2016-11-27

Koldioxid

Hur länge stannar koldioxid kvar i atmosfären? Eller utsläpp efter fossila bränslen?
Ska man tro våra politiker skall utsläppen efter fossila bränslen ligga på noll år 2100. En illusion. Och koldioxid då? Hur länge ligger den kvar i atmosfären?
Efter 10 000 år finns en tredjedel kvar, efter 100 000 år c:a 15%. Och den mängden är högre än den var före den industriella revolutionen. Nej, det handlar inte om politik och politiska löften. Klimatfrågan är en ekonomisk fråga. Den starkaste konservativa kraften är att företagare och konsumenter går dit de hittar den billigaste lösningen.
Klimatförnekare? De må ha hår på bröstet, men tomtar på loftet.

Inga kommentarer: