn på vad framtiden bär i sitt sköte. Hans utgångspunkt är evolutionen. Den moderna syntesen mellan Darwin, Mendel och populationsgenetiken som föddes på 1930-talet, med bl a Dobzhansky som arkitekt. Som samtidsdokument och framtidsvision är ljudklippet bra. På tio minuter hinner Gunnar Beskow med det mesta: hormonforskning, brottslighet, en form av hormonterapi, klimatförändringar, Europas framtid, västerlandets undergång, kvinnans framtida bidrag till samhällsutvecklingen, barbarism, kvinnan som annan människoart, driftslivets betydelse, yngelvårdsdrift, intelligenta fåglar, vårt aplika ursprung, altruismen, medkänslan. En ny människoras på gång. Kvinnan ser Beskow som den sista (?) stora människoreserv som ska rädda den västerländska kulturen. En svensk Richard Dawkins. Till det en video om 1930-talets kroppsbyggare. "Sportmänniskan" som Sven Stolpe föraktfullt kallade dom.

Inga kommentarer: