2009-08-13

Jämlikhet

Brittiska forskare har gått igenom statistik ang hälsa, livslängd, lycka, brottslighet, psykiska problem och satt det i relation till inkomstfördelningen i olika samhällen i västvärlden. Resultatet? Ju jämlikare ett samhälle är, desto bättre mår folk och desto mindre är de sociala problemen. Boken heter "The Spirit Level".

Inga kommentarer: