2009-08-13

Harry Martinsson om självbedrägeri


..."Jag får nöja mig med det bedrägliga. En vanlig människa kan inte fatta annat än sånt som för den verkligt skolade är lögn och bedrägeri. Det är hennes lott. Och det är hennes lott att ljuga för sig själv och inte veta om det. Varför ska då inte ljugandet få vara vackert? Varför ska inte dumhetens öde få vara stjärnbestrött och blommigt? ... Världen vill bedragas och behöver bedragas. Men det ska göras med kärlek och slösande givmildhet och bedragarna ska vara begåvningar ... Det ska vara doft i det hela, liv och lust. Man ska unna människor det bästa" ...

Inga kommentarer: