2009-08-18

Robert Fisk

Här artikel om de brittiska soldaterna i Afghanistan. Läsvärt.

Inga kommentarer: