2009-08-28

I skuggan av Darwin


Gwen Raverat växte upp i Cambridge i England. Hennes pappa var en av Charles Darwin söner. I sina memoarer "Så var det då" skildrar hon romantiskt sin skyddade överklassuppväxt i det sena 1800-talets Storbritanien. Bokens behållning är hennes skildring av släktens liv i Downe House där familjen Charles Darwin levde. Gwen minns Emma Darwin, Charles fru. Och besöken hos de "goda fattiga", som den feta, sjuka, sängliggande Betsy som varit familjens Darwins tvätterska och nu inhysts i en stuga bakom husets svinstior och stall. Golvet bestod av tegel, fönstret vette vägen. Gwen skräms också av ett kort besök i tjänarnas rum. De bodde i ett lågt, mörkt, litet vindsutrymme med brädgolv. Tre sängar för kusk, betjänt och "hovmästare". Inget mer eller mindre. Kan ingen skriva en bok om tjänstefolkets liv och leverne? Varför böcker om Charles Darwins alla hundar, femtiotre duvarter, trädgårdens alla blommor och buskar, men inget om tjänstefolket, barnflickorna, trädgårdsmästarna, snickarna, kokerskorna, tvätterskorna, guvernanterna?

Inga kommentarer: